• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Techniek / productie, Natuur / milieu, Internationaal
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBI_20240531_11, Plaatsingsdatum: 1 juni 2024

Europa als koploper in verduurzaming in de wereld en een competitief vestigingsklimaat voor de industrie. Daaraan werk je als beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid. Als beleidsmedewerker bij de directie Verduurzaming Industrie bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) behartig je de Nederlandse belangen richting Europa voor een ambitieuze verduurzamingsagenda en een competitief investeringsklimaat. Dit doe je door de doelen van de EU Green Deal en industriepolitiek samen te brengen in onze standpuntbepaling richting Brussel. Samen met nog een collega binnen hetzelfde team fungeer je als spil binnen onze directie voor Europese zaken, bilaterale samenwerking en mondiale samenwerking. Je coördineert voor de hele directie de internationale dossiers. We werken toe naar een duurzame Nederlandse en Europese industrie in 2050 in een mondiaal speelveld: een industrie die klimaatneutraal, innovatief en concurrerend is. Door krachten te bundelen, knelpunten weg te nemen en slim te organiseren is versnelling mogelijk. Ben jij klaar om hieraan bij te dragen?

In het jaar van de Europese Verkiezingen is Europa voor de verduurzaming en het verdienvermogen belangrijker dan ooit tevoren. In deze functie werk je in het hart van de Europese diplomatie op het gebied van verduurzaming van de Europese en Nederlandse industrie. Je draagt bij aan het opbouwen van een circulaire economie waarin nieuwe en gevestigde innovatieve bedrijven kunnen groeien en investeren. Gaat onze directeur, de DG of de minister naar Brussel op het gebied van verduurzaming van de industrie dan help jij de bestuurders en bewindslieden bij de voorbereiding van deze gesprekken en sta je hen bij. Uiteraard informeer je op regelmatige basis de ambtelijke en politieke top over de vorderingen van Nederland in de EU op het gebied van verduurzaming en het EU-investeringsklimaat van het bedrijfsleven. Je bent creatief in het overbruggen van verschillende standpunten en weet behendig voorstellen te doen om tot consensus te komen tussen lidstaten. Jij initieert gesprekken, zoekt zaken uit, analyseert de bevindingen en komt met voorstellen en oplossingsrichtingen.

Jouw verantwoordelijkheden als Beleidsmedewerker Internationale Zaken en Industriebeleid:

 • Je bent het aanspreekpunt voor Europese en mondiale zaken binnen de directie Verduurzaming Industrie. Je inventariseert welke punten belangrijk zijn om op de Europese agenda te zetten en stemt hierover af met andere directies binnen EZK en bij andere ministeries.
 • Je levert een bijdrage aan parlementaire stukken, zoals BNC-fiches, speeches, geannoteerde agenda's en Kamervragen en draagt bij aan de voorbereiding van Kamerdebatten.
 • Je signaleert voor de industrie relevante ontwikkelingen in Brussel en adviseert collega’s over een mogelijk Nederlands standpunt.
 • Je draagt bij aan de Nederlandse standpuntbepaling rondom de vormgeving van Europese wet- en regelgeving.
 • Je onderhoudt een goed Europees netwerk met je counterparts in Brussel en de belangrijkste hoofdsteden.
 • Je organiseert proactief werkbezoeken aan Brussel om contacten met de Europese Commissie, Europese brancheorganisaties en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel te onderhouden.
 • Je helpt draagvlak te creëren onder lidstaten voor voorstellen aan de Europese Commissie waar Nederland het voortouw in wil nemen, zoals op het gebied van verduurzaming van grondstoffen, het creëren van een gelijk speelveld voor de industrie in Europa en het bevorderen van een aantrekkelijk investeringsklimaat.
 • Je zorgt voor actuele en accurate kennis over verschillende EU wetgevingstrajecten zoals de Net Zero Industry Act, het Carbon Border Adjustment Mechanism, de Critical Raw Materials Act en het Temporay Crisis and Transtion Framework. Je adviseert bij de Nederlandse implementatie van deze regelingen en de Nederlandse inbreng bij de vormgeving van deze wetgeving.

Gezien de snelle ontwikkelingen op het beleidsterrein van deze functie is er enige flexibiliteit mogelijk in deze taken.

Dit alles doe je vanuit het team Chemie, Circulair en Internationaal (CCI) als onderdeel van de directie Verduurzaming Industrie. Je werkt ook nauw samen met collega’s van de directie Europese en Internationale Zaken, het Directoraat-Generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK en andere ministeries zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bovenal is het essentieel dat je affiniteit hebt met het Europese bestuurlijke en politieke bestel in Brussel en gemotiveerd bent om een goed ontwikkeld netwerk op te bouwen rondom Europese samenwerking, zowel in Den Haag als in Brussel.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onder grote politieke belangstelling werkt de Directie Verduurzaming Industrie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toe naar een industrie die competitief is en blijft en die in 2050 klimaatneutraal en circulair is. En die bovendien positief bijdraagt aan een leefbaar Nederland. Liever een groene industrie hier dan een grijze elders. Dat doen we samen met de industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Vanuit de volle overtuiging dat de industrie het vliegwiel is voor de energie- en grondstoffentransitie: als het deze bedrijven lukt om te verduurzamen, maken we enorme sprongen met de CO2-reductie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)
De missie van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I)? Een uitmuntend ondernemersklimaat creëren, dat bedrijven en topsectoren in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. We zijn binnen de overheid het aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. DG B&I ontzorgt en stimuleert het bedrijfsleven, en faciliteert nieuwe kansen voor innovatie en groei.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark Schmets, teamleider Chemie, Circulair en Internationaal (CCI)

06-2963 6053

Wytske van der Mei, MT-lid Verduurzaming Industrie

06-1104 8770

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend strateeg verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)

Beleidsmedewerker analyse en strategie verduurzaming industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10,schaal 11
  €3.091 - €5.586 (bruto)

Beleidsmedewerker verduurzaming regionale industrie

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 32-36
 • schaal 10,schaal 11
  €3.091 - €5.586 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon