Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 30 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2019-226
 • Plaatsingsdatum 14 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Leefbaarheid en bereikbaarheid. Twee belangrijke thema’s voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo zijn we onder meer verantwoordelijk voor het meerjarenprogramma op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport. Als beleidsmedewerker ga jij op zoek naar de samenhang tussen opgaven op het gebied van wonen, werken, leefbaarheid, klimaat en energie.

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Bij ons lever je als beleidsmedewerker zelfstandig en in teamverband een bijdrage aan verschillende taken op het snijvlak van bereikbaarheid en andere ruimtelijk fysieke vraagstukken. Dat doe je met een brede en integrale blik, binnen én buiten de directie Mobiliteit en Gebieden.

In korte tijd bouw je een groot netwerk op, zowel binnen als buiten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Je werkt in een politieke omgeving aan afwisselende dossiers. De kern van de werkzaamheden binnen de afdeling MIRT zijn het voorbereiden van de bestuurlijke afspraken met de regio’s (provincies en gemeenten) over het oplossen van bereikbaarheidsopgaven, mede in relatie tot andere ruimtelijk fysieke opgaven. Alsook de voorbereiding van de debatten hierover in de Tweede Kamer.

Je draagt binnen de afdeling bij aan:
- De MIRT-spelregels: deze gaan over de processtappen die moeten worden doorlopen om van een idee of een knelpunt tot een daadwerkelijke oplossing te komen. Dit jaar worden de MIRT-spelregels geëvalueerd. Met de aanbevelingen uit deze evaluatie gaan we vervolgens aan de slag om de spelregels verder klaar te maken voor de toekomst.
- Het maken van het MIRT-overzicht voor de Tweede Kamer. Dit jaarlijkse onderdeel van de IenW-begroting bevat de stand van zaken en de financiële verantwoording van alle lopende en afgeronde MIRT-projecten.
- Een MIRT-verkenning, MIRT-onderzoek of bereikbaarheidsprogramma, waarbij de verbinding wordt gelegd tussen de afdeling MIRT en Regiocoördinatie en de afdeling Projectenpool.
- De omvorming van het Infrastructuurfonds naar een Mobiliteitsfonds, waarbij de verbinding wordt gelegd met de unit Strategie. Het Mobiliteitsfonds beoogt een integrale afweging door de financiële middelen niet meer op voorhand toe te delen aan modaliteiten, zoals (water)wegen of spoor.

Jouw exacte takenpakket stellen we in nader overleg samen op basis van de urgentie en jouw persoonlijke wensen. De verschillende werkzaamheden en type dossiers zorgen ervoor dat er volop kansen zijn om jezelf te ontwikkelen.

Functie-eisen

 • Je combineert academisch niveau met kennis van en inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen.
 • Je hebt goede organisatorische en projectvaardigheden.
 • Je kunt een eigen netwerk onderhouden, uitbouwen en benutten.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en toont initiatief.
 • Je werkt accuraat.
 • Je koppelt resultaatgerichtheid aan omgevingsbewustzijn en werkt goed samen met anderen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Mobiliteit en Gebieden bestaat uit de afdeling MIRT en Regiocoördinatie, de Projectenpool en het themateam Slimme en Duurzame Mobiliteit. Ook houdt de directie zich bezig met de bereikbaarheidsprogramma’s in de metropoolregio’s (Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Utrecht). De directie is de schakel tussen de verschillende opgaven in het fysiek-ruimtelijk domein en de regio (provincies en gemeenten).

Bij de afdeling MIRT en Regiocoördinatie (bestaande uit zestien medewerkers) binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) worden alle projecten en programma’s — gefinancierd uit het Infrastructuurfonds en Deltafonds — gecoördineerd en gecommuniceerd richting de Tweede Kamer. Binnen de afdeling MIRT zijn de regiocoördinatoren de contactpersonen tussen IenW en de regio’s (provincies en gemeenten). Elk jaar vinden er bestuurlijke MIRT-overleggen plaats tussen rijk en regio’s. Daar worden de bestuurlijke afspraken gemaakt over (rijksfinanciering van) mobiliteitsprojecten. Daarnaast wordt er binnen de afdeling ook gewerkt aan inhoudelijke, integrale projecten die niet direct onder een modaliteit (weg, spoor of water) vallen, zoals de gebiedsprogramma’s rond de grote steden en duurzaamheid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Drs. G.J. Boschloo

06 - 52 71 39 50

De heer mr.drs. J.B. Dijkstra

06 - 53 79 06 29

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Mevrouw K.T.C. Buurman-Aerts

06 - 11 58 50 21

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist team Juridische advisering Duurzaamheid en Wonen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridische ondersteuner Wob

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Wob-coördinator

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon