Beleidsmedewerker Cyber Vitaal Luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 29 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW DGLM 22-356
 • Plaatsingsdatum 8 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Uitval en moedwillige manipulatie van vitale infrastructuur kan ver strekkende gevolgen hebben voor de veiligheid van de luchtvaart. Er ontstaan nieuwe risico’s door het verdere gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT), zelflerende systemen (kunstmatige intelligentie) en automatisering van de luchtvaart. Cybersecurity is daarmee van steeds groter belang. De luchthavens, vliegmaatschappijen en andere luchtvaartpartijen hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun kritische systemen zo goed mogelijk te beschermen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt kaders via beleid en wet- en regelgeving en ziet erop toe dat partijen hun verantwoordelijkheid goed invullen. Hierbij staan maatregelen centraal die ongewenste invloeden van buitenaf tegengaan en die de continuïteit en veilige werking borgen van kritische luchtvaarprocessen. Als beleidsmedewerker Cyber en Vitaal Luchtvaart werk jij vanuit Den Haag aan het ontwikkelen en op de juiste manier doorvoeren van de (inter)nationale veiligheidskaders hiervoor.

Het ministerie van IenW werkt zowel nationaal als internationaal actief samen met de luchtvaartsector en andere overheidspartijen, zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) aan het versterken van de digitale weerbaarheid van de vitale infrastructuur. Hierbij staan maatregelen centraal die ongewenste invloeden van buitenaf tegengaan en die de continuïteit en veilige werking borgen van kritische luchtvaarprocessen.

Jouw ambitie? Zorgen dat de vitale luchtvaartsector digitaal weerbaar is en blijft.

Wat ga je doen
Jouw werkdagen zijn afwisselend. Zo draag je bij aan de implementatie en totstandkoming van de internationale en nationale kaders voor de vitale infrastructuur en in het bijzonder de cybersecurity van de luchtvaartsector. Je werkt hiertoe actief samen met zowel luchtvaartorganisaties en overheidspartijen als het ministerie van JenV (NCTV), wijst hen tijdig op nieuwe ontwikkelingen en regelgeving en adviseert over de juiste toepassing daarvan. Ook zit je om de tafel met de Inspectie Leefomgeving en Transport over wat bepaalde regels betekenen voor hun rol als toezichthouder en draag je bij aan het programma Vitaal.
Dit doe je natuurlijk niet alleen. Je kan terugvallen op de experts van de afdeling. Daarnaast werk je nauw samen met het team dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. Samen met al deze collega's werk je graag en goed aan concrete resultaten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Vliegen is een van de veiligste vormen van transport. Om dit zo te houden, blijft optimale veiligheid een topprioriteit. De afdeling Luchtvaartveiligheid werkt proactief aan vliegveiligheid en de beveiliging van de burgerluchtvaart. Zo zijn we verantwoordelijk voor het beleid rondom de continue verbetering van luchtvaartveiligheid. Een voorbeeld daarvan is het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma 2020-2024. Kaders komen grotendeels internationaal en Europees tot stand, bijvoorbeeld voor veilige luchthavens, veiligheidsmanagement en vluchtuitvoering. Daar zijn we als afdeling bij betrokken. Bovendien zijn wij als afdeling verantwoordelijk voor een aantal deelterreinen binnen burgerluchtvaartbeveiliging. Onze medewerkers zijn allen inhoudelijk gedreven en kritisch. Samen vormen we een divers, stabiel en sociaal team waarin we jou graag van harte welkom heten.

De Directie Luchtvaart staat voor…

 • grote uitdagingen. De directie Luchtvaart werkt aan een nieuwe balans tussen publieke belangen als veiligheid, het terugdringen van de klimaatbelasting, het zeker stellen van een goede verbondenheid van ons land met de belangrijkste economische centra om ons heen, en het terugdringen van de overlast van vliegverkeer op de omgeving;
 • een organisatie in ontwikkeling, die meebeweegt waar dat nodig is en prioriteiten stelt waar het moet;
 • daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De Directie Luchtvaart zet zich in om…

 • antwoorden te vinden op urgente vraagstukken die nu op tafel liggen en die vandaag al om werkbare antwoorden vragen. Zo zijn we volop geconfronteerd met de gevolgen van COVID-19 op de luchtvaart. Het is nog onzeker hoe en in welk tempo de luchtvaart zich zal herstellen. Het vinden van antwoorden op deze steeds urgenter wordende uitdagingen is nodig voor een duurzame lange termijn strategie voor de luchtvaart, maar ook om concrete keuzes te kunnen maken met betrekking tot de herinrichting van ons luchtruim en het internationale luchtruim en de ontwikkeling van de Nederlandse luchthavens.

De Directie Luchtvaart zoekt….

 • een enthousiaste collega die samen met ons willen bouwen aan de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Die het aandurft te werken aan complexe projecten in een spannende tijd. Die flexibel inzetbaar is, ook buiten hun eigen dossiers, en die graag samenwerkt aan concrete producten met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ties van Zanten

06-51348165

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker geluid en emissies luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Stukkenstroom en Parlementaire Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend specialistisch adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon