Beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 11 december Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer SZW-351
 • Plaatsingsdatum 16 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland gezond en veilig kan werken en dat mensen niet ziek worden van hun werk? Hoe verbeteren we de positie van kwetsbare groepen werkenden, die onder slechte omstandigheden moeten werken? Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Den Haag zet jij je in voor deze mensen. Als beleidsmedewerker gezond en veilig werken kan jij bijdragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden en daarmee grote maatschappelijke impact hebben. Dit doe je samen met een breed netwerk, intern én extern.

Je gaat aan de slag in een team dat zich bezighoudt met het voorkomen van fysieke en psychische beroepsziekten. Je adviseert over onderwerpen die regelmatig in de belangstelling van de politiek en de media staan. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsomstandigheden op Schiphol of de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen voor werkenden (glyfosaat). Hierbij werk je samen met bijvoorbeeld organisaties van werknemers en werkgevers, bedrijven, arboprofessionals, andere ministeries, onderzoeksinstellingen en de Arbeidsinspectie.

Je houdt je onder andere bezig met:

 • het zoeken naar en adviseren over oplossingen
 • het creëren van draagvlak bij de verschillende partijen en in de politiek
 • het opstellen van notities en Kamerbrieven, het beantwoorden van Kamervragen en voorbereiden van Kamerdebatten
 • meewerken aan wetgevingstrajecten en beleidsonderzoeken

Hoe je precies invulling geeft aan je functie, is afhankelijk van jouw ervaring, talenten en wensen. Daarover gaan we graag met je in gesprek. We matchen jouw ontwikkelingswensen met waar we jou binnen de directie het hardst nodig hebben. Je kunt je daarom breed ontwikkelen. Binnen de directie Gezond en Veilig Werken zijn medewerkers breed inzetbaar op de verschillende beleidsdossiers.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Jij bent in staat om snel, helder en effectief te adviseren over politiek-bestuurlijke onderwerpen. Je kunt je een onderwerp snel eigen maken, onderscheidt hoofdzaken van bijzaken en ook onder tijdsdruk hou je het overzicht. Je kunt goed analyseren en weet makkelijk oplossingen te vinden.
Verder heb je:

 • wo werk- en denkniveau
 • ervaring als beleidsmedewerker bij een ministerie, grote gemeente of andere overheidsorganisatie is een pré
 • goede schrijfvaardigheden: je kunt helder schrijven
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een arbeidsvoorwaardengesprek. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de sollicitatieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 11 december 2023.
 • Wij omarmen hybride werken.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Werk, directie Gezond en Veilig Werken
Het directoraat-generaal Werk werkt aan het beleid op de gebieden arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. We doen dit met ongeveer 230 medewerkers verdeeld over de directies Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden, Arbeidsverhoudingen, Kinderopvang, Gezond en Veilig Werken, Internationale Zaken, en Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

Directie Gezond en Veilig Werken
Door gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, kunnen mensen langer doorwerken. Dat is in het belang van de werknemer zelf én van de werkgever. Werknemers en werkgevers zijn primair verantwoordelijk, als directie Gezond en Veilig Werken stimuleren en ondersteunen we hen. We richten ons met name op preventie. Hierbij werken we samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals en de Nederlandse Arbeidsinspectie en gebruiken we verschillende interventies. We maken wet- en regelgeving, ondersteunen en stimuleren en zijn verantwoordelijk voor (onderhoud van) het stelsel voor gezond en veilig werken. Zo zetten we in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. Ook zetten we onderwerpen als de aanpak van werkstress en het voorkomen van beroepsziekten op de agenda en experimenteren we met nieuwe interventies. We hebben onlangs een Arbovisie voor 2040 opgesteld. Deze Arbovisie vormt de basis voor ons werk voor de komende jaren.

Met veel van onze activiteiten willen we een verandering binnen bedrijven teweegbrengen. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen werkgevers, werknemers en arboprofessionals met voorlichting en informatie, onder andere via de website www.arboportaal.nl. En door aandacht voor technologische ontwikkelingen en de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit doen we niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen van onze directie – denk aan het beleid rondom werkstress en seksuele intimidatie op het werk, of het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen – staan onze dossiers geregeld in de belangstelling van de politiek en media. De directie bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers. De sfeer op de afdeling is professioneel en collegiaal; we werken hard en met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Brigitte Nijland

06-21160281

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker leven lang ontwikkelen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Beleidsmedewerker werkloosheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker uitvoeringsvraagstukken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon