Beleidsmedewerker Nationaal & Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 572652
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Je wordt primair geplaatst binnen het cluster Bilateraal van de directie. De werkzaamheden zijn afwisselend. Je bent bijvoorbeeld bezig met de praktische en inhoudelijke voorbereiding van (inter) nationale overleggen van directeur, DG of minister of het informeren van de Tweede Kamer en het ondersteunen van de minister in het debat over het beleid ten aanzien van bilaterale samenwerking dat sterk in ontwikkeling is. Je werkt daartoe nauw samen de verschillende stakeholders binnen en buiten defensie, nationaal en internationaal. Je vertegenwoordigt Defensie interdepartementaal in reguliere overleggen. Naast inhoudelijke kennis van de materie vraagt dat veel van je op het terrein van samenwerking. Je moet in staat zijn goed de vertaling te kunnen maken van strategie naar beleid naar uitvoering en omgekeerd. Je opereert zowel nationaal als in de internationale context. Een goed gevoel voor strategische onderwerpen en verhoudingen is, naast een goede politieke antenne, daarvoor noodzakelijk.

Net als wat geldt voor alle medewerkers van de directie, wordt van je verwacht dat je flexibel inzetbaar bent op verschillende dossiers binnen de directie. Samenwerking tussen de clusters wordt actief gestimuleerd. In de praktijk betekent dit dat je ook kunt worden ingezet voor werkzaamheden binnen andere clusters of voor directiebrede dossiers.

De omgeving is dynamisch en veelal in beweging. Je moet dus snel kunnen schakelen maar ook de lange termijn niet uit het oog verliezen. Een sterk internationaal, interdepartementaal en departementaal netwerk, of de competentie daar snel invulling aan te geven, is voor de vervulling van deze rol onontbeerlijk.

Kennis en vaardigheden

 • Je bent in het bezit van relevante (werk)ervaring in het domein orde/vrede/veiligheid.
 • Specifieke ervaring in bilaterale samenwerking strekt tot aanbeveling.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief.
 • Je kunt zelfstandig werken en ziet en grijpt kansen.
 • Je hebt een bovenmatige interesse in het militaire domein en bent politiek geïnteresseerd.
 • Kennis over en/of ervaring met relevante nationale besluitvormingstrajecten en/of parlementaire aangelegenheden strekt tot aanbeveling.
 • Je bent een quick learner en wil jezelf zowel op inhoudelijk vlak als op competenties snel verder ontwikkelen.
 • Je kunt goed bewegen in complexe omgevingen en binnen gevoelige thema’s.

Competenties

 • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in de Nederlandse en Engelse taal
 • zelfstandigheid
 • sensitief
 • netwerken
 • plannen en organiseren
 • creatief
 • doorzettingsvermogen
 • resultaatgerichtheid
 • samenwerken
 • stressbestendigheid
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van 3 jaar.

Hebt u nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau, houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

"Het Directoraat-Generaal Beleid (DGB) heeft als doelstelling het defensiebeleid aangaande de richting en samenstelling van het ministerie van Defensie op integrale wijze vorm te geven. Het DGB is op een breed en divers terrein verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -advisering. Het doel van deze bundeling van beleidsvorming bij het DGB is het verbeteren van de samenhang, de kwaliteit en de doeltreffendheid van het defensiebeleid. Het DGB zorgt dat het beleid past binnen de politieke en budgettaire kaders.

Binnen het DGB is de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) verantwoordelijk voor internationale aangelegenheden. De directie geeft gestalte aan de internationale (samenwerkings-) agenda van de minister en staatssecretaris en ondersteunt hen bij internationale bijeenkomsten en verplichtingen. Daarbij ligt de nadruk op samenwerking in de EU, NAVO en VN, en de bilaterale samenwerking. Tevens vervult de directie vertegenwoordigende taken in belangrijke internationale gremia (vooral binnen de NAVO, de EU en het EDA). DIA bestaat uit verschillende clusters/afdelingen: EU, NAVO, missies & operaties, bilateraal, nationaal & Koninkrijksrelaties en team conflictpreventie en het team Protection of Civilians. "

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker NAVO

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Nationaal & Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Protection of Civilians

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon