Beleidsmedewerker/ Dealmaker S11

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2021/15
 • Plaatsingsdatum 27 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen de afdeling Regio en leefbaarheid van de directie Bestuur Financiën en Regio's (BFR) zijn we op zoek naar een enthousiaste, verbindende, resultaatgerichte dealmaker/beleidsmedewerker die aan de slag wil met maatschappelijke vraagstukken in de stad en de regio. We doen dit bijvoorbeeld in stedelijke vernieuwingsgebieden; maar ook in middelgrote en kleine gemeenten; aan de grens- en in krimpregio's. En we hebben daar verschillende instrumenten voor waaronder City Deals, Regiodeals en (Nationale) Programma's. Je zal in deze functie maatschappelijke opgaven op een andere manier aanpakken: samen met medeoverheden, met maatschappelijke organisaties en via innovatieve instrumenten. Bijvoorbeeld omdat een nationaal belang aan de orde is, omdat lokaal maatwerk nodig is, of omdat de betreffende opgave zo complex is dat zo'n specifieke aanpak nodig is.

Als dealmaker/beleidsmedewerker in de afdeling Regio en Leefbaarheid (RenL) richt je je op de samenwerking met (mede)overheden aan een veelvoud van complexe maatschappelijke opgaven. Hierbij komt het aan op jouw verbindingskracht en probleemoplossend vermogen. Je schakelt continu tussen verschillende departementen, medeoverheden (zoals gemeenten, provincies en waterschappen), kennisinstellingen en private partners. Je hebt een portefeuille die verschillende beleidsterreinen omvat en bent in staat op diverse dossiers inhoudelijk samen te werken. Daardoor ben je zowel op inhoud als op het proces een goede gesprekspartner voor medeoverheden. Je krijgt vaak te maken met ingewikkelde vraagstukken. Dan wend je al jouw vindingrijkheid aan om tot oplossingen te komen. Jouw thuisbasis is het hechte team van innovatieve aanpakkers en doorzetters: de dealmakers van de afdeling Regio en Leefbaarheid.

Doordat je in staat bent jezelf in te leven in verschillende samenwerkingspartners, zorg je dat partijen samen werken en dat de nodige voortgang wordt geboekt. Je bent resultaatgericht, met oog voor de verhoudingen. Je werkt in goede afstemming met de inhoudelijke afdelingen, de politieke en ambtelijke leiding. Dit houdt ook in dat je een soms een Tweede Kamerdebat zal voorbereiden, of bijvoorbeeld Kamervragen beantwoordt, politieke en bestuurlijke sensitiviteit is daarbij van belang.

Bij deals ben je soms in de lead en bewaak je de BZK/Rijksagenda en soms is dat een andere partij (een gemeente, andere (BZK)directie of ander ministerie). Je hebt goed oog voor de belangen die spelen op een bepaald thema of in de regio. Je gaat proactief met partijen aan de slag, om bij te dragen aan een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Je bouwt aan nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking en werkt aan bestuurlijke vernieuwing.

Overige werkzaamheden:

 • Je coördineert meerdere complexe projecten of deals tegelijkertijd (voorbereiding, aansturing en uitvoering).
 • Je signaleert kansen voor innovatieve doorbraken en nieuwe vormen van samenwerking die daar voor nodig zijn.
 • Je stemt producten/diensten/initiatieven af met de relevante (beleid en politieke) omgeving leidend tot het gewenste effect/resultaat.
 • Relevante signalen uit politiek, samenleving en uitvoeringspraktijk pik je op en benut je op positieve (proactieve) wijze.
 • Je bent een verbindende schakel tussen de medeoverheden en partners en de Rijksoverheid.
 • Bij ontwikkeling van beleid en advisering houd je rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid (maatschappelijke impact, tempo, schaalbaarheid etc.).
 • Je adviseert over voorstellen voor verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie BFR draagt bij aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij is het uitgangspunt de inrichting en de praktijk van de bestuurlijke organisatie en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen toe te snijden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. Hiertoe kent BFR ook een aantal uitvoerende en toezichthoudende taken op gemeenten en provincies.
BFR heeft expertise op het terrein van de bestuurlijke organisatie (juridische inrichting, bestuurlijke structuren, processen en culturen), financiën van medeoverheden en interbestuurlijke verhoudingen en relaties, en gebied specifieke aanpakken (oa City Deals, Regiodeals, Nationale Programma's etc.). Ook beschikt BFR over expertise gericht op het ondersteunen van medeoverheden bij (ingrijpende) beleidswijzigingen en het toezicht hierop. BFR zet deze kennis actief in voor politieke prioriteiten en het inspelen op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Afdeling Regio en Leefbaarheid
In de afdeling Regio en Leefbaarheid (RenL) werken Rijksambtenaren die primair extern georiënteerd zijn op samenwerking met medeoverheden en maatschappelijke partners, maar ook affiniteit, ervaring en een netwerk hebben binnen de Rijksoverheid. Van hen wordt bovendien verwacht deze twee werelden aan elkaar kunnen verbinden.

Als afdeling RenL zijn we aan de slag met de regionale/ gebiedsgerichte aanpak van de verschillende programma's die binnen BFR vallen, zoals: Programma Agenda Stad en Regio (City Deals); Programma in grens- en krimpregio's (werkt aan grensoverschrijdende kansen en leefbaarheidsvraagstukken); Programma Leefbaarheid en Veiligheid (Stedelijke Vernieuwingsgebieden); Regiodeals; het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en het programma Wind in de Zeilen (Vlissingen/Zeeland). Dit doen wij in nauwe samenwerking met de collega's van de andere afdelingen van de directie BFR, met andere directies binnen MinBZK en met andere ministeries. Wij werken samen met decentrale overheden, steden, provincies, waterschappen om de maatschappelijke opgaven, waar de verschillende overheidslagen voor staan, te verwezenlijken. In toenemende mate werken we ook met maatschappelijke organisaties en bedrijven samen.

http://agendastad.nl/

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Natalie Burgers, manager R&L

06-11714810

Frank Reniers

06-54632984

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

06-52357973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker/ Dealmaker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider gemeentefinanciën

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker lokale heffingen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon