Beleidsmedewerker jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-903(ZJCN)
 • Plaatsingsdatum 1 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is op zoek naar een beleidsmedewerker jeugd die - vanuit Den Haag - verder invulling gaat gegeven aan beleidsopgaven in het jeugddomein van Caribisch Nederland. Dit doe je in nauwe samenwerking met team Jeugdzorg, dat als onderdeel van de directie op de eilanden uitvoering geeft aan de ambulante opvoedondersteuning in niet-vrijblijvend en gedwongen kader en de pleegzorg.

In dit kader heeft ook de jeugdgezondheidszorg een belangrijke signalerende en preventieve functie. Daarvoor is van belang dat de jeugdgezondheidszorg goed functioneert en verankerd is in de eerstelijns teams binnen het sociaal domein. Vanaf dag 1 kunnen we bouwen op jouw parate kennis hoe we het beleid hierover vanuit ZJCN kunnen vormgeven. Ook ben je in staat om de plannen en voorstellen voor de ontwikkeling van jeugdgezondheidszorg vanuit de eilanden op hun merites te beoordelen en dit te koppelen aan ontwikkelingen in Europees Nederland.

Daarnaast is er in Caribisch Nederland geen sprake van volledige decentralisatie van de jeugdzorg. De openbare lichamen zijn, anders dan in Europees Nederland, samen met VWS verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van jeugdzorg. Momenteel kristalliseert de specifieke taakverdeling zich verder uit waardoor onderwerpen als kwaliteit, toegang en monitoring onze aandacht vragen. Je bent in staat om met deze onderwerpen aan de slag te gaan en te verhelderen hoe zij vorm zouden moeten krijgen in het stelsel in Caribisch Nederland. Door de vraagstukken helder te beschrijven zorg je dat de noodzakelijke beleidsbeslissingen genomen kunnen worden.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker Jeugd?

“Als beleidsmedewerker jeugd sla je een brug tussen de Haagse beleidsmakers, de uitvoerders op het eiland en de organisaties binnen de (jeugd)zorgketen, en draag je op die manier bij aan het verbeteren van de leefomgeving en het toekomstperspectief van jongeren in Caribisch Nederland. “

Sinds 2022 zijn er in Caribisch Nederland eerstelijns teams actief onder verantwoordelijkheid van de openbare lichamen. Deze teams hebben taken op het gebied van onder andere preventie en opvoedondersteuning en met de oprichting is een belangrijke stap gezet in het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren in Caribisch Nederland. Als beleidsmedewerker jeugd ga je – in nauwe samenwerking met de openbare lichamen en ketenpartners – stappen zetten om de eerste lijn verder te versterken.

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond, bij voorkeur in een pedagogische of psychologische richting. Je hebt ervaring met beleidsmatige vraagstukken in het sociale domein en weet hoe je resultaten moet bereiken, zowel politiek-bestuurlijk als in de uitvoeringspraktijk.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring bij een gemeente op het terrein van preventie in het kader van de jeugdwet.
 • Je hebt affiniteit met het Caribisch gebied.
 • Je weet je verhaal onderbouwd, vlot en helder voor het voetlicht te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je werkt goed samen en bent in staat om snel een netwerk in Den Haag en in Caribisch Nederland op te bouwen, ook wanneer tegengestelde belangen en/of interculturele verschillen zich voordoen.
 • Je bent bereid om een aantal keer per jaar (voor een week of langer) naar Caribisch Nederland af te reizen. Je bent flexibel, klantgericht en kunt je eigen werk goed plannen en organiseren.

Herken jij jezelf hierin?
Je bent in staat om onderwerpen zoals de mentale gezondheid van jongeren, een positieve vrijetijdsbesteding of de inzet van een buddy, zowel beleidsmatige als pragmatisch van een concrete invulling te voorzien. Met jouw achtergrond kun je hiermee direct aan de slag. Ook maak je verschillende dossiers snel eigen en je bent graag met een breed takenpakket bezig waarbij je in staat bent om te schakelen tussen strategisch en operationeel niveau. Je weet je te verplaatsen in anderen, hebt het vermogen je snelheid indien nodig aan te passen aan de ander.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Jerome Felida,Manager.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews dinsdag 28 maart te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan kunnen wij na het eerste interview referenties opvragen bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland is de directie binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) die zich bezighoudt met de gezondheidszorg en jeugdzorg in Caribisch Nederland. De directie is gedeeltelijk gevestigd in Den Haag, maar het overgrote deel zit op Bonaire. Via videoconferences en werkbezoeken proberen we echt als één directie te werken, ondanks de afstand en het tijdsverschil.

Anders dan in Europees Nederland voert VWS de zorgverzekering en de jeugdzorg in Caribisch Nederland zelf uit. De programmadirectie is daarmee niet alleen verantwoordelijk voor beleid en wetgeving, maar ook voor de uitvoering zelf. De programmadirectie is het aanspreekpunt binnen VWS voor zowel Caribisch Nederland, de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en voor de andere departementen, zoals het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Afgelopen jaren zijn er stappen gezet in het verbeteren van de gezondheidszorg en jeugdzorg op Caribisch Nederland, maar er liggen nog veel uitdagingen op ons te wachten. Denk daarbij aan het implementeren van de sport- en preventieakkoorden, de opstart van advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling, het uitbreiden van de voorzieningen voor ouderen en het verstevigen van de publieke gezondheidszorgorganisaties. Binnen de programmadirectie is een team bezig met alle zaken rondom de bestrijding van de COVID-19-pandemie voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Tactisch en strategisch zorginkoper

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker pandemische paraatheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regioadviseur arbeidsmarkt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon