Beleidsmedewerker en adviseur strafrecht

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 24 - 32 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Juridisch
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 5614-12451-2031289, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Wil jij werken aan de rechtspraak van de toekomst? En hebben het jeugdrecht en slachtofferrechten je warme belangstelling? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.

De Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten, zorgt voor gerechtsoverstijgende voorzieningen en houdt toezicht op de bedrijfsvoering en het financieel beheer. De Raad is het aanspreekpunt van de Rechtspraak in het politieke en maatschappelijke debat. De leden van de Raad worden bij de uitvoering van deze opdracht ondersteund door een bureau van rond de 150 medewerkers.

De afdeling strategie

Als beleidsadviseur vervul je een belangrijke functie binnen de afdeling Strategie. Bij de afdeling Strategie van het Bureau van de Raad voor de rechtspraak werken enthousiaste professionals die met oog voor de lange termijn planning een deskundige bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen die de rechtspraak raken. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich thuis voelt, plezier heeft in het werk en zichzelf kan zijn, mede door verschillen in achtergrond en leeftijd.

De kerntaak van de afdeling Strategie is de bestuurders van de Rechtspraak zodanig te adviseren en te faciliteren dat zij, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten de Rechtspraak en binnen en buiten Nederland, kunnen bepalen welke strategie (te volgen lijn, gebaseerd op missie en visie) de Rechtspraak het beste kan uitvoeren. Naast deze brede strategische taak voert de afdeling de volgende meer concrete strategische taken uit op terreinen als:

•         Strategie en innovatie

•         Wetgevingsadvisering

•         Kennis en kwaliteitsbeleid

•         Wetenschappelijk onderzoek

•         Internationale samenwerking

•         ICT en recht

Bij de afdeling Strategie zijn ongeveer 27 adviseurs/onderzoekers/ (ondersteunend) beleidsmedewerkers werkzaam, waaronder enkele gedetacheerde rechters.

Wat je gaat doen

Als beleidsmedewerker ga je aan de slag met juridische en beleidsmatige advisering op het gebied van zowel het jeugdstrafrecht als slachtofferrechten. Je adviseert de Raad voor de rechtspraak en andere belanghebbenden binnen de Rechtspraak over de diverse vraagstukken die spelen rondom het jeugdstrafrecht en slachtofferrechten, waaronder nieuwe wetgeving, en draagt bij aan de ontwikkeling van strategisch beleid. Je doet dit in overleg met de vakinhoudelijke collega's en met de andere adviseurs binnen het bureau van de Raad. Je onderhoudt contacten in de netwerken waar de Rechtspraak deel van uitmaakt. Je bent het aanspreekpunt voor externe vragen over je expertisegebieden en vervult een brugfunctie tussen het landelijk overleg over deze onderwerpen en het ministerie en ketenpartners. Je monitort acties en doelstellingen en bewaakt en coördineert een goed verloop van de processen. Tevens pak je andere voorkomende beleidswerkzaamheden binnen de afdeling Strategie op en draag je bij aan het bewaken van de onafhankelijke positie van de rechtspraak.

Raad voor de rechtspraak

Solliciteren?

Raad voor de rechtspraak nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Implementatiemanager

IVO Rechtspraak
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Privacy Officer Gerechtshof Den Haag en CBb

Gerechtshof Den Haag
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Secretaris Digitalisering

IVO Rechtspraak
 • Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon