Beleidsmedewerker Lichte elektrische voertuigen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 4 februari
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-423
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De e-step, de e-bakfiets of de elektrische fiets, met deze onderwerpen krijg jij te maken. Aan welke eisen moeten deze voertuigen en de bestuurder voldoen voor het veilig de weg op kan? Vanuit Den Haag werk je mee aan het beleid, je gaat de diepte in op een specifiek onderdeel als beleidsmedewerker en werkt in de volle breedte als projectsecretaris.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker?
Jouw functie bestaat uit twee delen: je gaat de inhoud in op een specifiek onderwerp als beleidsmedewerker en in de volle breedte ben jij betrokken bij alle onderwerpen binnen het cluster Lichte elektrische voertuigen (LEV) als projectsecretaris.

Je gaat aan de slag met een eigen inhoudelijk dossier binnen het cluster LEV en draagt zo beleidsmatig bij aan de verkeersveiligheid op o.a. het fietspad. Welk dossier dat is wordt in overleg bepaald. Voor het onderwerp dat je kiest ben jij inhoudelijk en beleidsmatig verantwoordelijk. Een ervaren collega kijkt uiteraard met je mee. Aan welke onderwerpen kan je bijvoorbeeld werken? Het voornemen is alle LEV’s op kenteken te laten zetten (niet je ‘gewone’ e-fiets of kleine e-bakfiets). Samen met RDW maken we daarvoor een uitvoeringsplan. Met wegbeheerders wordt verkend of de plaats op de weg altijd het fietspad is of dat eventueel maatwerk nodig is. Qua rijbewijs gaan we uitzoeken of specifieke rijvaardigheidstrainingen onderdeel van de rijopleiding moeten worden. We onderzoeken niet zelf, maar zetten onderzoeken uit en vertalen de uitkomsten naar beleid en samen met onze juristen gieten we het in regelgeving en met onze communicatiecollega’s werken we aan voorlichting.

Verder ben je als secretaris het centrale aanspreekpunt van het cluster en ben je betrokken bij de maatschappelijke en politieke dynamiek rondom het LEV kader. Samen met jouw collega’s beantwoord je vragen van de Tweede Kamer, bereid je debatten voor en informeer je de Tweede Kamer over de voortgang van de thema’s waar aan gewerkt wordt. Je ondersteunt inhoudelijk en procesmatig bij het organiseren van overleggen met externen. Daarnaast houd je als secretaris het werkplan en de financiën actueel. Je zorgt dat inkoopplannen gereed komen zodat opdrachten vlot in de markt komen. Bij alle deze onderwerpen kijk en denk je kritisch mee over de inhoud

Bij de onderwerpen binnen het cluster krijg je maken met verschillende externe partijen zoals kennisinstituten als SWOV, belangenbehartigers als ANWB en Fietsersbond, brancheverenigingen als RAI en BOVAG en andere overheden als diverse gemeenten. Deze partijen kunnen tegengestelde belangen hebben. Het is aan jou om partijen bij elkaar te brengen, de overlap te zoeken en om draagvlak te creëren voor het beleid. Kortom, een baan met afwisseling en veel zelfstandigheid waarbij je de handen uit de mouwen steekt, je werkt in de politieke actualiteit, de verbinding zoekt met collega’s en andere betrokken partijen en op zoek gaat naar antwoorden.

Hoe ziet jouw inwerkprogramma eruit?
Je krijgt een hybride inwerkprogramma waarbij je kennis maakt met collega’s en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Natuurlijk sta je er niet alleen voor, jouw clustercoördinator en een buddy helpen je met al je vragen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem en heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. We houden ons bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen. Hierbij houden we rekening met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak. De directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat uit vier afdelingen/programma’s: Programmering Rijkswegen, Wegverkeersbeleid en Wegvervoer, Verkeersveiligheid en Smart Mobility.

Je komt te werken bij de afdeling Verkeersveiligheid. Deze afdeling bestaat uit ruim dertig collega’s: een mix van nieuwe en ervaren medewerkers. Jouw afdeling bestaat uit vier clusters: Lichte Elektrische Voertuigen, Rijvaardigheid en rijgeschiktheid, Voertuigen, en Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Jouw team: cluster Lichte Elektrische Voertuigen (LEV)
Cluster LEV werkt aan vier grote beleidsdossiers: een nieuw nationaal kader voor Lichte Elektrische Voertuigen, Fietsveiligheid, Toelating van bijzondere bromfietsen en een helmplicht voor snorfietsers. Kort door de bocht houden we ons bezig met alle voertuigen en wat daar bij komt kijken die op het fietspad/bromfietspad mogen rijden. Aan deze dossiers wordt gewerkt door een groep van ongeveer acht mensen.

Afgelopen zomer is het nieuwe nationale beleidskader voor Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit kader gaat onder andere over e-steps, e-bakfietsen voor personen- en goederenvervoer. Er is nu nog geen Europees kader om deze voertuigen toe te laten tot de weg en er komen steeds meer LEVs. Daarom werken we aan een nieuw nationaal kader. Het kader biedt helderheid voor consumenten, fabrikanten en wegbeheerders. Het gaat dan o.a. om technische eisen (maximale breedte van het voertuig), eisen aan de gebruiker (wel of geen rijbewijs) en plaats op de weg (wel of niet op het fietspad). Wat ga jij er misschien van merken in de praktijk? E-bakfietsen mogen maximaal 1 meter breed zijn (is nu 1,5 m), voor het besturen van een toegelaten e-step moet je minimaal 16 jaar zijn. Op een LEV hoef je geen helm op. Alle LEVs rijden op het fietspad. Voor het besturen van een LEV voor goederen en personenvervoer moet je een AM-rijbewijs hebben en minimaal 18 jaar zijn. Dit zijn dan wel de grotere e-bakfietsen.

Zijn we nu dan klaar? Nee! Het kader moet vertaald worden naar regelgeving. Een overgangsregeling voor alle voertuigen die al rondrijden is nodig voor fabrikanten, handelaren en consumenten. Een monitoring- en evaluatieplan moet gemaakt worden. Het voornemen is alle LEVs te kentekenen (niet je ‘gewone e-fiets of kleine e-bakfiets). Samen met RDW maken we daarvoor een uitvoeringsplan. Met wegbeheerders wordt verkend of de plaats op de weg altijd het fietspad is of dat eventueel maatwerk mogelijk is. Qua rijbewijs gaan we uitzoeken of specifieke rijvaardigheidstrainingen onderdeel van de rijopleiding moeten worden. En verkend zal worden of het kader in de toekomst uit te bouwen is met zelfbalancerende voertuigen, dus gaan we uitzoeken welke eisen je dan aan het voertuig en de gebruiker moet stellen om het veilig toe te kunnen laten op de weg. Kortom, nog genoeg te doen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kate de Jager, clustercoördinator LEV

06–15879150

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens, adviseur werving & selectie

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker circulaire economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Zeehavens en Infrastructuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Leefomgeving IJmondgebied

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon