Beleidsmedewerker Handels- en Investeringsakkoorden en Markttoegang (HIAM)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch, Internationaal
 • Reageren voor 1 september Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 523
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland heeft als open economie veel belang bij een robuust, op regels gebaseerd internationaal handelssysteem. De directie Internationale Markttoegang en Handelspolitiek(IMH) zet zich in voor een handelssysteem dat open, duurzaam én eerlijk is. IMH draagt deze visie uit in turbulente handelstijden. Binnen deze discussie speel jij een belangrijke rol. Veel van wat je op handelsgebied morgen in de krant leest, ligt vandaag op jouw bureau.

IMH/HIAM coördineert de Nederlandse inzet in de EU op alle handelspolitieke onderwerpen. Het gaat dan onder andere om de positie van de EU in de WTO en de handelsrelatie van de EU met derde landen. IMH/HIAM coördineert de Nederlandse positie in de onderhandelingen over bilaterale handelsverdragen van de EU met derde landen (bijvoorbeeld Mexico, de Mercosur, Indonesië, Chili, Australië en Nieuw Zeeland) en het speelt ook een belangrijke rol in de ratificatie van de door de EU afgesloten handels- en investeringsakkoorden in Nederland. Daarnaast coördineert IMH/HIAM de Nederlandse inzet in multilaterale fora zoals de OESO en de G20. Het speelt ook een belangrijke rol bij het verder vormgeven en implementeren van de EU-handelsrelatie met het VK.

 • IMH/HIAM gaat niet alleen over handel in goederen en diensten, maar ook over diensten en investeringen. IMH beheert de bijna 80 bilaterale investeringsakkoorden die Nederland wereldwijd heeft afgesloten en is verantwoordelijk voor de modernisering van deze akkoorden in de komende jaren.
 • Als beleidsmedewerker verzamel je input bij het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de posten en andere departementen. Je weegt deze (soms tegenstrijdige) belangen tegen elkaar af om tot een gebalanceerde positie te komen en draagt deze uit in Brussel en andere fora.
 • Je onderhoudt hiervoor goede contacten met PVEU, andere EU-lidstaten en de Europese Commissie. Je bent bereid om op ad-hoc basis (meerdaagse) dienstreizen te maken naar Brussel.
 • Je bent communicatief vaardig, je schrijft helder en wervend, je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving en je weet je staande te houden in discussies met voor- en tegenstanders van ons beleid. Handelspolitiek kent op dit moment veel belangstelling van politiek en media. Dit betekent dat je regelmatig zal worden ingezet voor het beantwoorden van Kamervragen en het schrijven van Kamerbrieven. Waar nodig ondersteun je de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de ambtelijke top in debatten in de Kamer en tijdens dienstreizen.

HIAM telt +/- achttien medewerkers, elk met eigen dossiers en eigen verantwoordlijkheden. Dossiers zijn echter nooit in isolatie te bekijken en zijn nauw met elkaar vervlochten. Ervaring leert dat medewerkers - gelet op de politieke actualiteit - bereid moeten zijn snel te schakelen om bij collega's bij te springen.

Voor detailinformatie zie www.functiegebouwrijksoverheid.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) is het aanspreekpunt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, diverse instanties en (kennis)organisaties op het gebied van buitenlands economisch beleid. Centraal staan de onderwerpen internationaal ondernemen, internationale marktordening, handelspolitiek, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en economische diplomatie.
Het DGBEB kent drie directies: Directie Internationaal Ondernemen (DIO), de Directie Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (EAB) en de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH).
De afdeling Handels- en Investeringsakkoorden en Markttoegang (HIAM) van directie IMH is verantwoordelijk voor de onderhandelingen over handelsakkoorden, de WTO en het autonome handelspolitieke beleid van de EU. HIAM inventariseert en behartigt de Nederlandse belangen in de verschillende gremia in Brussel en Genève. Het maatschappelijke en het politieke debat rondom handelspolitiek is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk belang zijn onlosmakelijk verbonden met het moderne handelsbeleid.
DGBEB kent een informele werksfeer. Collegialiteit, vertrouwen in medewerkers, een goede balans tussen werk en privé, vakinhoudelijke kennis, directe en korte communicatielijnen staan hoog in het vaandel. Je bent flexibel en bereid een stap harder te lopen om collega’s te helpen en interne en externe stakeholders altijd zo goed mogelijk te bedienen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dirk Klaasen, Afdelingshoofd HIAM

+31 (0)6-25725036

Ralf van de Beek, (plv) afdelingshoofd HIAM

+31 (0)6-53188564

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joost van Daal, Adviseur Werving & Selectie

+31 (0)70-3484000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Midden-Europa

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker EU-uitbreidingsbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Planner Workforce management (WFM)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon