• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DSS/240345, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Wij zoeken een collega die enthousiast, kundig en leergierig is en zijn of haar tanden wil zetten in het beleid voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ben jij een teamspeler en heb jij er zin in om in een complexe beleidsomgeving te werken? Lees dan verder.

Cluster integriteit: de Verklaring Omtrent het Gedrag
Het cluster integriteit bestaat uit vier personen die vanuit verschillende achtergronden het beleid maken voor de VOG-screening. De screening zelf wordt uitgevoerd door de screeningsautoriteit Justis. Bij de VOG-screening wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het risico voor de samenleving en het belang van de aanvrager. De systematiek van de VOG helpt risico’s te beperken voor de samenleving en waarborgt de rechtsbescherming en privacy van de VOG-aanvrager. Dat maakt je werk direct relevant voor heel veel Nederlanders: afgelopen jaar nam Justis zo’n 1,5 miljoen aanvragen voor een VOG in behandeling.

Wie zoeken we?
We zoeken een enthousiaste collega die resultaten boekt. Iemand die de samenwerking zoekt binnen en buiten de organisatie en daarbij doortastend optreedt. En die op basis van (wetenschappelijk) onderzoek beleid maakt, zonder daarbij het politieke en bestuurlijke speelveld uit het oog te verliezen.

Wat ga je doen?
Samen met jouw collega’s zorg je voor de ontwikkeling van het VOG-beleid en de uitvoering daarvan, zodat bij vergelijkbare risico’s de screening op een vergelijkbare manier wordt toegepast in sectoren. Dit doe je samen met Justis, andere ministeries en een groot aantal andere stakeholders. Andere doelen voor de komende jaren zijn het verbeteren van de communicatie over de VOG en het betrekken van aanvullende (justitiële) bronnen bij de VOG-screening. Daarbij hebben jij en je collega’s in het cluster veel contact met de medewerkers van Justis. Ook denk je kritisch mee over opdrachten voor Justis.

Je zult een aantal specifieke (beleids)dossiers oppakken samen met jouw collega’s. Een voorbeeld is de VOG Rechtspersonen, de screening die speciaal in het leven geroepen is om rechtspersonen te screenen. Andere voorbeelden zijn de gegevensuitwisseling ten behoeve van de VOG, bijvoorbeeld tussen delen van het Koninkrijk der Nederlanden, het verder brengen van de VOG-politiegegevens en meedenken over het eenvoudiger maken van het uitvoeringsbeleid voor de VOG. Op jouw onderwerpen adviseer je jouw management en politieke leiding (minister). Dit kan ook betekenen dat je adviseert in parlementaire aangelegenheden zoals Kamervragen en debatten.

Ook zal je een dag in de week werkzaamheden verrichten voor het cluster filantropie, dat ook onder ons team valt.

Wat bieden wij?
Je komt terecht in een dynamische omgeving die sterk gericht is op wat er in de maatschappij speelt. We werken hard maar vinden het ook belangrijk om oog voor elkaar te hebben. Je komt te werken in een team waar een collegiale werksfeer heerst en waar collega’s voor elkaar klaarstaan. Er is volop aandacht voor (inhoudelijke) loopbaanontwikkeling, maar ook jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij streven daarbij ook naar een brede inzetbaarheid van onze medewerkers. Naast het VOG-beleid is het team verantwoordelijk voor het kansspelbeleid. De Nederlandse overheid heeft hierbij als inzet het beschermen van spelers, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van fraude, witwassen en illegaal aanbod. De rijksbrede coördinatie op het filantropiebeleid is een derde onderdeel van het team. Met zelfregulering als vertrekpunt werken we aan het stimuleren van geefgedrag, de integriteit van de sector en het bevorderen van de samenwerking tussen de sector en de overheid. Hoewel jouw focus bij de VOG zal liggen, vragen we ook om jouw inzet op de doorontwikkeling van het filantropiebeleid in Nederland en Europa. En mogelijk ook op andere projecten binnen het directoraat-generaal Straffen en Beschermen. Dat geeft je de kans om je breed te blijven ontwikkelen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wat doet DSenS?
De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. Daarbij staat de directie voor effectief beleid op het terrein van de intramurale, extramurale en financiële sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen. Ook richt de directie zich op forensische zorg (o.a. de optimalisatie van het stelsel FZ) en de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Centraal staat verder de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van criminaliteit, waarbij het kunnen effectueren van hun rechtspositie een belangrijk aandachtspunt is. De directie behandelt tevens het kansspelbeleid en het integriteitsbeleid, o.a. aangaande de verklaring omtrent het gedrag. Tot slot coördineert de directie het DG-lab (innovatie en onderzoekscoördinatie) voor het gehele DG. Een belangrijke doelstelling voor DSenS is om in een dynamische omgeving de juiste strategische vragen te formuleren. In het beleidsproces zoeken we naar draagvlak bij de (keten)partners en over de beoogde en bereikte effecten informeren we het parlement. Hiervoor werken we met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking.

De directie bestaat uit vijf teams: Sancties Intramuraal (SI), Sancties Extramuraal (SE) en Forensische Zorg (FZ), Slachtofferbeleid (SB) en Integriteit en Kansspelen (IenK).

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.

De directie Artificiële Intelligentie is met zo’n 12 collega’s in 2020 opgericht en zorgt ervoor dat JenV met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI en in het eigen domein. Daarnaast voert de directie de AI-strategie voor JenV uit en ontwikkelt deze door, zodat organisaties in het JenV-domein sterke spelers op AI worden.

Het DG bestaat uit vier directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale autoriteit (DARC)
 • De directie Artificiele Intelligentie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Geert van den Born

06-46091788

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Jeugdbescherming

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon