Beleidsmedewerker Integriteit en Kansspelen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 9 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220289
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Van reclames voor online gokken tot integriteitsscreening met de Verklaring Omtrent het Gedrag, het team Integriteit en Kansspelen werkt aan de bescherming van kwetsbare personen én bescherming bij kwetsbare situaties. Ben jij flexibel, doortastend en staat voor jou de maatschappelijke opgave centraal? En houd je van (politieke) reuring op maatschappelijk relevante thema’s? Lees dan verder.

Kansspelen
Het valt bijna niet te missen: met de opening van de online gokmarkt is het kansspelbeleid flink in beweging. De Nederlandse overheid heeft daarbij als inzet het beschermen van spelers, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van fraude, witwassen en illegaal aanbod. De komende tijd ligt de focus op de monitoring en bijsturing van de online gokmarkt, vooral op het terrein van reclame en verslavingspreventie.. Dit doe je samen de Kansspelautoriteit, andere overheidspartijen, kansspelaanbieders en verslavingszorgexperts.

Integriteit
Afgelopen jaar beoordeelde de Dienst Justis ruim 1,4 miljoen aanvragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag. Als sluitstuk van integriteitsbeleid is de VOG een belangrijk instrument om maatschappelijke risico’s te beperken. Twee belangen staan hierbij centraal en worden tegen elkaar afgewogen: de bescherming van de samenleving tegen herhaalde criminaliteit en het belang van de aanvrager om na zijn of haar straf te re-integreren in de samenleving. De focus ligt de komende tijd op doorontwikkeling van de VOG-screening. Dit beleid is erop gericht de VOG (nog) beter aan te laten sluiten bij maatschappelijke risico’s, bijvoorbeeld door internationale bronnen toe te voegen aan de screening. Dat doe je vanuit de rol van beleidsmaker en opdrachtgever van de Dienst Justis, samen met een groot aantal overheidspartijen, werkgevers en de (toekomstige) aanvragers.

Wie zoeken we?
Met deze opgaves die op ons afkomen zijn we op zoek naar versterking, waarbij je als beleidsmedewerker op beide thema’s - kansspelen en integriteit - aan de slag kunt. Afhankelijk van je affiniteit en achtergrond bepalen we met elkaar waar de nadruk komt te liggen.

Jouw taken zijn daarbij in ieder geval:

 • Je draagt bij aan het tot stand brengen van beleid, samen met collega’s en partners, en sturing op de uitvoering hiervan;
 • het adviseren van de ambtelijke en politieke top;
 • het verder invullen van het opdrachtgeverschap van het agentschap Justis danwel de ZBO Kansspelautoriteit.

Wij vragen wat van je, maar zetten daar ook iets tegenover: Je komt o.a. te werken in een fijn team, waar een collegiale werksfeer heerst en waar iedereen voor elkaar klaarstaat. Er is volop aandacht voor (inhoudelijke) loopbaanontwikkeling, maar ook jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven daarbij ook naar een brede inzetbaarheid van onze medewerkers. Hoewel jouw focus bij integriteit of kansspelen zal liggen, vragen we geregeld ook om jouw inzet bij vraagstukken op andere thema’s in het team of bij projecten binnen het directoraat-generaal Straffen en Beschermen. Dat geeft jou de kans een kijkje in alle keukens te nemen en je breed te ontwikkelen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Integriteit en Kansspelen valt binnen de directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen. Naast integriteit en kansspelen, geeft het team invulling aan de rijksbrede coördinatie op filantropie. Met zelfregulering als vertrekpunt wordt gewerkt aan het stimuleren van geefgedrag, integriteit van de sector en het bevorderen van de samenwerking tussen goede doelen organisaties en de overheid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, familie, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen, de Kansspelautoriteit en Dienst Justis.

Het DG bestaat uit drie directies, namelijk de directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (SenS), de directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (JFC) en de directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (ARC). Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder DGSenB.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fedor Meerts

06-46091788

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch adviseur Subsidies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT-lid Subsidieportaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon