Beleidsmedewerker handelspolitiek en investeringsbescherming

  • Den Haag  -  route
  • Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Financieel / economisch, Internationaal
  • Solliciteer voor 31 juli 2024 Nog 12 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: 1911, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Het op regels gebaseerde multilaterale handels- en investeringenstelsel staat onder grote geo-economische druk. Ook binnen Nederland is handel inmiddels een politiek beladen onderwerp. Veel van wat je op handels- en investeringengebied morgen in de krant leest, ligt daarom vandaag op jouw bureau. De directie Internationale Markttoegang en Handelspolitiek (IMH) zet zich in voor een handels- en investeringensysteem dat open, duurzaam én eerlijk is, juist in turbulente handelstijden.

Als beleidsmedewerker handelspolitiek en investeringsbescherming ben je het eerste aanspreekpunt op verschillende actuele handelspolitieke dossiers. In deze functie ligt de nadruk op internationale afspraken over investeringsbescherming, waaronder de heronderhandeling van de investeringsbeschermingsverdragen van Nederland met landen buiten de EU. Ook ben je verantwoordelijk voor de Nederlandse inzet in de handelspolitieke relatie van de EU met een aantal andere landen, zoals Mexico of Oekraïne. Als dossierhouder speel je een belangrijke rol in het formuleren van een breed gedragen Nederlandse inzet op jouw dossiers, waaronder nieuwe investeringsbeschermingsverdragen, in nauwe samenwerking met de Nederlandse Permanente Vertegenwoordigingen bij de EU en de WTO. Dit betekent dat je contact hebt over de Nederlandse kansen en zorgen op dit onderwerp met andere directies binnen BZ en met ministeries, diplomatieke vertegenwoordigingen, maatschappelijke organisaties en met bedrijven. Je weegt deze belangen af in gecoördineerde instructies aan Nederlandse vertegenwoordigers in de EU en in internationale fora. Met regelmaat ben je zelf deze Nederlandse vertegenwoordiger. Daarnaast adviseer je de ambtelijke lijn en de bewindslieden. Waar nodig ondersteun je de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp en de ambtelijke top in debatten in de Kamer.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB) is het aanspreekpunt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, diverse instanties en (kennis)organisaties op het gebied van buitenlands economisch beleid. Centraal staan de onderwerpen internationaal ondernemen, internationale marktordening, handelspolitiek, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en economische diplomatie.

Het DGBEB kent drie directies: Directie Internationaal Ondernemen (DIO), de Directie Economische Advisering en Beleidsontwikkeling (EAB) en de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH).
De afdeling Handels- en Investeringsakkoorden en Markttoegang (HIAM) van directie IMH is verantwoordelijk voor de onderhandelingen over handelsakkoorden, de WTO en het autonome handelspolitieke beleid van de EU. HIAM inventariseert en behartigt de Nederlandse belangen in de verschillende gremia in Brussel en Geneve. Het maatschappelijke en het politieke debat rondom handelspolitiek is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijk belang zijn onlosmakelijk verbonden met het moderne handelsbeleid.
DGBEB kent een informele werksfeer. Collegialiteit, vertrouwen in medewerkers, een goede balans tussen werk en privé, vakinhoudelijke kennis, directe en korte communicatielijnen staan hoog in het vaandel. Je bent flexibel en bereid een stap harder te lopen om collega’s te helpen en interne en externe stakeholders altijd zo goed mogelijk te bedienen.

IMH/HIAM coördineert de Nederlandse inzet in de EU op alle handelspolitieke onderwerpen. Naast de inzet ten aanzien van het multilaterale handelssysteem coördineert IMH/HIAM de Nederlandse positie in de onderhandelingen over bilaterale handelsverdragen van de EU met derde landen (bijvoorbeeld het Mercosur blok, Mexico, Indonesië, Chili, Australië en Nieuw Zeeland) en draagt zorg voor de goedkeuring van de door de EU afgesloten handels- en investeringsakkoorden in Nederland. Daarnaast coördineert IMH/HIAM de Nederlandse inzet in multilaterale fora zoals de OESO en de G20. Het speelt ook een belangrijke rol bij het verder vormgeven en implementeren van de EU-handelsrelatie met het VK. IMH/HIAM gaat niet alleen over handel in goederen en diensten, maar ook over aanbestedingen en investeringen. IMH beheert de bijna 70 bilaterale investeringsakkoorden die Nederland wereldwijd heeft afgesloten en is verantwoordelijk voor de modernisering van deze akkoorden.

HIAM telt +/- achttien medewerkers, elk met eigen dossiers en eigen verantwoordelijkheden. Dossiers zijn echter nooit in isolatie te bekijken en zijn nauw met elkaar vervlochten. Ervaring leert dat medewerkers - gelet op de politieke actualiteit - bereid moeten zijn snel te schakelen om bij collega's bij te springen.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Daniel Scherpenzeel +31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon