Beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 11 april
 • Vacaturenummer IW DGMI 23-082
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Luchtkwaliteit is een belangrijk thema dat ons allemaal aangaat. De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft een substantieel effect op onze gezondheid. Daarom streeft de overheid in 2030 naar een reductie van 50% van de negatieve gezondheidseffecten. Om dit doel te behalen is monitoring van de luchtkwaliteit van cruciaal belang. De beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit coördineert het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit en heeft verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van milieu en luchtkwaliteit. Wil jij als beleidsmedewerker luchtkwaliteit en monitoring ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beschermen van het milieu? Lees dan snel verder. Standplaats voor de vacature is Den Haag.

Wat ga je doen als Beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit?
De beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit heeft verschillende verantwoordelijkheden op het gebied van luchtkwaliteit en milieu. Zo is hij/zij/hun coördinator voor het nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit en heeft hij/zij/hun de opdrachtgeversrol aan het RIVM en RWS. Daarnaast voorzit hij/zij/hun de overleggroep en zorgt voor de aanbieding van de monitoringsrapportage aan de Tweede Kamer.

De beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit is ook verantwoordelijk voor de jaarlijkse publicatie van invoergegevens voor luchtkwaliteitsberekeningen en fungeert als dossierhouder voor model- en monitoringsvraagstukken. Daarnaast verzorgt hij/zij de inbreng van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het GCN/GDN overleg, inclusief afstemming binnen het ministerie zelf.

Verder begeleidt deze persoon de doorontwikkeling van het huidige monitoringssysteem voor luchtkwaliteit naar monitoring in aandachtsgebieden onder de Omgevingswet. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor het relatiebeheer met TNO, inclusief de begeleiding van het milieuonderzoeksprogramma. Bovendien fungeert hij/zij als opdrachtgever voor het RIVM voor het onderdeel publieksinformatie.

Tot slot begeleidt de beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit het proces tot stand komen van Europese rapportages over luchtkwaliteit. Met deze brede en belangrijke taken draagt de beleidsmedewerker monitoring luchtkwaliteit bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beschermen van het milieu.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

 • je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • je bent in staat om snel de hoofdlijnen te zien, de inhoud snel eigen te maken en het belang van luchtkwaliteit op verschillende niveaus te benadrukken
 • je bent in staat om te gaan met tegenstrijdige belangen
 • je hebt affiniteit met monitoring, meten en berekenen

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je beschikt over de vaardigheid om te gaan met tegengestelde belangen en je bent in staat compromissen te vinden om tot besluitvorming te komen
 • je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, om te kunnen voorzitten, overleggen en rapporteren aan diverse stakeholders
 • je vindt het leuk om onder tijdsdruk te werken aan brieven aan de Tweede Kamer of om mee te werken aan debatten
 • als beleidsmedewerker ben je in staat om snel hoofdlijnen te zien, de inhoud snel eigen te maken en het belang van zaken snel te benadrukken

Inclusiviteit statement
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring
 • werk je al voor de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan verandert dit niet
 • je kunt reageren op deze functie tot 10 april
 • de eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week van 17 en 24 april
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Baris Karabulut, senior adviseur werving en selectie, via 06 – 44 95 27 67
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Bel of app dan met Sjoukje Faber, plaatsvervangend afdelingshoofd, via 06 – 0615359654 en/of Jeroen van Bergenhenegouwen, Programmamanager, via 06 – 52 41 26 72
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidshinder.

De missie van het ministerie van IenW luidt: ‘IenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’. In het regeerakkoord is opgenomen dat CE van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Het regeerakkoord gaat uit van een bijdrage van CE voor de klimaatdoelstellingen van 1 Mton CO2 in 2030. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Begin februari is het uitvoeringsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld en luchtkwaliteit.

Daarnaast wil de DLCE midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Afdeling Leefomgeving
De afdeling Leefomgeving geeft vorm aan het beleid op de terreinen luchtkwaliteit en geluid. Het gaat hier dan om het vaststellen van geluids- en luchtkwaliteitsnormen in wet- en regelgeving. En om het bevorderen van bronaanpak en h et ontwikkelen van instrumentarium. Luchtkwaliteit en geluid staan sterk in de politieke belangstelling, niet in het minst in verband met de gezondheidseffecten die samenhangen met blootstelling aan hoge niveaus van luchtverontreiniging en geluid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sjoukje Faber, plaatsvervangend afdelingshoofd

06–15359654

Jeroen van Bergenhenegouwen, Programmamanager

06-52412672

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur werving en selectie

06-44952767

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmacoördinator Schone Lucht Akkoord

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Industriële emissies

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker milieueffectrapportage luchthavens

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon