Beleidsmedewerker financiering energietransitie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220720_11/12a
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken aan een van de grootste uitdagingen van de komende decennia: de klimaat- en energietransitie. Dit doe je bij de clusters SDE en Klimaatfonds van de directie Strategie Energiesysteem. De vormgeving van het energiesysteem voor 2050 vraagt om systeemkeuzes en investeringen in het heden. Als beleidsmedewerker financiering energietransitie richt je je op de financiele kant van de energietransitie.
Vanwege interne doorgroei en uitbreiding zijn we op zoek naar 3 personen: twee beleidsmedewerkers voor respectievelijk het SDE en Klimaatfonds cluster en een senior beleidsmedewerker Klimaatfonds.

Als beleidsmedewerker SDE hou je je bezig met het grootste subsidie-instrument van EZK, de SDE++. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de stimulering van hernieuwbare energie en CO2-reductie en werk je daarmee in het middelpunt van de energietransitie. Daarbij denk je strategisch na over het stimuleringsbeleid van de toekomst: welke technieken hebben subsidie nodig, of kan het in de toekomst wellicht ook zonder? Hoe kunnen we bedrijven met het instrumentarium zo goed mogelijk ondersteunen in de transitie, terwijl we de risico's op overstimulering beperkt houden? Hoe vinden we een goede balans tussen kosteneffectiviteit en een goede ruimtelijke inpassing? Het beantwoorden van deze vraagstukken doe je binnen een hecht en betrokken team van circa 10 personen, waarin je flexibel ingezet kan worden op de verschillende dossiers en initiatief & creativiteit zeer gewaardeerd worden.

Als (senior) beleidsmedewerker Klimaatfonds richt je je op de uitwerking van programma's ten behoeve van een effectieve en efficiënte aanwending van het energiedeel van het Klimaatfonds. Het doel is het stimuleren van de voor 2050 benodigde ontwikkelingen van het energiesysteem, te weten: de opschaling van hoogwaardige hernieuwbare energiedragers en de benodigde infrastructuur voor het energiesysteem van 2050. Hoe vertalen we systeemkeuzes naar een financieel afwegingskader en instrumentarium? Hoe financieren we de nieuwe infrastructuur voor waterstof en warmte? Het beantwoorden van deze vraagstukken doe je binnen een nieuw en relatief klein cluster (6 a 7 personen), waarbinnen twee projectgroepen zich onder leiding van een projectleider gaan richten op een afgebakende opracht; de uitwerking van twee delen van het Klimaatfonds.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden vallen onder twee clusters binnen de directie SE. Afhankelijk van het profiel en de ervaring van de kandidaat zal gekeken worden welke werkzaamheden en welk cluster het beste passen.

Het cluster SDE heeft als basistaak uitvoering te geven aan de SDE++ subsidieregeling. De subsidieregeling die het gebruik door bedrijven en particulieren van duurzame energie stimuleert kent een grote politieke en technische dynamiek. Er is sprake van verschillende belangen die soms de strategische uitgangspunten van de regeling in de weg staan. Bij de afwegingen omtrent aanpassingen aan de regeling en bij de uitvoering hiervan zijn verschillende partijen betrokken, waaronder andere departementen, marktpartijen, PBL en RVO. Daarbij is de focus van het cluster SDE dat de regeling effectief en goed uitvoerbaar blijft. Daarnaast wordt gewerkt aan enkele andere instrumenten/subsidies, zoals de EIA, SCE en Garanties van Oorsprong alsmede de EU-doelen en richtlijnen voor hernieuwbare energie voor 2030.

Het cluster Klimaatfonds wordt momenteel opgericht en richt zich op de uitwerking van programma's ten behoeve van een effectieve en efficiënte aanwending van het energiedeel van het Klimaatfonds. Het doel is het stimuleren van de voor 2050 benodigde ontwikkelingen van het energiesysteem. Het betreft de uitwerking van twee programma's gericht op twee delen van het Klimaatfonds; het deel gericht op de opschaling van hoogwaardige hernieuwbare energiedragers en het deel gericht op de energie-infrastructuur. Samen omvatten deze programma's 19 mrd euro (verdeling volgens Coalitieakkoord Rutte IV). De uitwerking van deze progamma's gebeurt in samenwerking met collega's van andere directies en departementen, zoals Financiën, IenW en LNV.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lineke den Ouden, wnd MT-lid SE, (t/m 5 augustus en vanaf 22 augustus)

06-29677905

Reinier Koppelaar, wnd directeur SE, (8-19 augustus)

06 31693706

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Verduurzaming Industrie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGB&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Verduurzaming industrie en project Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsadviseur Gastransitie Nederland

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon