Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker Mestbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 26 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGA20200618_11
 • Plaatsingsdatum 29 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het mestbeleid staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Denk aan discussies over het toekomstige mestbeleid, stikstofbeleid, de invoering van het fosfaatrechtenstelsel en de aanpak van mestfraude. Als breed inzetbare en enthousiaste beleidsmedewerker vind je het leuk om in ons team in Den Haag aan uiteenlopende dossiers rond mestbeleid te werken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen. Hierin speelt ook het mestbeleid een rol, met name bij het sluiten van kringlopen. Via het mestbeleid wordt ingezet op het beperken van emissies vanuit meststoffen naar grond- en oppervlaktewater om hiermee de waterkwaliteit te borgen en waar nodig te verbeteren.

Jij versterkt als beleidsmedewerker het team Mestbeleid van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV). Jouw takenpakket stellen we in onderling overleg vast. In eerste instantie zul je je bezig houden met het beleid en de regelgeving rondom de productie- en fosfaatrechten. Via deze stelsels wordt gestuurd op de mestproductie van de melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij. Vanuit dit dossier houd je je bezig met het vraagstukken die rondom deze stelsels spelen, het uitwerken van specifieke (juridische) maatregelen, onderhoud je contact met de sector, en pak je ad hoc politieke dossiers op die op dat moment spelen.

Mestbeleid is een onderwerp dat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staat. Dat betekent dat het werk dynamisch is en soms hectisch kan zijn. Je vindt het dan ook leuk om daarmee om te gaan, snel te schakelen tussen dossiers én met je collega's en externen. Bij de directie PAV werk je met grote zelfstandigheid aan actuele uitdagingen van de Nederlandse plantaardige sector.

Het ministerie van LNV is eerstverantwoordelijke voor het mestbeleid. Maar door de raakvlakken met met name het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt er ook interdepartementale samenwerking plaats.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bent een ervaren beleidsmedewerker die het leuk vindt om in teamverband aan politiek en beleidsmatig complexe en dynamische vraagstukken te werken.
 • Je bent flexibel, samenwerkingsgericht en hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt affiniteit met (verduurzaming van) de landbouw, (Europese) regelgevingstrajecten en beleidsprocessen en politieke advisering.
 • Je bent breed inzetbaar en analytisch sterk. Of het nu gaat om het voorbereiden van een Tweede Kamerdebat, het schrijven van een kamerbrief of het meewerken aan het opstellen en inwerking doen treden van een wetsvoorstel, je bent er allemaal voor in.
 • Je kunt makkelijk communiceren, zowel met collega's als externen.
 • Je bent nieuwsgierig, leergierig en een echte teamspeler.
 • Je kunt binnen het team aan jouw eigen takenpakket werken, maar je bent daarbij ook bereid om flexibel in te springen als dat nodig is, ook op dossiers die breder binnen de directie spelen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust en hebt een goed analytisch vermogen.
 • Je neemt initiatief en bent een echte netwerker.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, vragen wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) hoort tot het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De directie telt zeven beleidsteams: Mest, Voedselveiligheid, Duurzaam Voedsel, Open Teelten, Tuinbouw, Gewasbescherming en Fytosanitair.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directoraat-generaal Agro
Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat het directoraat-generaal Agro voor een duurzame, ondernemende agrofood-economie, een veelzijdige natuur en een wederzijdse versterking van ecologie en economie. Mede vanwege de rol in de voedselketen, innovatie en een sterke internationale positie, is de agrosector van belang voor de Nederlandse economie. De beleidsinzet krijgt onder meer richting door maatschappelijke vraagstukken op het vlak van voedsel, energie, klimaat, milieu en ruimtelijke omgeving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marissa Giesen

06-15946613

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmadirecteur GLB/Nationaal Strategisch Plan

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsadviseur stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Programma directoraat-generaal Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior relatiebeheerder externe samenwerking

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon