Beleidsmedewerker I-besturing en Duurzaamheid bij CIO Rijk

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 16 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/24
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eind 2020 is het CIO-stelsel van de rijksdienst ingrijpend gewijzigd. Met het Besluit CIO-stelsel Rijksdienst en het wetsvoorstel voor het Adviescollege ICT-toetsing dat na deze zomer naar de Tweede Kamer gaat. Op papier is er al veel veranderd, maar het lerend vermogen in het CIO-stelsel en de interdepartementale samenwerking tussen de CIO-offices moet nog verder worden versterkt. En dan gaat het niet alleen om het bouwen aan die samenwerking vooraf, maar ook om het coördineren van toezicht achteraf.

Wat ga je doen?
Als beleidsmedewerker bij de afdeling I-stelsel en Vakmanschap heb je een veelzijdige portefeuille. Met als rode draad de I-besturing en als concreet project het duurzaamheidsdossier.

I-strategiethema #9: I-besturing (Digitaal leiderschap)
Het negende thema van de I-strategie Rijk gaat over de governance van het I-stelsel. Om de digitale transformatie binnen de overheid te laten slagen, is de mens een kritische succes factor. Digitaal leiderschap is dan ook van groot belang. Voor onze C’s (CIO, CTO, CISO, CDO), en net zo goed voor bestuurders als SG-en, DG-en en beleidsdirecteuren. Aan de ene kant om kennis van digitalisering en technologische ontwikkelingen te borgen, aan de andere kant de optimale inzet van technologie om beleidsdoelen te behalen. Binnen het negende I-strategiethema zijn hier twee speerpunten voor gedefinieerd: ‘Digitaal leiderschap’ en het ‘Versterken van het lerend vermogen binnen het CIO-stelsel’. Als dossierhouder Thema #9 sta jij aan de lat om, samen met de portefeuillehouder - de pSG/CIO van het ministerie van EZK en haar CIO-office - echt invulling te geven en afgesproken resultaten mee te helpen halen.

Besluit CIO-stelsel
Het tweede dossier in jouw portefeuille is het Besluit CIO-stelsel. Met de implementatie van dit besluit is de ontwikkeling van het CIO-stelsel het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Jij draagt aan die ontwikkeling bij door samen met je collega’s op de verschillende onderdelen van het Besluit CIO-stelsel die samenwerking tussen de CIO-offices van de departementen te versterken. Je organiseert en coördineert werkgroepen met CIO-adviseurs van de verschillende CIO-offices. Dit niet alleen om kennis te delen en best practices uit te wisselen, maar ook om tot gedragen beleidsontwikkeling te komen voor in het CIO-beraad. Contacten met de Auditdienst Rijk voor het volgend jaar laten doen van een 1-meting hoort daar ook bij; de nulmeting was in 2021.

Duurzaamheid
Flink hands-on is de werkgroep Verduurzaming ICT-Rijksdienst. De werkgroep bestaat uit uitvoeringsorganisaties die een rol spelen bij de vermindering van het energie- en grondstofgebruik bij het gebruik van ICT door de rijksoverheid. In juni stemde het CIO-beraad in met 6 geprioriteerde projecten die gaan zorgen voor minder CO2-uitstoot. Aan jou de schone taak om dit verder vlot te trekken en te zorgen dat hier ook echt wat gaat gebeuren. Je bent op dit derde dossier, net als op de andere twee overigens, de verbinder naar de rest van de afdeling en het CIO-beraad: waar nodig neem je de CIO’s mee, bereid je besluitvorming voor en bewaak je de voortgang namens de portefeuillehouder.
Helemaal operationeel is het binnenhalen van geld voor de gekozen projecten via het programma DenkDoeDuurzaam van het DG Digitalisering en Overheidsorganisatie. Ondertussen heb je een aantal uur per week gezelschap van een data-analist.

Kortom…
We zoeken een nieuw collega die aan de ene kant de stip op de horizon ziet (een goed en efficient werkend CIO-stelsel) en daar op anticipeert. Terwijl je aan de andere kant ook gewoon lekker hands on bezig bent met het vlot trekken van projecten op het duurzaamheidsdossier. Beleid in combinatie met uitvoering dus. Een sprankelende persoonlijkheid die graag de eigen boontjes dopt, en dat het liefste doet als onderdeel van een professioneel team.

Wat krijg je daarvoor terug?
Een buitengewoon goed team met ambitie en voldoening van je werk. Je werkt samen met je collega’s elke dag hard, maar ziet het resultaat zich dan ook zienderogen vormen. Het verbinden van hechte interdepartementale samenwerking aan de doelen uit de meerjarige I-strategie wordt steeds tastbaarder. Naast het werk is er altijd ruimte voor gezelligheid, je hebt fijne vriendelijke collega’s. Borrels en een hapje eten met elkaar horen daar absoluut bij.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk is een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds vorig jaar bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen: ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’, ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’ en ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Kaders, richtlijnen en ICT-voorzieningen
Dagelijks werkt CIO Rijk onder andere aan:
• Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data en algoritmen.
• De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
• Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
• Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
• Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
• En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig op orde krijgen van de informatiehuishouding.

De directie CIO Rijk

Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Max Ruesen - Dossierhouder I-besturing en Duurzaamheid

(06) 50 06 27 88

Lindy van de Westelaken - Hoofd I-stelsel

(06) 50 15 60 34

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Algoritmen bij CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Controller / Financieel medewerker bij CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon