• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 11, schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 7 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: KDGKE_20240710_11/12, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Ben jij een verbinder met een vlotte pen, die de inhoud goed kan vertalen naar besluitvorming en het proces hiertoe goed kan uitstippelen en bewaken? Dan zijn we bij de directie Strategie Energiesysteem voor het cluster Financieel-Economische Analyse op zoek naar jou!

De klimaat- en energietransitie is een van de belangrijkste uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. Er zullen in de komende jaren grote investeringen nodig zijn om een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem te realiseren. Bij de directie Strategie Energiesysteem werken we hier dagelijks aan. We adviseren over welke beslissingen en investeringen de overheid nu en in de komende jaren moet nemen om ervoor te zorgen dat de transitie op korte én lange termijn voorspoedig verloopt. Dat doen we met een diverse, gedreven en enthousiaste groep collega's uit verschillen.

Het cluster heeft een coördinerende en kennisfunctie binnen het ministerie op de grote financieel-economische vraagstukken in de ontwikkeling van het energiesysteem. Wij werken nauw samen met collega's binnen en buiten het ministerie, waarbij wij onze kennis breed ophalen en delen. Wij zoeken een resultaatgerichte collega die veel oog heeft voor goede samenwerking en proces om samen met de anderen uit het team ervoor te zorgen dat we van analyses tot besluitvorming komen. Je hebt een verbindende werkstijl en draagt hiermee bij aan het teamgevoel in het cluster en de directie.

Wat maakt jouw functie bijzonder? Je verbindt verschillende perspectieven en belangen in de energietransitie, staat dicht bij de politieke besluitvorming en speelt een agenderende en coördinerende rol binnen de organisatie.

Concrete opgaven waar je samen met je directe collega's aan werkt:

 • Het coördineren van de inbreng vanuit de energiedirectiedirecties binnen het ministerie bij de jaarlijkse besluitvorming over de verdeling van begrotingsmiddelen.
 • Welk beleid en instrumenten moet de overheid nog ontwikkelen om technologie die nodig is voor het nieuwe energiesysteem verder op te schalen?
 • Wat zijn de benodigde investeringen in de energietransitie en op welke manier zouden we de kosten hiervan moeten verdelen in de samenleving en over generaties, zodat energie voor burgers en bedrijven op lange termijn ook betaalbaar blijft?
 • Waar moet de nieuwe Europese Commissie de EU-financiering voor het energiesysteem op richten en welke kansen biedt dit voor Nederland?

Het Nationaal Plan Energiesysteem - een belangrijk product van jouw directie - biedt jou hiervoor handvatten.

Je krijgt verder veel ruimte om verantwoordelijkheid te nemen, met nieuwe ideeën te komen en je inhoudelijk en persoonlijk te ontwikkelen. We werken in kleine projectteams aan verschillende opdrachten en houden zoveel mogelijk rekening met elkaars complementariteit op kennis en ervaring, en op inhoud en proces. Daarbij werken we ook clusteroverstijgend en leveren zo een bijdrage aan andere grote opdrachten waar onze directie voor staat. Een voorbeeld hiervan is een jaarlijkse beleidsagenda voor het energiesysteem, waarin de belangrijkste beleidsgaten en nog te nemen beslissingen voor de ontwikkeling van het energiesysteem worden uiteengezet.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het Directoraat Klimaat en Energie is de directie Strategie Energiesysteem verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie op het energiesysteem in 2050, het uitzetten van ontwikkelpaden voor de energieketens daarnaartoe en de vertaling ervan naar systeemkeuzes in het heden. De directie stelt het Nationaal Plan Energiesysteem en het Programma Energiehoofdstructuur op en is opdrachtgever voor (bijbehorende) verkenningen en onderzoek. De directie zorgt voor de monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van het energiesysteem en ontwikkelt en benut de daarvoor benodigde kennis, informatie en data.

Om effectief te kunnen sturen op de systeemkeuzes, voert de directie ook een aantal financiële instrumenten en regelingen uit. Zo is de directie verantwoordelijk voor de bestedingsplannen voor de Klimaatfondsonderdelen energie-infrastructuur en vroege fase opschaling van technieken. De directie geeft daarnaast vorm en uitvoering aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Ook is de directie verantwoordelijk voor het beleid en regelingen voor energie-innovatie en maakt beleid voor ruimte, participatie en fysieke veiligheidsrisico's in de energietransitie.

Jouw thuisbasis is het cluster Financieel-Economische Analyse. Het is een gezellig en collegiaal team bestaande uit 6-7 gedreven en deskundige collega's met verschillende achtergronden (economen, juristen, geologen, werktuigbouwkundigen, etc.). Een aantal van hen is voor een deel ook betrokken bij de werkzaamheden van andere clusters binnen de directie, waarmee wij de kennisuitwisseling en benutting van ieders talenten en expertise volop proberen te stimuleren. Er is veel ruimte om met elkaar te sparren en van elkaar te leren.

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Klimaat en groene Groei streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei werkt samen met zijn partners aan een schoner en sterker Nederland. Door te werken aan een klimaatneutrale samenleving en door te investeren in mensen, innovatie en duurzame energie. Zodat we de kansen kunnen pakken voor een duurzame toekomst en ervoor zorgen dat iedereen hieraan een bijdrage kan leveren. Nu én later

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Alex Niatsetski, Clusterleider Financieel-Economische Analyse 06-50025824
Kim Solberg, MT-lid Financiering Energiesysteem 06-15036846

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Nadia Gopal-Jagroe, Senior Adviseur Recruitment & Arbeidsmarktcommunicatie 06-50017865

Solliciteren?

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon