• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 12
    €4.691 - €6.907 (bruto)
  • ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
  • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1469(DICIO), Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Wil jij een bijdrage leveren aan de vertaling van strategisch informatiebeleid naar concrete toepasbare instrumenten en voorzieningen op de zorgvloer in heel Nederland? En dus aan de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van zorginfrastructuren? De basisbouwstenen bouwen en gereed stellen voor implementatie door het hele zorgveld en daarmee de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek concreet maken voor zorgverleners en burgers? Wil jij met veel enthousiasme en daadkracht aan de slag als coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Informatiebeleid/CIO van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Lees dan verder!

De gezondheidszorg staat onder grote druk; door de vergrijzing groeit de vraag naar zorg, terwijl er minder capaciteit beschikbaar is door een toenemend personeelstekort. De zorgverlening vindt in toenemende mate plaats in een netwerk van meerdere zorgaanbieders, wat beter ondersteund moet worden met snelle en veilige gegevensuitwisseling. Generieke functies zijn daarbij essentieel; veel andere stappen naar databeschikbaarheid hangen af van die generieke functies, de basis op orde. Veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling bouwt op zekerheden rond identificatie en authenticatie, om toestemming om gegevens te delen, om eenduidigheid.

Een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren – voor de volle breedte van de zorg – is nodig voor het uitwisselen en beschikbaar stellen van relevante data aan patiënt, zorgverlener en onderzoeker. Op het tot stand brengen van dat landelijk dekkend netwerk van infrastructuren ga jij je richten. Een megaklus, zowel in impact als in complexiteit. We zoeken daarom een veelzijdige beleidsmedewerker die vanuit de inhoud moeiteloos schakelt tussen creatieve sessies met zorgverleners en IT-specialisten, deep dives met architecten, discussies over governance-modellen en interdepartementale overleggen over de effectieve inzet van zorgmiddelen. Iemand die het een uitdaging vindt complexe IT-vraagstukken te vertalen naar politiek-bestuurlijke besluitvorming, in- en uit kan zoomen, relativeringsvermogen combineert met een glasheldere analytische geest, organisatorisch talent en overtuigingskracht. Een teamspeler met gevoel voor humor.

Zorgdata moet op eenvoudige en veilige wijze beschikbaar zijn voor zowel zorgverlener als de burger op wie de informatie betrekking heeft. Om deze ambitie te kunnen realiseren, zijn vergaande afspraken nodig: over welke informatie er uitgewisseld wordt, wanneer er uitgewisseld wordt en hoe er uitgewisseld wordt. De directie Informatiebeleid/CIO ontwikkelt het beleid dat er straks voor zorgt dat de verschillende zorgverleners rondom een patiënt op elkaar aangesloten zijn.

Er is een sterke roep om meer regie ten behoeve van elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. En VWS pakt die handschoen op. De directie Informatiebeleid/CIO is verantwoordelijk voor dit nieuwe beleid rondom de gegevensuitwisseling in de zorg en de ICT-infrastructuren die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. Een jong en nog grotendeels onontgonnen beleidsterrein in een jong, sterk groeiend en dynamisch team. De stip van landelijke databeschikbaarheid voor zorgverleners en patiënten, zodat zij kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment, inspireert je om de infrastructuur mee te willen vormgeven.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker?
“In deze functie komen beleid, zorg en ICT samen en kan ik écht het verschil maken. Dit heeft direct en in de toekomst grote impact op de zorg in Nederland.” Dat zegt één van je nieuwe collega’s.

Als beleidsmedewerker landelijk dekkend netwerk werk je in een team aan de inrichting van het netwerk dat (in lijn met de nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel), op de korte termijn landelijke gegevensuitwisseling faciliteert en op de langere termijn landelijke databeschikbaarheid mogelijk maakt. Deze megaklus voer je niet alleen uit, maar met het team Landelijk dekkend netwerk. In dit team vertaal je met de programmamanager en beleidsmedewerkers de breed gedragen ambitie zoals verwoord in de richtinggevende Kamerbrief naar concrete stappen en faseringen aan de inrichting van het landelijk dekkend netwerk en de aanpak dit netwerk te realiseren. Met de programmamanager en beleidsmedewerkers werk je aan de politiek-bestuurlijke doorvertaling van de inrichting, het beoogde transitiepad voor stakeholders en aanpak en de invulling van de regierol door VWS.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatiebeleid/CIO (DICIO) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan helder, eenduidig en samenhangend VWS-breed beleid voor informatievoorziening in, voor en met de zorg. Dit betekent dat de directie met het veld zorgt dat burgers en zorgverleners over de juiste data kunnen beschikken om samen de juiste medische beslissingen te nemen en te werken aan preventie. Daar wordt de zorg beter van. Zorgverleners kunnen dan fijner werken en patiënten ontvangen betere zorg: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.

Dit draagt bij aan de realisatie van de VWS-beleidsdoelstellingen die zijn gericht op een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Nu en in de toekomst.

In het cluster iBeleid team B werk je aan de strategische thema’s die landelijke (medische) gegevensuitwisseling mogelijk maakt waarop zorggebruikers en zorgverleners op kunnen vertrouwen. De thema’s waar wij invulling aan geven zijn divers en uitdagend, zoals digitale toegang tot medische dossiers, cybersecurity en een landelijke zorginfrastructuur met ondersteunende algemene voorzieningen. Invulling geven aan de thema’s doen we nooit alleen, maar altijd samen met andere departementen, bestuursorganen, veldpartijen en/of andere directies binnen VWS. Binnen het cluster iBeleid team B maak je deel uit van een hecht en professioneel team van ruim twintig beleidsmedewerkers, een mooie mix van jong en oud en diverse achtergronden. We zijn een gedreven en energiek team, waar we naast hard werken ook met elkaar kunnen lachen. Je krijgt hier de ruimte jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Marcel Floor, MT-lid cluster iBeleid 0611267585

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon