Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker Informatieveiligheid in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 23 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS190056 (DI)
 • Plaatsingsdatum 31 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Houd je van een dynamische werkplek? Dan voel je je snel thuis bij de directie Informatiebeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Als Senior Beleidsmedewerker Cybersecurity werk je aan het verbeteren van de informatieveiligheid van de Nederlandse zorg. Je hebt het doel het informatieveiligheidsbeleid voor de Nederlandse zorg verder te brengen. Dat doe je op elk van de kerngebieden van het beleid, de zogenoemde vier B’s: bewustwording, beveiligen, bewaken en blussen. Je creëert draagvlak voor beleid en zorgt voor een goede samenwerking bij het oplossen van knelpunten.

Je bent voor bewindslieden en de ambtelijke top van het Ministerie van VWS een belangrijke bron van advies en inhoudelijke input. Je voorziet hen van voorbereiding en advies op het beleidsterrein van informatiebeveiliging, maar adviseert ook over andere onderwerpen op het terrein van de directie. Je zorgt voor visievorming en signaleert kansen op onderwerpen die onder de directe verantwoordelijkheid van de directie vallen, bijvoorbeeld ondersteuning van het Z-CERT of het verhogen van bewustzijn van informatieveiligheid in het zorgveld. Verder werk je met het veld aan implementatie van verschillende onderdelen van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, zoals het geven van toestemming door de patiënt of elektronische inzage. Jouw werk beperkt zich niet tot de eigen directie: je denkt ook mee over de i-kant van onderwerpen van andere directies, bijvoorbeeld informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen. 

Je werkt bij de directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS. Op onze afdeling wordt gewerkt aan uiteenlopende thema’s in de zorg, zoals informatie-uitwisseling, cybersecurity, big data, de Algemene verordening gegevensbescherming en blockchain.

Daarnaast werk je veel samen met andere directies van het Ministerie, andere departementen, bestuursorganen, veldpartijen en het zorgveld zelf. In het bijzonder met Z-CERT, het cybersecuritycentrum van de zorg. Om te komen tot het best mogelijke resultaat zoek je actief de samenwerking op en onderhoud je een goed contact met de verschillende partijen buiten het Ministerie om te weten wat er speelt, draagvlak te creëren voor beleid en samen te werken aan oplossingen voor knelpunten. Patiënten willen erop kunnen vertrouwen dat hun medische gegevens in veilige handen zijn. Daar zet jij je iedere dag 100% voor in. 

Functie-eisen

 • Je hebt een opleiding op universitair niveau en minimaal 2 jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met Informatiebeleid of in het zorgveld.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging of cybersecurity
 • Je beschikt bij voorkeur over een netwerk in het veld van cybersecurity
 • Je hebt sterk ontwikkelde adviesvaardigheden en goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift.
 • Je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief, herkent in- en externe klantwensen en kunt daarnaar handelen en voorstellen doen.
 • Je werkt op een gestructureerde, planmatige en doelmatige manier en kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op:

 • een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand;

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van 2e klas openbaar vervoer);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Richt je brief onder vermelding van het vacaturenummer VWS190056 (DI) aan de heer T. Postema.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Ben je aangewezen als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

VWS versterkt haar i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter bewustzijn binnen de beleidskolommen.

De directie Informatiebeleid adviseert beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening en ICT, door informatiebeleid te ontwikkelen en uit te dragen, door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn en beleidsontwikkelingen daarop te toetsen vanuit de CIO-functie. Zorgvuldigheid, integriteit en professionaliteit zijn daarvoor randvoorwaarden. De directie Informatiebeleid werkt beleidsontwikkelend/agenderend, kaderstellend, toetsend en faciliterend voor het gehele ministerie en maakt deel uit van de departementale kern en de portefeuille van de plaatsvervangend SG. De directie bestaat uit twee aandachtsgebieden ‘kaderstelling en toetsing’ en ‘i-beleid.

De directie Informatiebeleid wordt aangestuurd door een driehoofdig MT. De directeur, tevens CIO, is eindverantwoordelijk voor de gehele directie en de kwaliteit van het geleverde werk. Onder de directeur zijn twee middenmanagers aangesteld. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor één pool van medewerkers; de medewerkers werken aan opdrachten die onder de verantwoordelijkheid van een of beide middenmanagers kunnen vallen. Zij vallen qua personele aansturing onder een van de twee managers. De medewerkers zijn generiek inzetbaar, al dan niet vanuit een specifieke expertise, en worden aan opdrachten of thema’s verbonden op basis van affiniteit, expertise, kennis, vaardigheden of persoonlijke ontwikkelingsdoelen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T. Postema

06-54761029

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Donna de Zwart

070-3407531

Mevrouw Natasja Vissers

070-3405657

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur security

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Specialist digitalisering

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur/onderzoeker operatie Inzicht in Kwaliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon