Beleidsmedewerker contraterrorisme

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 28 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD22/NCTV/220202
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme of pandemieën, bedreigingen voor onze nationale veiligheid, kunnen zich in veel gedaanten voordoen. Vanuit jouw opleiding, expertise én affiniteit werk jij als beleidsmedewerker contraterrorisme voor de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in Den Haag mee aan een veilig en stabiel Nederland.

Het programma Versterken Contraterrorismeketen - nationaal en internationaal (PNI) is een van de programma’s Terrorismebestrijding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het PNI werkt aan het versterken van de operationele samenwerking rondom contraterrorisme (CT), de aanpak van uitreizigers en terugkeerders, en het mitigeren van dreiging na detentie. Daarnaast zetten wij in op het bevorderen van een veilige re-integratie, CT-wetgeving, aanpak terrorismefinanciering, aanpak aanslagmiddelen en aanpak terrorisme online, en op versterking van de internationale samenwerking op CT-gebied. Wij hebben ook enkele structurele taken. Zo zijn we vertegenwoordigd in verschillende gremia waarin we nationale en internationale aanpak afstemmen, en coördineren we de parlementaire verantwoording over de integrale aanpak van extremisme en terrorisme.

Jij gaat als beleidsmedewerker aan de slag met deze thema’s, met name binnen het taakveld Operationele Samenwerking. Welke dossiers je precies onder je hoede krijgt, hangt af van je werkervaring en achtergrond. Je werkt nauw samen met nationale, regionale en lokale partners, en met collega’s vanuit andere programma’s en kernen binnen de NCTV. Ten slotte wachten jou een aantal taken die nog in ontwikkeling zijn en die je in nauwe samenwerking met collega’s nader vorm gaat geven.

Jouw taken

 • Je draagt bij aan het organiseren van het directeurenoverleg Terrorisme en Extremisme.
 • Je draagt bij aan politiek-bestuurlijke advisering en ad-hocklussen die voortkomen uit gesignaleerde knelpunten in de keten.
 • Je werkt aan een aantal relevante EU/VN- en bilaterale dossiers vanuit het taakveld Internationaal.
 • Je maakt samen met je collega’s uit het taakveld de nationale vertaalslag van internationaal beleid op CT en andersom.
 • Je draagt bij aan het versterken van het operationele en internationale netwerk.
 • Je maakt de vertaling van operationele vraagstukken naar politieke keuzes en beleid.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de andere collega’s binnen de NCTV op het onderwerp operationele samenwerking.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Terrorisme en extremisme bedreigen onze nationale veiligheid. De gevolgen kunnen groot zijn. Niet alleen in levens of materiële schade, maar ook door de schade aan onze open samenleving door bijvoorbeeld angstgevoelens, wantrouwen en tegenstellingen op te roepen. Het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is als coördinator van de nationale veiligheid betrokken bij de aanpak van terrorisme en extremisme en de bescherming van de democratische rechtsorde en open samenleving.

Wij kennen twee programma’s die nauw met elkaar samenwerken: het programma Aanpak Contraterrorisme en het programma Versterken Contraterrorismeketen - nationaal en internationaal. Met deze programma’s willen we het risico op terroristische aanslagen verminderen en mogelijke schade na een eventuele aanslag beperken. Dit doen we door het versterken van de samenwerking en het verbinden van nationale en internationale partners in de integrale aanpak van extremisme en terrorisme. We bewaken de integraliteit van de aanpak en bevorderen resultaten, onder meer door de (effectiviteit) van de maatregelen te volgen en waar nodig deze te versterken of nieuw instrumentarium te ontwikkelen.

Daarnaast bekijken we doorlopend in hoeverre de beleidsaanpak op contraterrorisme nog adequaat is. De mate van weerbaarheid tegen die nieuwe of veranderde dreiging is daarbij eveneens van invloed op de gewenste beleidsontwikkeling.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De missie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland. In een complexe, veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën – het zijn bedreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen.

Wij zetten ons in voor drie maatschappelijke opgaven: contraterrorisme, cybersecurity en statelijke dreigingen. Ook bewaken en beveiligen we objecten, personen en evenementen, en de burgerluchtvaart. Als coördinator zien we toe op de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Decaan NCTV-academie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior strategisch communicatie-adviseur / woordvoerder

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider financiële regelingen Leefbaarheid en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon