Beleidsmedewerker energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 22 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20210729_11
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken in het hart van de energietransitie. Een bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering. En aan alles wat nodig is om onze energie duurzaam te maken en ondertussen betrouwbaar en betaalbaar te houden. Als beleidsmedewerker energietransitie pak je maar wat graag vanuit Den Haag deze impactvolle verantwoordelijkheden op.

Een deel van je werkzaamheden raakt aan de rol van de burger in de energietransitie. Steeds meer burgers willen zelf elektriciteit opwekken. Zo kunnen zij actief deelnemen aan de energietransitie. Dit doen zij meestal met zonnepanelen op hun woning. De opgewekte elektriciteit wordt nu verrekend met verbruikte elektriciteit. Die werkwijze is aan verandering toe en daartoe heeft het kabinet een wetsvoorstel voorbereid. Dat is nu controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Na de formatie is aanpassing nodig. Dit ga jij opnieuw vormgeven in overleg met stakeholders en netbeheerders.

Ook ga je meewerken aan een grote herziening van energiewet- en regelgeving om deze nog beter te laten aansluiten bij de energietransitie. Wet- en regelgeving moet gemoderniseerd worden en mee kunnen bewegen met de energietransitie. Deze aanpassingen doen we uiteraard in wisselwerking met vele stakeholders. Dit zijn de energieleveranciers, de netbeheerders en groepen actieve burgers in zogenaamde energiecoöperaties. Ook sta je in nauw contact met de Autoriteit Consument en Markt, de toezichthouder op de energiemarkt.

Kortom, je doorgrondt vraagstukken binnen het energiebeleid, dat zich afspeelt op het snijvlak van economie, maatschappij en technologie. Het werkproces heb je goed op orde. Je beantwoordt vragen van de Tweede Kamer, bedrijven en burgers. En je bent een vraagbaak voor je collega's en actief betrokken bij hun ontwikkeling. Vanzelfsprekend volg je de ontwikkelingen in de energiemarkt voor al je werkzaamheden op de voet.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op zee. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Hoe zorgen we voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar en betaalbaar is? Welke innovaties zijn hiervoor nodig? Hoe creëren we draagvlak voor de effecten van dit beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van gas naar warmte in de gebouwde omgeving? Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid? Dit zijn de vragen die centraal staan in het werk bij het directoraat-generaal Klimaat en Energie.

Directie Elektriciteit
De directie Elektriciteit is jouw thuisbasis. Samen met de andere directies werken we toe naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Onze focus ligt op het faciliteren van een duurzame, betrouwbare en betaalbare elektriciteitsvoorziening. Als collega’s hebben we binnen onze directie oog voor elkaar en organiseren we regelmatig sociale activiteiten.

Cluster Netbeheer
Als beleidsmedewerker energietransitie behoor je tot het cluster Netbeheer, dat middenin de inhoudelijke discussies binnen het energiebeleid zit. Van de krapte op het elektriciteitsnet, het veiligheidsbeleid rondom de energietransitie, het consumentenbeleid tot de uitrol van de slimme meter naar alle huishoudens. Daarbij speelt ook de hoogte van de energierekening mee, wat een politiek gevoelig dossier is.

Inhoudelijk zijn we als cluster ook verantwoordelijk voor een stevige hoeveelheid wet- en regelgeving, die uitgevoerd moet worden. Het belangrijkste is de Energiewet die in de steigers staat. Ook het wetsvoorstel salderen moet nog afgerond moeten. We worden veel gevraagd om mee te denken op aanpalende beleidsterreinen, onder meer omdat we veel kennis en ervaring herbergen op een breed beleidsterrein.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Martijn Koolen, MT-lid directie Elektriciteit

06-11376952

Mevrouw Yvette Lammers, clustercoördinator Netbeheer

06-11376866

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiespecialist

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist Directie Energie

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon