• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Natuur / milieu
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 11 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMI 24-215, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M) werkt aan het schoner, gezonder en veiliger maken van de leefomgeving. Er worden veel ICT-oplossingen ingezet om die beleidsdoelen te halen. Denk aan een landelijk asbestvolgsysteem dat bijhoudt waar zich asbest bevindt, of een database waarin alle informatie over externe veiligheidsrisico's wordt verzameld. Jij adviseert over het inzetten van de juiste digitale middelen en zorgt dat technologische innovaties zoals AI of kwantum op de juiste plek in het beleidsproces terecht komen. Hoe je dit gaat doen? Lees verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol

Je maakt een overzicht van alle digitale toepassingen die binnen de directie gebruikt worden om beleidsdoelen te behalen. Verspreid over de verschillende taakvelden worden er databases, registers en websites beheerd, maar hoe verhouden deze onderwerpen zich tot elkaar en wat zijn eventuele verbeterpunten? Jij adviseert collega's over de strategische inzet van informatievoorzieningsmiddelen en denkt met hen mee welke oplossing het beste past bij het vraagstuk.

Het kennisniveau van jouw collega’s varieert enorm als het gaat om informatievoorziening (IV) en digitalisering. Daardoor benutten we lang niet alle kansen om onze beleidsdoelen te bereiken. Het enthousiasmeren van collega's over IV, het verhogen van het kennisniveau en het signaleren van kansen is een belangrijke taak. Denk bijvoorbeeld aan de kansen door AI en kwantumtechnologie.

Daarnaast ondersteun je collega’s bij brede IV-vraagstukken die spelen op specifieke beleidsdossiers en werk je eraan om IV een integraal onderdeel van het beleidsproces te laten zijn. Je houdt jezelf op de hoogte van de relevante kaders, wetgeving, ontwikkelingen en innovaties op jouw werkterrein en zet die kennis in binnen de directie. Daarbij krijg je hulp van een groepje collega’s dat affiniteit heeft met IV en je bent het aanspreekpunt voor he team van de informatiemanager.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Collega's adviseren en enthousiast maken over de mogelijkheden van technologisch innovaties: daar krijg je energie van! Je vindt het leuk om overzicht te creëren, verbanden te leggen en na te denken over een slimmere aanpak. Zien dat er iets positiefs verandert en dat er een beter systeem ontstaat om beleidsdoelen te behalen, daar word je blij van. Jij draagt indirect een steentje bij aan minder milieurisico's en een hogere omgevingsveiligheid.

Daarnaast ben je gefascineerd door technologische ontwikkelingen. Je vindt het leuk om deze abstracte kennis tot je nemen, maar ook om na te denken over toepasbaarheid. De vertaalslag maken naar de praktijk en zorgen dat AI of kwantum voor ons gaat werken, daar haal je voldoening uit.

Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken en elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er is een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

Meer weten?

Als je een beeld wilt krijgen van de toepassingen waar we mee werken, bekijk dan bijvoorbeeld eens het Register Externe Veiligheidsrisico's. Of verken de externe veiligheid van jouw eigen buurt op de digitale kaart van de Atlas Leefomgeving. Jij zou zomaar aan dit soort projecten kunnen gaan werken, dus solliciteer direct!

Wil je nog iets meer inhoudelijke informatie over de functie? Dan kun je ook bellen of whatsappen met Danischa Ramdat, afdelingshoofd O&M, via 06-15359532.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal
Zet je je graag in voor een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving? Dan ben je bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) aan het goede adres. Onderwerpen waar we aan werken zijn: circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, statiegeld, afval, stoffenbeleid, nucleaire veiligheid, basisnet, veiligheid biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma. DGMI werkt samen met onder andere gemeenten, provincies, departementen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om deze thema’s succesvol te realiseren.

Ook coördineren we de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en diplomatie. Zo werkt DGMI aan de transities op het vlak van circulaire economie, slimme en duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Deze transities zijn sterk verweven met elkaar en ook internationaal zeer actueel. Het onderwerp ‘milieu’ is een belangrijke schakel bij het realiseren daarvan.

Bij DGMI werken we met meer dan 300 mensen die collegialiteit en de inzet voor een beter milieu belangrijk vinden. Verder zijn werkplezier, integriteit en diversiteit & inclusie passende omschrijvingen van de werksfeer.

Afdeling Omgevingsveiligheid en Milieurisico's
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M) geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheid- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie wordt gekenmerkt door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid waarbij gemanoeuvreerd moet worden tussen sterk uiteenlopende belangen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Danischa Ramdat, afdelingshoofd O&M 06-15359532

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Alexander Wielemaker, Adviseur Werving en Selectie 06-24773591

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon