Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker Cybersecurity in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS190056 (DI)
 • Plaatsingsdatum 31 december 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je naasten denken dat je dagelijks iets met de ICT doet. Ondertussen werk jij aan het verhogen van informatieveiligheid van miljoenen Nederlanders. Wil je de Nederlandse zorg weerbaarder maken in het digitale domein? En houd je van een dynamische werkplek? Dan voel je je snel thuis bij de directie Informatiebeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als Senior beleidsmedewerker Cybersecurity werk je in een klein team aan het verbeteren van de informatieveiligheid van de Nederlandse zorg. Je hebt het doel het informatieveiligheidsbeleid voor de Nederlandse zorg verder te brengen. Dat doe je op elk van de kerngebieden van het beleid, de zogenoemde vier B’s: bewustwording, beveiligen, bewaken en blussen. Je creëert draagvlak voor beleid en zorgt voor een goede samenwerking bij het oplossen van knelpunten. Je bent een stevige professional die op sympathieke maar sterke wijze adviseert, analyseert en overtuigt zodat voor de Nederlandse zorg passende informatieveiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden.

Binnen jouw functie ben je verantwoordelijk de beleidsmatige doorontwikkeling van het informatieveiligheidsbeleid. Je bent voor bewindslieden en de ambtelijke top van het Ministerie van VWS een belangrijke bron van advies en inhoudelijke input. Je voorziet hen van voorbereiding en advies op het beleidsterrein van Cybersecurity, maar adviseert ook over andere onderwerpen op het terrein van de directie. Je zorgt voor visievorming en signaleert kansen op onderwerpen die onder jouw directe verantwoordelijkheid  vallen, bijvoorbeeld ondersteuning van het Z-CERT of het verhogen van bewustzijn van informatieveiligheid in het zorgveld. Verder werk je samen met het zorgveld aan implementatie van wet- en regelgeving en het doorvoeren van informatieveiligheidsmaatregelen ter verhoging van de cyberweerbaarheid. Jouw werk beperkt zich niet tot de eigen directie: je denkt ook mee over de i-kant van onderwerpen van andere directies, bijvoorbeeld informatiebeveiliging binnen ziekenhuiszorg en de jeugdhulpsector. 

Binnen de directie Informatiebeleid wordt gewerkt aan uiteenlopende thema’s in de zorg, zoals elektronische gegevensuitwisseling, veilige digitale toegang tot medische gegevens, Artificial Intelligence (AI), de Algemene verordening gegevensbescherming en   cybersecurity.

Daarnaast werk je veel samen met andere directies van het Ministerie, andere departementen, bestuursorganen, veldpartijen en het zorgveld zelf. In het bijzonder met Z-CERT, het cybersecuritycentrum van de zorg. Om te komen tot het best mogelijke resultaat zoek je actief de samenwerking op en onderhoud je een goed contact met de verschillende partijen buiten het Ministerie om te weten wat er speelt, draagvlak te creëren voor beleid en samen te werken aan oplossingen voor knelpunten. Patiënten willen erop kunnen vertrouwen dat hun medische gegevens in veilige handen zijn. Daar zet jij je iedere dag 100% voor in. 

Last but not least, je persoonlijke ontwikkeling vinden we erg belangrijk. Daarom krijg je bij ons alle ruimte en diverse mogelijkheden om te groeien in de richting die jij kiest.

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding op universitair niveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring op het gebied van cybersecurity.
 • Kennis van en ervaring met Informatiebeleid, specifiek in de zorg is een pre.
 • Je bent resultaatgericht, functioneert goed in een dynamische omgeving en kunt hoofd- en bijzaken snel van elkaar onderscheiden.
 • Je bent bewust van de politieke en bestuurlijke gevoeligheid en kunt daar naar handelen
 • Je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief, herkent in- en externe klantwensen en kunt daarnaar handelen en voorstellen doen.
 • Je werkt op een gestructureerde, planmatige en doelmatige manier en kunt goed samenwerken.
 • Je bent in staat snel in te springen op actuele dossiers die aandacht vragen vanwege politieke ontwikkelingen. Je functioneert goed onder tijdsdruk en hebt een flexibele instelling.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Pragmatische instelling;
 • Advies- en communicatief vaardig in woord en geschrift;
 • Politieke sensitiviteit;
 • Flexibiliteit;
 • Strategisch inzicht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op:

 • een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand;

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van 2e klas openbaar vervoer);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Richt je brief onder vermelding van het vacaturenummer VWS190056 (DI) aan de heer T. Postema.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Ben je aangewezen als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag nodig. 

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

VWS versterkt haar i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter bewustzijn binnen de beleidskolommen.

De directie Informatiebeleid adviseert beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening en ICT, door informatiebeleid te ontwikkelen en uit te dragen, door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn en beleidsontwikkelingen daarop te toetsen vanuit de CIO-functie. Zorgvuldigheid, integriteit en professionaliteit zijn daarvoor randvoorwaarden. De directie Informatiebeleid werkt beleidsontwikkelend/agenderend, kaderstellend, toetsend en faciliterend voor het gehele ministerie en maakt deel uit van de departementale kern en de portefeuille van de plaatsvervangend SG. De directie bestaat uit twee aandachtsgebieden ‘kaderstelling en toetsing’ en ‘i-beleid.

De directie Informatiebeleid wordt aangestuurd door een driehoofdig MT. De directeur, tevens CIO, is eindverantwoordelijk voor de gehele directie en de kwaliteit van het geleverde werk. Onder de directeur zijn twee middenmanagers aangesteld. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor één pool van medewerkers; de medewerkers werken aan opdrachten die onder de verantwoordelijkheid van een of beide middenmanagers kunnen vallen. Zij vallen qua personele aansturing onder een van de twee managers. De medewerkers zijn generiek inzetbaar, al dan niet vanuit een specifieke expertise, en worden aan opdrachten of thema’s verbonden op basis van affiniteit, expertise, kennis, vaardigheden of persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T. Postema

06-54761029

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Donna de Zwart

070-3407531

Mevrouw Natasja Vissers

070-3405657

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker / enterprise-architect

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon