Beleidsmedewerker financiën

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 31 januari Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer GT 22-02
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Als beleidsmedewerker bij de afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer van de directie Financiële Markten krijg ik de kans om te werken aan verschillende vraagstukken die te maken hebben met regels die gelden voor de omgang van financiële instellingen met hun klanten. Ik let daarbij altijd op het perspectief van de consument. In het werk ervaar ik echt de ruimte en verantwoordelijkheid om dossiers verder te brengen. Ik heb daarvoor veel contact met de financiële sector, toezichthouders en consumentenorganisaties, binnen Nederland en in internationaal verband. Dit alles maakt mijn werk dynamisch, uitdagend en maatschappelijk relevant.” Mark Damink, directie Financiële Markten, afdeling Markgedrag en Effectenverkeer.

Hoe bescherm je consumenten die ingewikkelde financiële producten aanschaffen of aan de slag gaan met beleggingsapps? Hoe gaan we om met de digitalisering van het financiële verkeer en zorgen we dat de handel op de beurs eerlijk verloopt? Welke randvoorwaarden zijn nodig voor betrouwbare accountantscontroles? Hoe kan de financiële sector bijdragen aan het klimaatvraagstuk? Hoe kun je verkeerde prikkels in de financiële sector aanpakken? En hoe komt de Europese kapitaalmarktunie eruit te zien? Als coördinerend beleidsmedewerker werk jij aan dit soort actuele vraagstukken die burgers én het bedrijfsleven raken en volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan.

Je werkt mee aan een financieel gezond Nederland, adviseert de minister over de ontwikkeling van beleid en draagt bij aan de omzetting van dat beleid in wet- en regelgeving. De minister ondersteun je in haar relatie met het parlement en je draagt bij aan haar schriftelijke communicatie en overleggen met de Eerste en Tweede Kamer. Politieke besluitvorming bereid je voor en je geeft goed onderbouwde adviezen. Tegelijkertijd houd je zicht op de relevante ontwikkelingen op de langere termijn.

Wat jouw functie extra leuk maakt is dat je regelmatig onderhandelt over Europese richtlijnen in Brussel, zoals bijvoorbeeld het Kapitaalmarktunie-pakket, de Richtlijn duurzame verslaggeving, de verordening voor groene obligaties of de consumentenkredietrichtlijn. Deze richtlijnen vertaal je naar de Nederlandse situatie en je zorgt met je collega’s dat ze ook passen binnen de Nederlandse wetgeving. Samen met collega’s bereid je het Nederlandse standpunt voor en draag je dit zelfstandig uit in Brussel. Dankzij jouw onderhandelings- en diplomatieke vaardigheden weet je draagvlak te creëren, kom je tot gunstige resultaten voor Nederland en weet je een netwerk op te bouwen. Daarnaast voer je overleg en onderhoud je contacten met bijvoorbeeld de financiële instellingen, consumentenorganisaties, de Autoriteit Financiële Markten, de Europese Commissie en andere ministeries. Hierbij werk je nauw samen met je collega’s van de andere afdelingen van de directie Financiële Markten. Je vindt het leuk om je bezig te houden met dossiers die in de politieke en publieke belangstelling staan, waarbij je soms te maken krijgt met korte deadlines. Je kunt dan ook goed omgaan met (pieken in de) werkdruk en doelmatig werken.

Jouw eigen verantwoordelijkheid is groot en de lijnen naar de ambtelijke en politieke top zijn kort. In nationale en internationale fora treed je zelfstandig op. Om dit mogelijk te maken, fungeren jij en je collega’s onderling als klankbord en wordt er intensief samengewerkt, zowel binnen als buiten de directie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten en het toezicht daarop, en bereidt de benodigde wetgeving voor. Namens de bewindspersonen vervullen we het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en we adviseren over publiek-private samenwerking. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de advisering over buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De Generale Thesaurie, die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder (‘thésaurier’) telt 220 medewerkers, verdeeld over 4 directies:

 • Financiële Markten
 • Financieringen
 • Buitenlandse Financiële Betrekkingen
 • het Agentschap

Directie Financiële Markten
Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waarin het er eerlijk aan toegaat. Het is de taak van de directie Financiële Markten om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instituties. Zo streven wij naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. Net als naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector en naar verantwoord financieel gedrag van burgers. Cruciaal hiervoor is vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen.

De directie bestaat uit vier afdelingen: Institutioneel Beleid, Betalingsverkeer Integriteit, Financiële Stabiliteit, Marktgedrag en Effectenbeheer en Wijzer in geldzaken. Bij deze afdelingen werken zowel beleidsmedewerkers als (wetgevings)juristen. De directie telt circa 90 medewerkers, overwegend juristen en economen.

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer
De afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer is verantwoordelijk voor de gedragsregels in de financiële sector en op de kapitaalmarkt, waar de Autoriteit Financiële Markten toezicht op houdt. De gemiddelde Nederlander heeft een veelheid aan financiële producten en maakt regelmatig keuzes die van invloed zijn op zijn of haar financiële situatie. Door voorwaarden te scheppen waarin consumenten worden beschermd en geholpen bij financieel gezond gedrag kunnen we de financiële weerbaarheid van huishoudens vergroten. De afdeling richt zich op de kwaliteitseisen waar onder meer banken en verzekeraars en hun financiële producten en diensten aan moeten voldoen. Het gaat onder andere om het toezicht op producten, het aanpakken van perverse gedragsprikkels via provisie- en beloningsregels, een beter werkende krediet- en hypotheekmarkt, een goede (toegang tot) adviesdienstverlening en het duurzaam verhogen van de kwaliteit van de accountancysector. Daarnaast vormt het beleid ten aanzien van kapitaalmarkten een belangrijk deel van de werkzaamheden zoals de regulering van beursgangen en handelsplatformen.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander Luijsterburg, afdelingshoofd Marktgedrag en Effectenverkeer

06-25684525

Gabrielle van Veen, plv. afdelingshoofd Marktgedrag en Effectenverkeer

06-11927471

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laila el Farissi, HR adviseur

06-21000824

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) wetgevingsjurist financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Staatsschuld en Schatkistbeheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker mvo/exportkredietverzekeringen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 24 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon