Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer VWS200142 (DMO)
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je maakt onderdeel uit van het team informele zorg. Dit team houdt zich bezig met de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, burgerparticipatie en een brede sociale infrastructuur in de wijk. Accenten voor de komende tijd liggen binnen de functie vooral op de ontwikkeling van landelijk mantelzorgbeleid.

Het kabinet heeft een forse ambitie geuit op het langer thuis kunnen wonen voor ouderen. Dit wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door mantelzorgers. Aangezien het aantal ouderen de komende jaren fors zal stijgen en ook de groep die nu veel mantelzorg of vrijwilligerswerk verleend steeds vaker tot de groep ‘kwetsbare oudere’ zal behoren, liggen hier forse uitdagingen. Vanuit de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk om mantelzorgers te ondersteunen, respijt te bieden en overbelasting te voorkomen.  Mantelzorgers weten niet altijd dat ze ‘mantelzorger’ zijn en daardoor ook gebruik kunnen maken van voorzieningen. En gemeenten hebben lang niet alle mantelzorgers in beeld. . Er zijn veel pilots geweest onder het actieprogramma ‘Langer Thuis’. Vanuit deze praktijkervaring willen we vanuit de directie met partijen in het veld naar een structureel betere en toekomstbestendige positie van mantelzorg. De informatie en voorzieningen voor mantelzorgers en de mogelijkheden voor tijdelijke opvang wanneer mantelzorg niet mogelijk is zijn aspecten die onder meer de komende tijd verder uitgewerkt worden. 

Vanuit je functie als beleidsmedewerker draag je bij aan uitvoerbaar beleid door analytisch en met creativiteit naar de opgave te kijken Vanuit deze functie wordt van je gevraagd om inzicht te verkrijgen in wat de praktijk nodig heeft, begrijpen wat partijen in beweging brengt en vervolgens dat om te kunnen zetten in een plan. Vervolgens ga je draagvlak zoeken voor dit plan, creëer je de juiste randvoorwaarden en kaders om het ook daadwerkelijk mogelijk te maken, en blijf je vanuit VWS een betrokken gesprekspartner.

Je werkzaamheden variëren van schrijven (van bv. kamerbrieven en -vragen), netwerken (intern en extern), werkbezoeken, overleggen en Kamerdebatten voorbereiden, subsidies en opdrachten verstrekken en algemene werkzaamheden in een team.

Je werkt hierin nauw samen met andere medewerkers binnen het team en de directie want de onderwerpen rond ouderenzorg en langer thuis kunnen wonen, worden in samenhang uitgewerkt.

Functie-eisen

 • Een afgeronde universitaire studie
 • Kennis van het (informele) zorgstelsel is geen must, wel een pré.
 • Goed analytisch en creatief denkvermogen
 • Flexibel en resultaatgericht
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Goed netwerk management
 • Stressbestendig
 • Teamplayer
 • 1-3 jaar werkervaring, bij voorkeur in beleid- of adviesfunctie

Als persoon houdt je van de dynamiek van een politiek gevoelig dossier, bent proactief, flexibel, overtuigend en weet ook onder tijdsdruk resultaten te boeken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200142 (DMO) richten aan: Henk Reinen.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie MO richt zich op het bereiken van de doelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015): het bieden van bescherming en ondersteuning aan iedereen die dit op eigen kracht of met behulp van zijn/haar netwerk niet kan, zodat iedereen volwaardig kan meedoen in de samenleving. Gemeenten zijn bestuurlijk, financieel en operationeel verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de Wmo, maar naast hen omvat het stelsel ook vele andere publieke en private partijen, maatschappelijke organisaties en cliëntenorganisaties. De directie is de hoeder van het stelsel van ondersteuning zoals dit in de Wmo 2015 is vastgelegd en borgt het publieke belang in de manier waarop het stelsel als geheel functioneert.

Die maatschappelijke ondersteuning is voor iedereen die het nodig heeft toegankelijk, dichtbij huis, op maat en levensbreed georganiseerd, effectief en efficiënt. Hierbij letten wij op de kracht van de burger, gaan we samenwerkingsverbanden aan met departementen, gemeenten en veldpartijen en zoeken we naar creatieve oplossingen. Bij de directie zijn ook een aantal taken ondergebracht die niet voortvloeien uit de Wmo, zoals het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de ondersteuning van oorlogsgetroffenen.

Na de hervorming van de langdurige zorg ligt de focus van de directie op een merkbaar betere praktijk. Het hoofddoel is dat mensen kunnen vertrouwen dat als er beperkingen zijn in hun zelfredzaamheid en mogelijkheden om mee te doen, er een stelsel en (lokale) overheid is die zorg en ondersteuning daarbij kunnen leveren.

Middels actieprogramma’s pilots, subsidieregelingen, ontwikkelagenda’s én afstemming met het uitvoeringsveld en stakeholders, werken we aan een verbetering van het stelsel en de uitvoering. Ook leren we uit (praktijk)onderzoeken en passen waar nodig beleid en/of de wettelijke en financiële kaders aan.

De directie kent geen afdelingen, maar is een flexibel verband van zelfsturende teams en van onderwerpen/mensen die gebundeld zijn per manager. Het managementteam draagt gezamenlijk zorg voor de aansturing van de directie. Er zijn naast de directeur drie MT leden, drie plv MT leden en een directiesecretaris.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Nederland gezond en wel'; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen. VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het Centraal Administratiekantoor (CAK), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en het Zorginstituut Nederland. VWS wil met haar werkwijze en optreden een impactvolle bijdrage leveren aan het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is het zorgstelsel in Nederland ingrijpend veranderd. De grootste opdracht in deze kabinetsperiode is dat patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wimke Schuurmans, Plv MT lid Dmo

06-55713514

Henk Reinen, MT lid (vanaf 3-8-2020)

06-50836079

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker bedrijfsvoering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker COVID-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon