Beleidsmedewerker financiën en bestuur medeoverheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGOBDR/BFR/23/02
 • Plaatsingsdatum 14 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zoek jij een boeiende functie op het snijvlak van Rijksoverheid, gemeenten en provincies? Haal je er energie uit om beleidsmatige en financiële discussies met elkaar te verbinden in een politiek gevoelige context? Lees dan zeker verder!

De financiële en bestuurlijke verhoudingen met medeoverheden zijn volop in beweging. Onder andere op het terrein van de Jeugdzorg, het klimaatvraagstuk en de woningbouw wordt veel van gemeenten en provincies gevraagd: qua ambities, financieel en wat betreft uitvoeringskracht. Als ministerie van BZK hebben we de belangrijke taak, in samenwerking met medeoverheden en andere ministeries, om ervoor te zorgen dat er een goede balans is tussen ambities, taken, middelen en uitvoeringskracht bij Rijk en medeoverheden. Ambities moeten realistisch en uitvoerbaar zijn, en vragen financiële middelen die passen bij de opgave. Jij kunt je hiervoor inzetten als beleidsmedewerker financiën en bestuur medeoverheden.

Wat ga je bij ons doen? Bij de afdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM) fungeer je als beleidsmedewerker als spin-in-het-web in discussies over de financiële verhoudingen met medeoverheden.
Concrete werkzaamheden hierbij zijn:

 • Het toetsen van nieuwe voorstellen of aanvullend Rijksbeleid, dat medeoverheden raakt, op uitvoerbaarheid: zijn gemeenten of provincies in staat om deze taak uit te voeren? Hierbij toets je ook op de vraag, of het meest passende financiële instrumentarium gekozen is. Waar mogelijk, denk je hierover vroegtijdig mee, in overleg met andere ministeries en de VNG.
 • Het adviseren van de minister van BZK of ambtelijke top bij concrete voorstellen, bijvoorbeeld voor Ministerraad of bestuurlijk overleg, die raken aan de financiën van medeoverheden. Hiertoe overleg je o.a. nauw met de collega's van de afdeling Bestuur en Advisering (BenA).
 • Het meedenken en adviseren over de (door)ontwikkeling van financiële en bestuurlijke arrangementen, bijvoorbeeld op het terrein van het sociale domein (Jeugdzorg) of fysieke domein (energietransitie, infrastructuur). Is de verdeling van bestuurlijke bevoegdheden en financiële verantwoordelijkheden
 • op specifieke opgaven nog in balans? Of is meer eigen beleidsruimte of een andere wijze van bekostigen nodig?

Je wordt ook ingezet bij andere werkzaamheden die we hebben als afdeling en directie. Je precieze werkzaamheden worden in onderling overleg bepaald en hangen ook af van je persoonlijke interesses en kwaliteiten. Je werkt in een enthousiast team van financieel en bestuurlijk deskundige medewerkers, waarbij eigen initiatief en creativiteit worden gewaardeerd.

De beoogde kandidaat:

 • beschikt over een relevant WO-diploma;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • kan goed samenwerken, plannen en organiseren;
 • beschikt over politiek gevoel en is zich bewust van de (maatschappelijke) omgeving;
 • is analytisch sterk en creatief, beschikt over lef en initiërend vermogen en over een goed gevoel voor cijfers;
 • heeft bij voorkeur (aantoonbare) affiniteit met de financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden, bijvoorbeeld via relevante kennis of werkervaring op dit terrein of door werkervaring op diverse bestuurlijke niveaus (Rijk, provincie en/of gemeente).
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsafdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM) werkt aan financieel en bestuurlijk krachtige gemeenten en provincies, zodat het lokaal bestuur passende voorzieningen aan zijn inwoners kan bieden. We zijn als afdeling een mooie mix van ervaren en jonge(re) krachten, er heerst een open sfeer met ruimte voor humor en we werken aan heel concrete taken, die direct effect hebben op gemeenten en provincies. Zo adviserend we over de meest passende bekostigingsvorm bij nieuwe taken of intensivering van een bestaande taak. We zorgen er ook voor dat er goed zicht is op de financiële positie van provincies, regio's en gemeenten. Als afdeling volgen we die op de voet. We kijken of de taken die medeoverheden hebben nog in balans zijn met de middelen die ze ontvangen en of er aanpassingen in het beleid nodig zijn.
RTM is daarnaast verantwoordelijk voor het stelsel dat bepaalt onder welke voorwaarden geld aan gemeenten en provincies wordt uitgekeerd. We zien erop toe dat de administratieve lasten hierbij laag zijn en het stelsel samenwerking tussen overheden ondersteunt. Ook maakt RTM de regels waarbinnen provincies financieel toezicht houden op gemeenten en houdt RTM zelf financieel toezicht op de provincies. De afdeling zorgt dat de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten en provincies bij de tijd zijn en bijdragen aan een sterke lokale democratie.
Er wordt vanuit onze afdeling veel samengewerkt: binnen BZK, maar ook met gemeenten en provincies, collega-departementen en partners, zoals accountants en het CBS.

De afdeling RTM maakt onderdeel uit van de directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR). Een goed openbaar bestuur waarin burgers vertrouwen hebben, dat democratisch is gelegitimeerd en dat beschikt over een goede financiële basis: daar zetten we als directie op in.

Beleidsafdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Menno de Graaf

(06) 12 18 69 47

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel senior-adviseur

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker samenwerking Nederland Vlaanderen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur strategische begrotingsbesluitvorming

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon