Beleidsmedewerker Informatieveiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 24 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DIS/2021/05
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als beleidsmedewerker informatieveiligheid werk je aan nieuw op te zetten beleid vanuit het beleidsprogramma informatieveiligheid openbaar bestuur. Hiermee geef je invulling aan de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie op dit terrein.
In het beleidsprogramma wordt informatieveiligheid niet alleen bezien vanuit het perspectief van bedrijfsvoering (eigen huis op orde met behulp van onder andere de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)), maar ook vanuit de rol van alle bestuurslagen in het geval van digitale ontwrichting. Dit perspectief is relatief nieuw in het openbaar bestuur en beoogt de werkvelden van de CISO’s te verbinden met dat van de fysieke crisisbeheersing. Digitale incidenten hebben namelijk de potentie maatschappelijke ontwrichting te veroorzaken. Alle bestuurslagen zijn uiteindelijk hiervoor wel zelf verantwoordelijk. Vanuit je rol ligt het zwaartepunt op stimuleren, ondersteunen en faciliteren van samenwerkingen waar nodig en creëer je overzicht voor de eigen directie.

Een ander aspect van de portefeuille raakt aan het herstelvermogen van de digitale overheid. In de wet digitale overheid (WDO) wordt dat herstelvermogen geregeld. Vanuit het uitgangspunt dat 100% veiligheid niet te realiseren valt, en zich dus problemen zullen voordoen, wordt geregeld dat (beveiligingsincidenten) gedetecteerd kunnen worden en de gevolgen daarvan voor burgers, bedrijven en de overheid zelf snel hersteld kunnen worden.
Het fundament van de digitale overheid bestaat uit generieke voorzieningen die worden gebruikt binnen het openbaar bestuur, de zogenaamde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze voorzieningen vormen een belangrijke schakel in vele ketens van overheden.
Voor het reilen en zeilen van de digitale overheid is het mede om die reden van belang dat de continuïteit en het herstelvermogen van al deze generieke voorzieningen op orde is, veel partijen zijn er tenslotte van afhankelijk. Een deel van de GDI-voorzieningen is als vitaal bestempeld. Aan jou de taak om een beleidsdossier op te zetten waarbij er aandacht komt voor (op te zetten) formele afspraken met de GDI-voorzieningen (om continuïteit en herstelvermogen te waarborgen) en ontwikkel je een beleidstandpunt ten aanzien van het toezicht op zowel de vitale voorzieningen als de niet-vitale voorzieningen van de GDI. Jij helpt vanuit je rol mee om ervoor te zorgen dat de continuïteit en het herstelvermogen van alle GDI-voorzieningen op orde zijn, in het bijzonder de voorzieningen die onder verantwoordelijkheid van BZK vallen. Je stemt daarbij af met collega’s die beleidsverantwoordelijkheid dragen voor de GDI-voorzieningen binnen en buiten de directie.

Tenslotte ben je bereid om, ingeval van een digitale crisis die raakt aan de verantwoordelijkheid van BZK, mee te draaien in het crisisteam van de organisatie. In dergelijke (uitzonderlijke) gevallen vervul je de rol van crisisadviseur. Om deze rol invulling te geven zal je trainingen volgen en neem je deel aan oefeningen die eens per jaar plaatsvinden.

Binnen het team informatieveiligheid vervul je de rol van adviseur en beleidsmaker en stuur je aan op samenwerking en resultaat. Je bent tevens verantwoordelijk voor de totstandkoming van beide nieuwe beleidsdossiers (digitale ontwrichting en continuïteit/herstelvermogen GDI). Je zorgt voor draagvlak bij relevante stakeholders en stuurt aan op de realisatie van de beleidsopgaven. Verder geef je een stevige impuls aan de realisatie van de beleidsopgaven van medeoverheden op het terrein van digitale ontwrichting. Kortom; je brengt structuur aan in de uitvoering van beide politiek gevoelige onderwerpen.

In je werkzaamheden voer je regelmatig overleg met collega’s binnen en buiten de organisatie, waaronder de Gemeenten (VNG), Veiligheidsregio’s, het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de provincies (IPO). Daarbinnen speel je een verbindende rol tussen alle stakeholders die vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden in dit werkveld acteren. Op die manier zorg je voor relatiemanagement en de realisatie van interbestuurlijke beleidsopgaven. Daarnaast ben je meewerkend voorman/voorvrouw; je staat zelf aan de lat voor de opzet en uitvoering van beide beleidsdossiers. Verder ben je flexibel in het oppakken van andere dossiers en thema’s vanuit het team informatieveiligheid.

Functie-eisen

Als beleidsmedewerker beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Je hebt een afgeronde HBO en/ of WO opleiding of daarmee vergelijkbaar;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker (pré als dat in het domein van crisisbeheersing is);
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in het lokaal bestuur en/of de rijksoverheid;
 • Je hebt ervaring met of een relevante achtergrond op het gebied van digitale veiligheid/informatiebeveiliging/cybercrime bij de overheid.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Uitstekende netwerkvaardigheden;
 • Je communiceert in begrijpelijke en correcte taal, zowel in woord als geschrift;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Verbindende kwaliteiten;
 • Stressbestending en kan leveren onder hoge druk (vanuit je rol van crisisadviseur);
 • Een proactieve werkhouding.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie en visie van de directie Digitale Samenleving (vml. directie Digitale Overheid)

Missie
Steeds meer burgers en bedrijven kunnen op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee doen, waarbij hun grondrechten en publieke waarden worden beschermd.

Visie

We bieden burgers een betrouwbare digitale identiteit om hun zaken te kunnen regelen.
#Digitale Identiteit
We beschermen de grondrechten van burgers en bedrijven in de digitale samenleving en dragen bij aan het versterken van de democratie, ook als burgers en bedrijven niet kunnen en willen deelnemen aan de digitale samenleving.
# Digitale Grondrechten
We zorgen dat de digitale interactie in de samenleving op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.
# Digitale Dienstverlening

De directie Digitale Samenleving zorgt ervoor dat burgers en bedrijven op een veilige, transparante en betrouwbare manier digitaal hun zaken met de overheid kunnen doen. Dat doet de directie door het formuleren en bewaken van kaders voor maximaal op de behoeften van burgers en bedrijven afgestemde digitale publieke dienstverlening, incl. wegnemen van blokkades voor naadloos op elkaar afgestemde diensten over taakgebieden van individuele publieke dienstverleners heen.

De directie wil de randvoorwaarden helpen scheppen vanuit BZK om in Nederland sociale innovatie en technologische innovatie hand in hand te laten gaan. De ambitie van de directie voor de komende jaren is het vanuit de overheid vormgeven van een stevig in publieke waarden verankerde informatiesamenleving.
Afdeling Informatiesamenleving
Een overheid die grondrechten en publieke waarden in de informatiesamenleving borgt, deze waarden centraal stelt in haar publieke diensten en de digitale transformatie ook in internationaal perspectief plaatst, dat zijn de opgaven van de afdeling informatiesamenleving. Het gaat hierbij om waarden als eerlijkheid, veiligheid, inclusiviteit en innovatie. Dit is het fundament waarop digitalisering vorm moet krijgen en dit is door de COVID-19 crisis nog meer manifest geworden.

Informatiesamenleving is een afdeling die in 2020 is ontstaan en bestaat uit een viertal teams: Digitale Inclusie, Publieke Waarden, Data & Algoritmen, Informatieveiligheid en Internationaal. Deze laatste vormt directiebreed een team.
Binnen de afdeling is veel ruimte om te experimenteren met startups, innovatieve ideeën, proeftuinen etc. om het beleidsinstrumentarium vorm te geven. In dit kader worden ook nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en nieuwe stakeholders ontdekt.

 

directie Digitale Samenleving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Désirée Geerts

06-47108251

Suzie Kewal

06-11315513

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Regeldruk burgers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker digitale identiteit

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker toegang digitale dienstverlening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon