Beleidsmedewerker kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 februari
 • Vacaturenummer 28/22-01
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan toegankelijke, goede en veilige kinderopvang? Bij de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag krijg je die kans. Als beleidsmedewerker vertaal je beleid, beantwoord je strategische vragen en onderhoud je relaties met decentrale overheidspartijen. Zo zorg je ervoor dat ouders werk en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Wet- en regelgeving vertalen naar toezicht, handhaving en uitvoering. Dat is wat we met ons team van vijf collega’s doen bij het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering. Hoe? Door te adviseren, ondersteunen en informeren. Ook verbeteren we de samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en overheidspartijen die betrokken zijn bij toezicht en handhaving. Over deze cultuurverandering maken we heldere afspraken. Daarnaast werken we intensief samen met de betrokken organisaties om de financiële afspraken en het bijbehorende verantwoordingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.

In de kinderopvang hebben we landelijke wettelijke kwaliteitseisen en toezicht en handhaving op lokaal en regionaal niveau. Het toezicht? Dat voert de GGD uit. De handhaving? Daarvoor zijn gemeenten verantwoordelijk. Daarom werken we intensief samen met de GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Jouw taken

 • Je vertaalt wet- en regelgeving naar de praktijk van toezicht, handhaving en uitvoering en je voert daarover overleg, zowel intern bij het ministerie van SZW als extern met partners uit de toezicht-, handhavings- en uitvoeringsketen.
 • Je denkt actief mee over de inrichting van het opdrachtgeverschap binnen de directie.
 • Je bent betrokken bij de advisering rond strategische kwesties (zoals de uitwerking van het regeerakkoord) en doordenkt hierbij de gevolgen voor het toezicht.
 • Je adviseert de ambtelijke leiding en staatssecretaris over jouw onderwerpen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Kinderopvang

De directie Kinderopvang (KO), onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Die wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

De directie KO heeft te maken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal zijn er vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Financiën, Justitie en Veiligheid (JenV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD’en zijn belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid. Met veel van deze organisaties bestaan ook financiële relaties. Binnen het kinderopvangveld zijn brancheverenigingen, oudervertegenwoordigers en de vakbonden belangrijke gesprekspartners voor het ministerie.

We zijn een kleine, dynamische directie met ongeveer dertig medewerkers. Deze collega’s zijn zeer betrokken, zowel bij elkaar als bij de inhoud van hun werk. Werkplezier, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel zijn voor ons erg belangrijk. Juist in deze tijden. Daarom besteden we veel aandacht aan sociale samenhang en sfeer.

Onze directie bestaat uit twee teams: het team Stelsel, Toeslag en Kennis en het team Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht. Dit laatste team heeft als doel: kinderen goed en veilig begeleiden in hun ontwikkeling. Dat doen we met twaalf collega’s verdeeld over twee clusters, waaronder het cluster Toezicht, Handhaving en Uitvoering. We houden van hard werken en hebben het gezellig met elkaar. Ondanks het thuiswerken, hebben we veel contact met en oog voor elkaar. Zo hebben we regelmatig overleg met elkaar, in verschillende samenstellingen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annerieke Franssen

06 239 08 352

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoördinator informatievoorziening inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker sociale zekerheid, algoritmes en burgerregie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businessanalist en accounthouder

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon