Beleidsmedewerker Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220609_11
 • Plaatsingsdatum 18 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Directie Versterken & Perspectief Groningen werkt aan de versterking van gebouwen en het bieden van perspectief aan de regio, zodat het vertrouwen in de overheid kan worden hersteld. Er is veel schade aan gebouwen en versterking van woningen is nodig zodat in Groningen veilig kan worden gewoond. De soms tekortschietende afhandeling van de gevolgen van de aardbevingen heeft het vertrouwen in de overheid geschaad. Ons werk staat dan ook volop in de aandacht: van bewoners in het gebied, politiek, media en vele andere betrokkenen. Het kabinet wil de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk definitief beëindigen, zodat de kans op aardbevingen kleiner wordt en de veiligheid van mensen in het aardbevingsgebied toeneemt. Dit neemt niet weg dat versterking nodig is en toekomstperspectief moet worden geboden aan de regio. Als beleidsmedewerker bij onze kleine directie lever jij daar een belangrijke bijdrage aan.

Het Regeerakkoord “omzien naar elkaar, vertrouwen op de toekomst” bevat de opdracht om de afhandeling van de gevolgen van de gaswinning de komende periode te verbeteren en versnellen, onder de politieke leiding van een staatssecretaris specifiek voor Groningen en Mijnbouw. Het is de taak van onze directie om te zorgen voor tempo in de versterking van gebouwen en woningen, met oog voor de mensen die er wonen en hun individuele situatie. Daarnaast werken wij aan de ontwikkeling van een sociaal en economisch toekomstperspectief van de regio na beëindiging van de gaswinning en herstel van het geschonden vertrouwen in de overheid. Tot slot moeten we ervoor zorgen dat de rekening voor de versterking van woningen wordt betaald. Hier spreken we de Nederlands Aardolie Maatschappij (NAM) als verantwoordelijke voor de gaswinning in Groningen op aan. Om deze opdracht te helpen realiseren, hebben wij plek voor 2 (startende) beleidsmedewerkers, die op verschillende (deel)projecten en taken, vaak met grote politieke en maatschappelijke urgentie, worden ingezet.

Als beleidsmedewerker voer je bijvoorbeeld de volgende concrete werkzaamheden uit:

 • Je doet op basis van eigen onderzoek, gesprekken met experts en direct betrokkenen voorstellen voor (nieuw) beleid en adviseert de ambtelijke leiding en de bewindspersoon hierover.
 • Je bereidt overleggen voor met externe partijen en de staatssecretaris. Je stelt agenda’s op, schrijft nota’s, stelt bespreekpunten voor en maakt verslagen.
 • Je bent aanwezig bij debatten in de Tweede Kamer voor inhoudelijke ondersteuning van de bewindspersoon.
 • Je begeleidt onderzoeken naar bijvoorbeeld de effectiviteit van een wet of regeling. Je bent aanspreekpunt voor het externe onderzoeksbureau, geeft feedback en stuurt op een tijdige oplevering van (deel)producten.
 • Je helpt mee met het organiseren van werkbezoeken van de staatssecretaris of ambtelijke leiding.
 • Je schrijft mee aan Kamerbrieven, beantwoordt Kamervragen en vragen van burgers en behandelt in voorkomende gevallen Wob-verzoeken.

Onze werkzaamheden zijn verdeeld over clusters met specifieke focusgebieden. We hebben één vacature bij het cluster Kaders en Regels en één bij het cluster Parlementair. Als de dynamiek dit vraagt worden medewerkers in overleg ook op werkzaamheden voor de overige clusters ingezet (Versterken, Perspectief en Financieel). Het cluster parlementair concentreert zich op coördinatie, planning en inhoudelijke kwaliteit van de communicatie met de Kamer (brieven en debatten), de beantwoording van vragen van burgers en werkbezoeken van de bewindspersoon. Het cluster Kader en Regels werkt aan het publiekrechtelijk verankeren van de versterkingsopgave in wet- en regelgeving en het behandelen van juridische vraagstukken rond de versterking.

Als beleidsmedewerker Groningen werk je aan één van de meest besproken beleidsdossiers van dit moment. Dit zorgt voor een flinke dynamiek en soms korte deadlines. Wij zoeken jou als je energie krijgt van een dergelijke dynamische werkomgeving, waarin geen dag hetzelfde is en je altijd snel moet kunnen schakelen. Je bent leergierig, pakt snel zaken op, neemt initiatief en kunt goed omgaan met de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Je laat je bovendien niet snel uit het veld slaan en houdt het einddoel goed in de gaten: een veilige regio, waarin schade wordt hersteld en het voor iedereen prettig wonen, werken en ondernemen is.

Coalitieakkoord 2021-2025
In het coalitieakkoord 2021-2025 is een specifieke passage opgenomen over Mijnbouwschade Groningen waarin onder meer als uitgangspunt wordt genoemd ‘een goed uitlegbare en ruimhartigere afronding van de versterkings- en hersteloperatie; de bewoners voeren daarbij zoveel mogelijk zelf de regie bij de werkzaamheden aan hun eigen woning, waarbij maatwerk het uitgangspunt is’. Om dit onderdeel van het coalitieakkoord te verwezenlijken, heeft het kabinet Rutte IV een Staatssecretaris Mijnbouw aangesteld, te weten Hans Vijlbrief. Onder zijn leiding vindt met ingang van 10 januari 2022 de versterkingsoperatie in Groningen plaats. Hij hanteert daarbij als leidraad ‘een veilig Groningen, verantwoorde mijnbouw en een gelijk speelveld in een open economie. Daar ga ik me voor inzetten’.

Tot zijn taken behoren onder meer de gaswinning Groningen en de gevolgen daarvan, waaronder de schadeafhandeling en de versterking van de onveilige gebouwen. Tijdens het vorige kabinet was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de uitvoering van versterking van de gebouwen en voor de werkzaamheden van de NCG. Deze taken zijn nu belegd bij de Staatssecretaris Mijnbouw, een van de bewindspersonen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In jouw toekomstige functie maak je dus onderdeel uit van het departement van EZK.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij het nieuwe programma-DG Groningen & Ondergrond, dat verantwoordelijk is voor alle onderwerpen die raken aan het Groningendossier en de overige mijnbouw in Nederland zoals de oliewinning en gaswinning uit andere velden dan het Groningenveld. Het DG bestaat uit de directie Schadeherstel & Gaswinning Groningen, de directie Versterken en Perspectief Groningen en de directie Transitie Diepe Ondergrond.De Directie Versterken & Perspectief Groningen maakt is nu nog onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en gaat per 1 juli over naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicoline van der Linden (wnd. directeur Versterken en Perspectief Groningen,

06-31622612

Sikko de Mol Moncourt

06-21714819

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker Gaswinning Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker Financiën Groningen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Econoom Tariefregulering Warmte (interim)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon