• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240604_11, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Ben je gefascineerd door de kennis en kunde van onze Nederlandse halfgeleiderindustrie en de unieke positie die deze sector heeft in de wereldwijde halfgeleiderwaardeketen? Wil je gerenommeerde bedrijven zoals ASML en NXP ondersteunen om wereldwijd concurrerend te blijven en nieuwe ecosystemen zoals fotonica en kwantumtechnologie verder helpen opbouwen? Werk je graag samen in een gedreven team in een uitdagende context? Dan is deze vacature iets voor jou!

De Nederlandse halfgeleiderindustrie levert een belangrijke bijdrage aan onze economie. De sector ontwikkelt hoogwaardige apparatuur waarmee de grenzen van wat mogelijk is met digitalisering en AI steeds verder worden opgerekt. Ook is Nederland actief op het terrein van chipontwerp en chipproductie en wordt er fors geïnvesteerd in nieuwe technologieën zoals fotonica en kwantumtechnologie. Al deze ontwikkelingen zijn bijzonder relevant voor onze opgaven met betrekking tot verduurzaming en digitalisering.

Omvangrijke investeringen in kennis en innovatie zijn nodig om wereldwijd te kunnen blijven concurreren. Maar uitbreiding en groei zijn geen vanzelfsprekendheid nu we in Nederland aanlopen tegen grenzen qua ruimte, energie en beschikbaar talent. Daarbij komt dat de sector te maken heeft met een sterk veranderend internationaal speelveld door verschuivende geopolitieke verhoudingen. Als gevolg daarvan onderzoeken bedrijven, kennisinstellingen en de overheid kwetsbaarheden in de waardeketen, investeren zij in nieuwe projecten en samenwerkingsrelaties en nemen zij maatregelen op het gebied van (digitale) spionage en exportcontrole. Allemaal met als doel de strategische autonomie te vergroten.

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is hét aanspreekpunt voor deze boeiende sector. De directie zoekt een enthousiaste en initiatiefrijke beleidsmedewerker die wil bijdragen aan een sterke en weerbare Nederlandse halfgeleiderindustrie. Dat betekent het opzetten en uitvoeren van een actief industriebeleid waarin oog is voor de kansen en bedreigingen.

 • Je komt te werken in een team met gedreven collega’s die binnen EZK het eerste aanspreekpunt zijn voor de hightech maakindustrie en daarvoor beleid maken. Binnen dat team richt jij je samen met enkele andere collega's op de Nederlandse halfgeleiderindustrie.
 • Dit betekent dat je veel interactie hebt met bedrijven, brancheorganisatie en kennisinstellingen uit die sector. Hierbij werk je voortdurend aan een goede samenwerkingsrelatie tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.
 • Je volgt de internationale markt- en technologieontwikkelingen op de voet, pikt signalen op die relevant zijn voor beleid en vertaalt deze naar concrete beleidsmaatregelen.
 • Belangrijk onderdeel van de beleidsvorming is het ontwikkelen van strategische innovatieprogramma’s in het kader van het Nationaal Groeifonds.
 • Onderdeel van het werk is ook dat je samen met het postennet de halfgeleiderindustrie helpt om internationaal op te schalen. In dat kader onderhoud je nauw contact met de Europese Commissie en de lidstaten, bijvoorbeeld over de Europese Chips Act, en draag je bij aan het opzetten van bilaterale samenwerking met enkele andere landen.
 • Daarbij werk je nauw samen met collega’s van andere onderdelen binnen EZK, bijvoorbeeld met het team economische veiligheid en strategische autonomie, en werk je nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het postennet en RVO.
 • Met al deze taken vervul je een belangrijke brugfunctie tussen de overheid en de halfgeleiderindustrie (en de hightech maakindustrie in het algemeen).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Topsectoren en industriebeleid (TOP) is onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI). Binnen directie TOP werkt een diverse groep van ruim 90 collega's gezamenlijk aan de ambitie om maatschappelijke transities te versnellen en het verdienvermogen van Nederland te vergroten. Samen zijn wij de toeganglijke netwerkpartner voor het bedrijfsleven en zoeken we in publiek-private samenwerking naar oplossingen. Op deze wijze geven wij vorm aan het industriebeleid, waarbinnen we werken aan belangrijke onderwerpen zoals versterking van de maakindustrie, het weerbaar maken van strategische sectoren in mondiale waardeketens en het vergroten van de leveringszekerheid van grondstoffen. Directie TOP werkt op basis van ruim aanwezige kennis van sectoren en met een sterk gevoel van wat werkt in de praktijk van ondernemen en beleidmaken.

Focus in het werk van de directie ligt op:

 • Benuten en versterken van ecosystemen van innovatieve bedrijven en (top-)sectoren, versterken van de concurrentiekracht van de (high tech) maakindustrie in internationaal perspectief, en het innovatieve en grondstoffenintensieve bedrijfsleven dat daarbij werkt aan vernieuwing en digitalisering van processen en producten.
 • Concurrentiekracht van de (hoogtechnologische/maak) industrie borgen en industrie helpen met wendbaarheid en weerbaarheid in de keten, vanuit thema’s als economische veiligheid, industriële participatie/ defensie-industriestrategie en strategisch industriebeleid. In het Europese industriebeleid wordt ingezet op sterke samenwerkingsverbanden in een aantal strategische waardeketens die maatschappelijk en economisch van groot belang zijn, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof (IPCEI: Important Projects of Common European Interest). Dit biedt kansen voor de Nederlandse industrie om de innovatie- en technologische positie te versterken en uit te bouwen.

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland.

Directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:
Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Hondebrink, plv. directeur TOP

06-11377056

Michiel Janson, teamleider Hightech maakindustrie

06-15887734

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider/secretaris Topsector Logistiek

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Senior Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon