Beleidsmedewerker kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 6 februari Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 28/22-11
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan toegankelijke, goede en veilige kinderopvang? Bij de directie Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijg je die kans. Als beleidsmedewerker ontwikkel je beleid, beantwoord je strategische vragen en onderhoud je relaties met decentrale overheidspartijen en belangenorganisaties. Zo zorg je ervoor dat ouders werk en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Dat doe je vanuit de afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid. Hier werken we aan vraagstukken die gaan over het onderhouden en stimuleren van kwaliteit van de kinderopvang. Door te adviseren, ondersteunen en informeren. We stemmen het beleid af met belangenorganisaties van ouders, kinderopvangorganisaties en -professionals.
In de kinderopvang hebben we landelijke wettelijke kwaliteitseisen en op lokaal en regionaal niveau toezicht en handhaving om de kwaliteit en de veiligheid te borgen. Daarom werken we intensief samen met de GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Jouw taken

 • Je draagt bij aan herijking van de kwaliteitseisen in de kinderopvang, en onderzoek naar de effecten van het beleid.
 • Je vertaalt wet- en regelgeving naar de praktijk van toezicht, handhaving en uitvoering en je voert daarover overleg, zowel intern bij het ministerie van SZW als extern met partners uit de toezicht-, handhavings- en uitvoeringsketen.
 • Je denkt actief mee over de inrichting van het opdrachtgeverschap binnen de directie.
 • Je bent betrokken bij de advisering rond strategische kwesties (zoals de uitwerking van het coalitieakkoord) en doordenkt hierbij de gevolgen voor het toezicht.
 • Je adviseert de ambtelijke leiding en staatssecretaris over jouw onderwerpen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en ziet het als een uitdaging om tegengestelde belangen bij elkaar te brengen, zonder de eigen doelen uit het oog te verliezen.
 • Je bent resultaatgericht, werkt gestructureerd en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een academische opleiding afgerond.
 • Je bent niet bang voor wet- en regelgeving.
 • Je bent collegiaal en hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €5343,-  bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Kinderopvang (KO), onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Die wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Zorgen voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. En daarmee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

De directie KO heeft te maken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal zijn er vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, Justitie en Veiligheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD’en zijn belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid. Met veel van deze organisaties bestaan ook financiële relaties. De directie onderhoudt daarnaast veel contacten met belangenbehartigers uit het veld van de kinderopvang. Dit zijn onder andere partijen die houders, werknemers en ouders vertegenwoordigen.

De directie KO is een kleine, dynamische directie met ongeveer veertig medewerkers. We kennen een goede, veilige werksfeer, en een platte structuur. Je collega’s hebben veel eigen verantwoordelijkheid, werken fijn samen en hebben plezier in het werk. Wat zij nog meer waarderen? De mensgerichte stijl van leidinggeven en de mate van invloed op hun eigen werkzaamheden.

Onze directie bestaat uit jouw afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid en de afdeling Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis. Je afdeling richt zich op vraagstukken die raken aan het verder bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang en het toezicht op de sector. De afdeling bestaat uit de clusters Kwaliteit & Veiligheid en Toezicht & Handhaving.

Omdat SZW hecht aan flexibel en breed inzetbare medewerkers plaatsen we de medewerkers niet specifiek binnen een directie of afdeling, maar op het niveau van secretaris-generaal, directeur-generaal of inspecteur-generaal. Zo kunnen zij gemakkelijker aan de slag bij andere SZW-directies of –projecten binnen hun eigen organisatie-onderdeel.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annerieke Franssen

06 239 08 352

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Elif Uygur (Senior Recruiter)

06 296 56 943

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur Geldzorgen, Armoede & Schulden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Expert Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(senior) beleidsmedewerker maatwerk en vakmanschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon