Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Techniek / productie
 • Reageren voor 23 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 22/20-05
 • Plaatsingsdatum 9 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen die werkt. Daar zet jij je voor in. Als beleidsmedewerker werk je aan maatregelen daarvoor, gelet op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die er spelen, nu of in de toekomst. Samen met ervaren collega-beleidsmedewerkers streef je ernaar dat gezond en veilig werken ‘normaal’ wordt.

Namens de directie Gezond en Veilig Werken stimuleer en ondersteun je werkgevers en werknemers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, zodat mensen tot hun pensioen met plezier blijven werken in goede gezondheid. Om dit te bereiken, werken we dan ook intensief samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals, kennisinstituten en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De onderwerpen waaraan je als beleidsmedewerker gaat werken variëren sterk. Je kunt denken aan:

 • het voorkomen van beroepsziekten en ongevallen;
 • een veilige omgang met gevaarlijke stoffen;
 • de preventie van werkdruk;
 • goed werkende arbeidsgerelateerde zorg (waaronder bijvoorbeeld voldoende bedrijfsartsen);
 • de veiligheid in specifieke risicovolle sectoren (zoals de chemische industrie) ;
 • een wettelijk systeem van arbocertificatie en -registratie.

Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen, staan deze geregeld in de belangstelling van de politiek en media. Neem bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van werkstress, alcohol- en drugstesten op het werk, maaltijdbezorgers of het voorkomen van ongevallen.

Je krijgt een tweeledige portefeuille. Enerzijds ga je werken als beleidsmedewerker in het cluster Kennis en Onderzoek. Dit cluster draagt zorg voor de verbinding tussen en afstemming van de kennis- en onderzoeksbehoefte binnen de directie en het aanbod. Je wordt onder andere ingezet op de ondersteuning van het accountmanagement van twee grote kennisinstellingen (te weten TNO en RIVM), je signaleert onderzoeksrapporten die voor de directie relevant zijn, begeleidt een aantal onderzoeken (arbeidsmarktmonitors) en adviseert de directie daarover en haalt onderzoekswensen binnen de directie op en draagt bij aan de opdrachtformulering. Verder vervul je een ‘vraagbaakfunctie’.

Anderzijds krijg je een rol in het dossier chemische veiligheid. De impact van risico’s van en incidenten met gevaarlijke stoffen. De overheid stelt daarom regels, stimuleert, faciliteert en houdt toezicht op bedrijven waar gewerkt wordt met veel gevaarlijke stoffen en er risico’s zijn voor de veiligheid voor werknemers en omgeving. Behalve de Arbeidsomstandighedenregelgeving en Warenwetregelgeving is het Brzo (Besluit risico’s zware ongevallen 2015) een belangrijk instrument hiervoor. Als beleidsmedewerker word je ingezet op product- en procesveiligheid bij de chemische bedrijven opdat gezond en veilig werken geborgd blijft.

Net als de onderwerpen, zijn ook jouw taken divers. Geen dag is hetzelfde. Zo voer je regelmatig overleg met bedrijven en organisaties van werkgevers en werknemers, met professionals en onderzoeksinstellingen. Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling op de diverse dossiers en schrijft daarvoor notities. Daarnaast werk je aan communicatie en voorlichting. Verder ben je betrokken bij de voorbereiding van Kamerdebatten en beantwoording van Kamervragen, bij wetgevingstrajecten en bij onderzoek. Hoe jij precies invulling geeft aan je functie is afhankelijk van jouw persoonlijke ervaring, talenten en achtergrond en van waar jouw inzet binnen de directie het meest gewenst is. Het takenpakket kan dus veranderen. Ook houden we rekening met jouw ontwikkelingswensen. Match jij met deze job?

Functie-eisen

 • Je hebt een (bij voorkeur technische) academische opleiding afgerond en belangstelling voor onderzoeks- en beleidsvraagstukken op het terrein van eerlijk, gezond en veilig werken.
 • Je hebt interesse in politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt gevoel voor en affiniteit met techniek.
 • Je vindt het leuk om je waar nodig vast te bijten in regelgeving en combineert dit met oog houden voor hoofdlijnen.
 • Je voelt je prettig in een politiek-bestuurlijke omgeving en hebt bij voorkeur ervaring met beleidsprocessen.
 • Je bent creatief, enthousiast en collegiaal.
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je kunt goed samenwerken, zowel met directe collega's als met andere departementen en externe stakeholders.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5003,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Werk werkt aan het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. Het directoraat-generaal Werk telt circa 230 medewerkers. Eén van de directies die hieronder valt, is de directie Gezond en Veilig Werken.

Directie Gezond en Veilig Werken
Ruim negen miljoen mensen in Nederland verrichten in zeer uiteenlopende beroepen en sectoren betaald werk. Werk is voor velen een substantieel onderdeel van het leven. Het is een bron van economische zelfstandigheid, sociale contacten en identiteit en draagt daarmee bij aan het welzijn van mensen. Jaarlijks gebeuren zo’n 220.000 arbeidsongevallen en overlijden ruim 4.000 mensen door beroepsziekten. De oorzaak? In circa 3.000 van de gevallen gaat het om blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het aantal meldingen van psychische aandoeningen, zoals overspannenheid en een burn-out, is de laatste jaren gestegen. Hier willen we als directie Gezond en Veilig Werken wat aan doen. De directie Gezond en Veilig Werken stimuleert en ondersteunt werknemers en werkgevers; zij zijn primair verantwoordelijk. We maken wet- en regelgeving en zijn verantwoordelijk voor (het onderhoud van) het stelsel voor gezond en veilig werken. We zetten in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. In het werk maken wij bewust gebruik van experimenten als cocreatie.

Als directie willen we een cultuurverandering bewerkstelligen binnen bedrijven. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. Wij hebben oog voor technologische ontwikkelingen en sociaaleconomische ontwikkelingen, zoals de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dat speelt zich niet alleen af in Nederland, maar ook op Europees en internationaal niveau.

In de directie wordt onder andere gewerkt in clusters en in programma’s. De directie bestaat uit circa vijftig medewerkers. Daarnaast werken er ook regelmatig stagiairs bij de directie. De sfeer op de afdeling is professioneel en collegiaal. We houden rekening met elkaars visie, talenten en mogelijkheden én we werken hard en met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur beleidsondersteuning eerlijk werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend manager Werkloosheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior auditor

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon