Beleidsmedewerker Counter Hybrid Unit

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 14 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 542096
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Een veilige samenleving is ieders zorg, maar voor jou toch nét wat meer. Jij hebt er immers je beroep van gemaakt en hebt aantoonbare belangstelling voor de verschillende aspecten en verschijningsvormen van hybride dreigingen. Jouw kennis en kunde neem je mee naar de Counter Hybrid Unit van het ministerie van Defensie in Den Haag, waar je als beleidsmedewerker aan de slag gaat.

Je gaat aan de slag voor het directoraat-generaal Beleid, waar je samenwerkt met senior adviseurs aan (onderdelen van) beleidsproducten op het gebied van counter hybrid. In jouw functie richt jij je met name op beïnvloedingscampagnes en desinformatie door andere staten.

Je neemt deel aan interdepartementale werkgroepen en andere overlegvormen over counter hybrid en bereidt de besluitvorming voor. Vervolgens draag je bij aan de implementatie en uitvoering ervan. Het organiseren van bijeenkomsten over counter hybrid voor mensen en organisaties is ook een belangrijk onderdeel van je werk.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Beleid (DGB) is onderdeel van de Bestuursstaf. Bij ons werken zo’n 250 mensen. Wij zijn verantwoordelijk voor het integrale defensiebeleid van de krijgsmacht en werken direct met en voor de politieke en ambtelijke leiding.

Counter Hybrid Unit

In reactie op de groeiende dreiging van hybride conflictvoering is bij het DGB een Counter Hybrid Unit (CHU) ondergebracht. Onder hybride conflictvoering verstaan we een conflict tussen staten, grotendeels onder het juridisch niveau van een gewapend conflict, met geïntegreerd gebruik van uiteenlopende middelen en actoren om bepaalde strategische doelstellingen te bereiken. Staten maken daarbij gebruik van diplomatieke, informatie- (zoals cyber of desinformatie), militaire en financieel-economische instrumenten. Een belangrijk kenmerk van hybride conflicten is de misleiding, ambiguïteit en ontkenning waarmee acties gepaard gaan. Dit bemoeilijkt de attributie en een effectieve respons.

Hybride conflicten zijn per definitie defensie-overstijgend en vergen een samenhangend antwoord. Binnen CHU werken we daarom, namens Defensie, actief samen met nationale en internationale partners. De rijksbrede coördinatie daarvan ligt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Een concreet instrument dat nu op stapel staat, is het rijksbrede Responskader tegen Statelijke Dreigingen.

Binnen Defensie tekenen wij voor de beleidsontwikkeling en -advisering op het gebied van counter hybrid en voor de rol van strategische communicatie hierbij. De CHU draagt bij aan een gerichtere inzet van Defensie tegen hybride dreigingen en speelt binnen Defensie tevens een belangrijke verbindende rol op het gebied van counter hybrid.

Wij zijn een flexibele, multidisciplinair samengestelde capaciteit die in staat is om het complexe hybride speelveld te overzien. Sturen aan de voorkant en een heldere prioriteitstelling zijn hierbij sleutelwoorden. Goede samenwerking met de uitvoerende delen van de organisatie is van groot belang. We onderhouden dan ook intensieve contacten met andere departementen, civiele instanties, andere landen en internationale organisaties. Onze unit coördineert de inbreng van Defensie op het gebied van counter hybrid in (inter)nationale gremia en de centres of excellence over hybrid en over strategic command. Leden van de unit ondersteunen en adviseren de bewindspersonen op het gebied van counter hybrid.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur strategie

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend adviseur bedrijfsvoering (operationele) IT

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur bedrijfsvoering / integrale beveiliging en security

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon