Beleidsmedewerker financieel toezicht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 16 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2022/20
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan het versnellen van woningbouw, zonder te grote financiële risico’s te lopen? Op welke wijze kan een gemeente of provincie die in financiële problemen verkeert er weer bovenop komen? Hoe kan het Rijk ervoor zorgen dat gemeenten en provincies niet alleen op korte termijn, maar ook in de toekomst over een goede financiële basis beschikken?

Dit soort vragen houden je bezig als beleidsmedewerker financieel toezicht bij het ministerie van BZK. Een belangrijke rol, want provincies en gemeenten werken dagelijks aan taken op bijvoorbeeld het terrein van de jeugdzorg, het klimaat en de woningbouw. Die taken vragen om een passende bekostiging en financieringssystematiek, waarbij stabiliteit, inzicht in te ontvangen middelen en ruimte voor eigen keuzes centraal staan. Jij draagt daar als beleidsmedewerker financieel toezicht aan bij.

Wat je zoal doet in deze functie? Je houdt (financieel) toezicht op een aantal provincies. Daartoe onderhoudt je ook contact met hen en ga je met regelmaat op werkbezoek. Daarnaast lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten en provincies. Tevens zorg je samen met anderen voor de dialoog en kennisdeling over de regels op het vlak van toezicht, bijvoorbeeld bij de Regiodagen gemeentefinanciën. Je kunt ook ingezet worden bij het toezicht op een zogeheten 'Artikel 12 gemeente', die over een langere tijd grote financiële tekorten heeft.

We zetten als afdeling ook in op manieren om tijdiger te signaleren hoe gemeenten en provincies er financieel voor staan; hier draag je ook aan bij. Hiertoe doe je mee met de monitoring van de financiële positie van medeoverheden. Ook gebruik je jouw inzichten uit het toezicht om mee te denken over beleidsadviezen, zoals op welke wijze gemeenten om zouden moeten gaan met grondaankopen voor woningbouw.

Je werkt nauw samen met collega’s op het terrein van toezicht en met andere directies van het ministerie, het ministerie van Financiën, provinciale toezichthouders en gemeenten, en hun koepelorganisaties (het IPO en de VNG). Afhankelijk van je interesse en kennis voer je werkzaamheden uit op andere terreinen van de afdeling, zoals de ontwikkeling van de financieringssystematiek van medeoverheden of over het inzetten van de juiste financiële instrumenten voor opgaven op het terrein van klimaat of energietransitie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsafdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM) werkt aan financieel en bestuurlijk krachtige gemeenten en provincies, zodat het lokaal bestuur passende voorzieningen aan zijn inwoners kan bieden. Wij werken hiertoe aan een toekomst bestendige financieringssystematiek, die past bij de taken en opgaven waar medeoverheden voor staan. Hiervoor is het ook belangrijk dat er goed zicht is op de financiële situatie van provincies, regio's en gemeenten. Als afdeling volgen we die op de voet. We kijken of de taken die medeoverheden hebben nog in balans zijn met de middelen die ze ontvangen en of er aanpassingen in het beleid nodig zijn. RTM is daarnaast verantwoordelijk voor het stelsel dat bepaalt onder welke voorwaarden geld aan gemeenten en provincies wordt uitgekeerd. We zien erop toe dat de administratieve lasten hierbij laag zijn en het stelsel samenwerking tussen overheden ondersteunt. Ook maakt RTM de regels waarbinnen provincies financieel toezicht houden op gemeenten en houdt RTM zelf financieel toezicht op de provincies. De afdeling zorgt dat de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten en provincies bij de tijd zijn en bijdragen aan een sterke lokale democratie.
Er wordt vanuit onze afdeling veel samengewerkt: binnen BZK, maar ook met gemeenten en provincies, collega-departementen en partners, zoals accountants en het CBS.

De afdeling RTM maakt onderdeel uit van de directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR). Een goed openbaar bestuur waarin burgers vertrouwen hebben, dat democratisch is gelegitimeerd en dat beschikt over een goede financiële basis: daar zetten we als directie op in. Er wordt momenteel veel van gemeenten en provincies gevraagd, zoals op het terrein van woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en jeugdzorg. Te meer reden, dat het openbaar bestuur daar goed toe in staat wordt gesteld, met de juiste middelen en instrumenten.

Beleidsafdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Menno de Graaf, afdelingshoofd

(06) 12 18 69 47

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker financiën gemeenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Dealmaker/ Senior en Coördinerend Beleidsmedewerkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Ervaren en gedreven directiesecretaris/directiecontroller (S13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon