Beleidsmedewerker directie Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS21-225(COVID)
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Nederland heeft te maken met een grote crisis als gevolg van Covid-19. Bij de programmadirectie Covid-19 maken we het beleid om door deze crisis te komen. Deze extreme omstandigheden vragen om mensen die in staat zijn om in deze bijzondere situatie verantwoordelijke werkzaamheden uit te voeren.

Als beleidsmedewerker bij deze crisisdirectie sta je dicht bij het vuur. Je bent de schakel tussen politiek, beleid en uitvoering. Je adviseert de minister over de te nemen maatregelen binnen een bestuurlijk en maatschappelijk speelveld. Je schrijft nota’s, brieven en werkt mee aan de voorbereiding van debatten.

Het werk binnen onze directie vraagt om mensen die in staat zijn conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch te handelen. Je moet in staat zijn om de materie snel eigen te maken, zodat je deze kan vertalen naar concrete handelingsopties. Het is hierbij van belang dat je affiniteit hebt met maatschappelijk gevoelige onderwerpen en kunt omgaan met complexe situaties met tegenstrijdige belangen. Je betrekt daarbij actief de verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten het ministerie en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen. Je haalt kennis en signalen op en weet resultaat te bereiken door gerichte actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Je hebt daarbij oog voor politieke gevoeligheden en risico’s, maar ook voor uitvoeringsvraagstukken die belangrijk zijn voor het veld. Het is daarbij een pré als je kennis hebt van de organisatie van de zorg in Nederland, zodat je weet welke gevolgen de keuzes die gemaakt worden hebben.

De ontwikkelingen op het terrein van Covid-19 volgen elkaar snel op. Het tempo in de directie ligt dan ook hoog en vraagt veel van je. Dat betekent dat je snel moet kunnen schakelen en vraagt om flexibiliteit. Ook kan het soms nodig zijn om in de avond of in het weekend beschikbaar te zijn. Omdat je werkt in een dynamische omgeving is het belangrijk dat je proactief en stressbestendig bent. Je plant en organiseert je eigen werk en de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen. Tegelijkertijd ben je ook een teamspeler. Samen met je collega’s , niet alleen binnen het team, maar juist ook binnen VWS en daarbuiten speel je in op de dagelijkse dynamiek van het werk en kijkt waar je je collega’s kunt ondersteunen.

In deze functie zie je direct resultaat van je werk en kan je een bijdrage leveren om Nederland door deze crisis heen te loodsen. We hebben ruimte voor vier beleidsmedewerkers. Voor een van deze posities is het wenselijk dat je ook ervaring hebt met financiën, en dan specifiek kennis van aanbestedingen en financiële contracten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie COVID 19 is het organisatieonderdeel binnen VWS gericht op de maatschappelijke opgave om het COVID-19 virus maximaal onder controle te houden, het monitoren van de virusverspreiding, de zorg niet over te belasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. De directie houdt zicht op de aanwezigheid van het virus in Nederland en adviseert over maatregelen. Effectieve monitoring, testen en goed bron- en contactonderzoek zijn daarvoor essentieel, maar bijvoorbeeld ook het stimuleren van (innovatieve) behandelmethoden. Ook werken we er aan om nieuwe besmettingen te voorkomen, door vol in te zetten op de ontwikkeling van een veilig, effectief en toegankelijk vaccin.

Alle taken die hiermee samenhangen zijn primair ondergebracht bij dit organisatieonderdeel, waarbij oog is voor de samenhang met de gehele VWS organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met andere beleidsdirecties, zoals de directies Publieke Gezondheid, Curatieve Zorg, Langdurige Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie.
Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en MT-leden elkaar bijstaan in die drukte. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling en kansen. Gezelligheid en aandacht voor elkaars welbevinden verliezen we niet uit het oog. Betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margot Pot, manager

06-15045794

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker vragen Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker strategie en kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialistisch adviseur kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon