Beleidsmedewerker kinderopvangtoeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 augustus
 • Vacaturenummer 28/22-09
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het belangrijk dat ouders met jonge kinderen hun werk en de zorg thuis kunnen combineren, terwijl kinderen zich breed kunnen ontwikkelen bij de kinderopvang? En wil je ook zelf de kans krijgen om je breed te ontwikkelen? Word dan beleidsmedewerker in Den Haag en beheer samen met je collega's de ruim € 3,8 miljard die omgaat in de kinderopvangtoeslag.

Je draagt bij aan het continu verbeteren en begrijpelijker maken van de kinderopvangtoeslag. En aan het vergroten van de toegankelijkheid van de toeslag en het verminderen van het aantal terugvorderingen. Het kinderopvangstelsel is volop in ontwikkeling. waardoor je met actuele vragen te maken krijgt. Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van kinderopvang, prijsontwikkelingen in de kinderopvang en de toegankelijkheid van de toeslag voor verschillende doelgroepen. Aan deze vraagstukken werk je samen met collega's binnen en buiten je cluster Toeslag en Markt.

Naast je werk in het cluster Toeslag en Markt maak je ook deel uit van het cluster Stelsel en Toegankelijkheid. Jij bent daarbij de schakel tussen beide clusters. Het cluster Stelsel en Toegankelijkheid richt zich onder andere op de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, inclusieve kinderopvang en kinderopvang op Caribisch Nederland. Jij kunt worden ingezet op diverse vraagstukken rond de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, zoals bijvoorbeeld de rijke schooldag en voorschoolse educatie.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je werkt in een organisatie die zich inzet voor eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in je werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zorgen voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. En daarmee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

De directie Kinderopvang, onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Die wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

De directie Kinderopvang heeft te maken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal zijn er vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD'en zijn belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid. Met veel van deze organisaties bestaan ook financiële relaties. Binnen het kinderopvangveld zijn verschillende brancheverenigingen van kinderopvangorganisaties, belangenverenigingen van ouders en de vakbonden belangrijke gesprekspartners.

We zijn een groeiende, dynamische directie met ongeveer 35 medewerkers. We hebben twee afdelingen: de afdeling Stelsel, Toeslag en Kennis en de afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid. Deze afdelingen zijn opgedeeld in een aantal clusters. De afdeling Stelsel, Toeslag en Kennis bestaat uit drie clusters: Stelsel en Toegankelijkheid, Kennis en Onderzoek Kinderopvang en Toeslag en Markt. De afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid bestaat uit twee clusters: Kwaliteit en Veiligheid, en Toezicht, Handhaving en Uitvoering. Daarnaast is er op dit moment een apart team dat zich, in nauwe samenwerking met de twee afdelingen, bezighoudt met de vernieuwing van het kinderopvangstelsel zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

We scoren hoog op werkplezier, samenwerking en de invloed die je hebt op je eigen werkzaamheden. Medewerkers zijn zeer betrokken, zowel op de inhoud als naar elkaar. We vinden het ook erg belangrijk dat we het samen leuk hebben op het werk. Gezamenlijk kijken we daarbij naar hoe we het hybride werken voor iedereen tot een succes kunnen maken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker kinderopvangtoeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend afdelingshoofd Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker onderwijs aan nieuwkomers

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon