Beleidsmedewerker handhavingsbeleid sociale zekerheid en preventieondermijning

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 38/22-03
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De huidige ontwikkelingen en signalen rondom de handhavingsaanpak in de sociale zekerheid staan volop in de schijnwerpers. Recente (nieuws)berichten en het publieke debat leiden tot zorgen over de hardheid in het handhavingsbeleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegelijkertijd moet er een gepaste reactie zijn als burgers de wet willens en wetens overtreden. Als senior beleidsmedewerker in Den Haag draag je bij aan een gebalanceerd handhavingsbeleid en zorg je dat het draagvlak behouden blijft voor onze sociale voorzieningen en arbeidswetten.

Jij zet je in voor de herziening van de Fraudewet. Zo analyseer je waar en wanneer wet- en regelgeving in de praktijk onevenredige gevolgen heeft en wat de mogelijkheden zijn om dit te verzachten. Tegelijkertijd zoek je naar de mogelijkheden om effectief te handhaven in gevallen van opzet of grove schuld. Ook buig jij je over de (on)mogelijkheden van de inzet van handhavingsmethoden. Aan jou de taak om beleid en uitvoering met elkaar te verbinden.

Daarnaast ga je aan de slag met de preventie van (ondermijnende) criminaliteit. De directie heeft een programma lopen op de preventie van ondermijning dat versterkend werkt en aanvullend is op de inzet van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het programma bestaat uit drie pijlers:

 • kansen bieden aan jongeren;
 • beschermen van uitkeringsgerechtigden;
 • onderzoek en analyse.

Jij hebt binnen deze pijlers je eigen projecten en onderzoeken. In je werk verbind je het domein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met het veiligheidsdomein en zoek je actief de samenwerking op met een groot aantal nationale en lokale partijen.

Je houdt je bezig met verschillende onderwerpen en je bent een spin in het web. Zo adviseer je de ambtelijke top en draag je actief het belang van SZW uit in het beleidsveld. De ene dag zit je in een overleg met collega’s van andere beleidsdirecties of departementen, de andere ben je bij het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de minister. Hoe dan ook: er gebeurt niets zonder dat verschillende partijen erbij betrokken zijn. En of het nu gaat om een advies aan de minister, een brief aan de Tweede Kamer of het meewerken aan een wetstraject; het schrijven van stukken is bij jou in deskundige handen. Tot slot ben je in overleg ook inzetbaar op andere dossiers en directiebrede projecten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werken we aan arbeidsactivering en inkomensbescherming voor mensen die zelf niet in hun onderhoud kunnen voorzien. Dat doen we door middel van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandsverstrekkingen en zowel WW- als AOW-uitkeringen. Hiervoor werken we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Ons doel? Een sociale en stabiele samenleving. Het DG SZI bestaat uit vijf organisatieonderdelen en vier beleidsdirecties, waaronder directie Stelsel en Volksverzekeringen. Hier ga jij aan de slag.

Directie Stelsel en Volksverzekeringen
Onze verantwoordelijkheden bij directie Stelsel en Volksverzekeringen? Beleidsontwikkeling en wetgeving op het terrein van de volksverzekeringen, de Wet op het kindgebonden budget en andere door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitgevoerde regelingen. Maar ook handhaving en gegevensuitwisseling behoren tot ons takenpakket. Daarnaast ondersteunen we de plaatsvervangend secretaris-generaal bij haar rol als eigenaar van het UWV en de SVB, en zijn we verantwoordelijk voor de aanpak van brede uitvoeringsvraagstukken. Op onze directie besteden we veel aandacht aan gezond en vitaal werken. Zo organiseren we gezamenlijke activiteiten ter ontspanning.

Afdeling Handhaving en Gegevensuitwisseling
Onderdeel van de directie Stelsel en Volksverzekeringen is de afdeling Handhaving en Gegevensuitwisseling (HG). We ontwikkelen beleid dat gericht is op het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude, en het bevorderen van de naleving van de verplichtingen die de regelgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) oplegt aan burgers en bedrijven. We vervullen hierbij een spilfunctie binnen het departement. Een ander belangrijk speerpunt voor HG is het ondersteunen van de uitvoering bij de implementatie van de Fraudewet. Daarnaast richten we ons op een efficiënte en effectieve inzet van gegevensuitwisselingen en de digitale infrastructuur binnen het domein van werk en inkomen en binnen de overheid. Onze afdeling is het aanspreekpunt voor en levert expertise aan SZW-directies, departementen en uitvoeringsorganisaties.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur digitale toegankelijkheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker werkloosheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon