Beleidsmedewerker herstelbeleid toeslagen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer SG 22-89
 • Plaatsingsdatum 14 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In jouw rol van beleidsmedewerker herstelbeleid draag je bij aan het beleid om gedupeerden van de problemen met de kinderopvangtoeslag te helpen. Je zorgt dat er goed uitvoerbare regelingen komen, die de ondersteuning bieden die mensen écht nodig hebben zodat zij hun leven weer op de rit krijgen. Help jij ons om gedupeerden een nieuwe start te geven?

Je bent onderdeel van team Herstelbeleid. Hier werken we samen met zo’n tien medewerkers aan regelingen om gedupeerden van de kinderopvangtoeslag en huur- zorg en woontoeslagen te steunen. Onder meer door na te denken hoe gedupeerden extra financiële ondersteuning en brede hulp kunnen krijgen, ook om emotioneel te herstellen. Het team is doordrongen van het maatschappelijk belang van de opgave en zeer gedreven om gedupeerden écht te helpen. We werken in verschillende projecten. Je bent breed inzetbaar, maar richt je in het bijzonder op de regeling voor ex-partners van gedupeerde ouders. Daarnaast lever je daar waar nodig een bijdrage aan beleid en regelgeving voor de overige regelingen.

Het kabinet wil gedupeerde ex-partners erkennen, brede hulp bieden vanuit gemeenten en ze compenseren met een vast forfaitair bedrag, bedoeld als tegemoetkoming voor materiele en immateriële schade. Als de gedupeerde ex-partner meer schade en schulden heeft dan dit bedrag, dan kan hij/zij juridisch ondersteund worden bij het indienen van een verzoek. Jij speelt een belangrijke rol in dit beleidstraject. Jij verkent namelijk de verschillende opties voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van de regeling. Thema’s waar jij je op stort zijn bijvoorbeeld de uitvoering van de financiële tegemoetkoming, de aanbesteding van een schadeaanpak inclusief juridische ondersteuning, de uitwerking van een schuldenaanpak voor schulden en de uitbetaling van een eventuele eindschikking. Je werkt hiervoor nauw samen met collega’s binnen de afdeling, andere departementen, de VNG en andere partijen. Zo kom je tot een goed uitvoerbare regeling die de ondersteuning biedt die mensen echt nodig hebben.

Je doet beleidsvoorstellen om gedupeerden te kunnen helpen, stelt plannen op voor nieuwe maatregelen en bespreekt die intern en extern. Je schrijft Kamerbrieven, beantwoordt Kamervragen, bereidt debatten voor en werkt samen met wetgevingsjuristen aan de toelichting bij de regeling, en houdt contact met gedupeerden en uitvoering. Verder begeleid je uitvoeringstoetsen en implementatie en ontwikkel je een systeem voor monitoring, evaluatie en verantwoording van het beleid. Daarbij ben je je bewust van de maatschappelijke en persoonlijke problematiek waar je aan werkt en weet je de gezichtspunten en belangen van gedupeerden adequaat in het beleid te verwerken. Jouw politiek-bestuurlijke antenne is goed ontwikkeld. Je bent flexibel, werkt makkelijk samen met anderen en je leert snel de weg kennen binnen onze organisatie.

Je opereert in een interessant speelveld van de politieke en ambtelijke top, andere (beleids)afdelingen, uitvoering en samenleving. Dat betekent veel dynamiek, politieke druk en (gecompliceerde) vraagstukken waarvoor je collega’s en jij iedere dag opnieuw slimme oplossingen zoeken. Daarmee draag je bij aan een oplossing van een groot maatschappelijk probleem. Het doel om gedupeerden goed en snel te helpen schept zowel urgentie als momentum en stelt hoge eisen aan draagvlak en uitvoerbaarheid van het beleid. Je hebt te maken met brede problematiek van gedupeerden en de daaraan gerelateerde beleidsterreinen, zoals schade, schulden, brede hulp vanuit het sociaal domein. Kortom; een functie waarin veel samenkomt, met veel ontwikkelkansen. Dat er nog een hoop op te bouwen is, maakt dat je veel verantwoordelijkheid hebt en er veel ruimte is voor eigen initiatief. Geen dag is hetzelfde en je hoeft je bij ons geen seconde te vervelen. Een functie met impact? Reken maar!

Wil je meer weten en nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Stijn van Bruggen, hoofd Herstelbeleid, via 06 - 11 58 51 31 of s.bruggen@minfin.nl.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2022 is het programma directoraat-generaal (DG) Herstel Toeslagen formeel gestart. Dit programma stuurt vanuit een coördinerende rol de opgavegerichte en domeinoverstijgende aanpak van de hersteloperatie aan, in samenwerking met alle betrokken partijen. Zo verankeren we de betrokkenheid van de verschillende gemeenten, departementen, en de diverse uitvoeringsorganisaties. Een goede samenwerking is nodig om getroffen burgers snel en adequaat te compenseren en te helpen om de regie over hun leven terug te krijgen. Het programma richt zich daarbij zowel op herstelbeleid als op de regie op de uitvoeringsketen.

Het programma DG Herstel is te kenmerken als een tijdelijke regieorganisatie, in eerste instantie voor de duur van twee jaar. Voor medewerkers betekent dit werken in een organisatie die nu nog in een opstartfase zit, dit vraagt flexibiliteit, nieuwe vraagstukken op andere wijze aanpakken. Maar ook samenwerken met collega’s die doordrongen zijn van het maatschappelijk belang van de opgave waar het programma DG Herstel Toeslagen voor staat.

Op 1 januari 2022 is het programma directoraat-generaal Herstel Toeslagen formeel gestart. Dit programma directoraat-generaal stuurt vanuit een coördinerende rol de opgavegerichte en domeinoverstijgende aanpak van de hersteloperatie aan, in samenwerking met alle partijen die erbij betrokken zijn. Zo verankeren we de betrokkenheid van de verschillende gemeenten, departementen, en de diverse uitvoeringsorganisaties. Een goede samenwerking is nodig om getroffen burgers snel en adequaat te compenseren en te helpen om de regie over hun leven terug te krijgen. Het programma richt zich daarbij zowel op herstelbeleid als op de regie op de uitvoeringsketen.

Het programma DG Herstel is te kenmerken als een tijdelijke regie-organisatie, in eerste instantie voor de duur van 2 jaar. Voor medewerkers betekent dit werken in een organisatie die nu nog in een opstartfase zit, dit vraagt flexibiliteit, nieuwe vraagstukken op andere wijze aanpakken. Maar ook samenwerken met collega’s die doordrongen zijn van het maatschappelijk belang van de opgave waar het programma DG Herstel Toeslagen voor staat.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker herstelbeleid toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker schulden herstel toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Parlementair coördinator herstel toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon