Beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SZW-23-052
 • Plaatsingsdatum 8 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen die werkt. Daar zet jij je als beleidsmedewerker voor in bij de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Een uitdagende, veelzijdige baan met maatschappelijke impact.

Samen met collega-beleidsmedewerkers van de andere departementen streven wij ernaar dat gezond en veilig werken de standaard is. Daarbij werken we samen met werkgevers- en werknemersorganisaties, Arbodeskundigen, zoals bedrijfsartsen, de Nederlandse Arbeidsinspectie, kennisinstituten zoals RIVM, TNO en andere stakeholders.

Als beleidsmedewerker werk je aan oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken die geregeld in de belangstelling van de politiek en media staan. Neem bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van werkstress en burn-outs, maaltijdbezorgers, seksuele intimidatie of het voorkomen van ongevallen.

Net als de onderwerpen van de directie zijn ook jouw taken veelzijdig. Geen dag is hetzelfde. Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling en het maken van verschil. Je ondersteunt beleidsprocessen en schrijft daarvoor notities, werkt opgavegericht samen binnen 1 van de beleidsclusters, voert overleg met diverse partijen, begeleidt beleidsonderzoeken, en je doet voorstellen voor maatregelen en zorgt ook voor een goede samenwerking voor de uitvoering en naleving van deze maatregelen. Verder draag je bij aan Kamerbrieven, de voorbereiding van Kamerdebatten, het beantwoorden van Kamervragen en het verstrekken van subsidies. Jij zoekt samen met alle betrokkenen binnen en buiten je team naar oplossingen.

Binnen de directie Gezond en Veilig Werken zijn medewerkers flexibel en breed inzetbaar op andere, nieuwe of bestaande beleidsdossiers en bij ad-hoczaken die om snelle actie vragen. Je vindt het dan ook leuk om op deze manier verschillende dossiers binnen de directie te leren kennen en samen te werken met verschillende collega’s en teams. Hoe jij precies invulling geeft aan je functie, is afhankelijk van jouw ervaring, talenten en achtergrond en van waar jouw inzet binnen de directie het meest gewenst is. Ook houden we rekening met jouw ontwikkelingswensen. Match jij met deze job en heb jij zin in deze uitdaging? Kom dan onze organisatie versterken!

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt een academische werk- en denkniveau en je hebt belangstelling voor beleidsvraagstukken op het terrein van gezond en veilig werken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met beleidsprocessen.
 • Je hebt interesse in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je vindt het leuk om je waar nodig goed te verdiepen in de inhoud en combineert dit met oog houden voor hoofdlijnen.
 • Je bent flexibel, creatief, enthousiast en collegiaal.
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je kunt goed samenwerken, zowel met directe collega's als met andere departementen en externe stakeholders.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €5343,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Inschaling vindt plaats op basis van kennis, ervaring en kunde.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een van-werk-naar-werkkandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via [email protected] Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Werk werkt aan het beleid op de gebieden arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. We doen dit met ongeveer 230 medewerkers verdeeld over de directies Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden, Arbeidsverhoudingen, Kinderopvang, Gezond en Veilig Werken, Internationale Zaken, en Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

Directie Gezond en Veilig Werken
Door gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, kunnen mensen langer doorwerken. Dat is in het belang van de werknemer zelf én van de werkgever. Werknemers en werkgevers zijn primair verantwoordelijk, als directie Gezond en Veilig Werken stimuleren en ondersteunen we hen. We richten ons met name op preventie. Hierbij werken we samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gebruiken we verschillende interventies. We maken wet- en regelgeving, ondersteunen en stimuleren en zijn verantwoordelijk voor (onderhoud van) het stelsel voor gezond en veilig werken. Zo zetten we in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. Ook zetten we onderwerpen als arbeidsveiligheid, de aanpak van werkstress en het voorkomen van beroepsziekten op de agenda en experimenteren we met nieuwe interventies.

Met veel van onze activiteiten willen we een verandering binnen bedrijven teweegbrengen. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen werkgevers, werknemers en arboprofessionals met voorlichting en informatie, onder andere via de website www.arboportaal.nl. En door aandacht voor technologische ontwikkelingen en de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit doen we niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen van onze directie – denk aan het beleid rondom werkstress, seksuele intimidatie en pesten op het werk, of het voorkomen van blootstelling aan asbest – staan onze dossiers geregeld in de belangstelling van de politiek en media.

De directie bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers. Daarnaast werken er ook regelmatig stagiairs bij onze directie. De sfeer op de afdeling is professioneel en collegiaal; we werken hard en met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW

070-3336680

Anil Kaplan, Corporate recruiter

06-50083212

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker CAO / Cijferanalist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Internationale Aangelegenheden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon