Beleidsmedewerker nucleaire veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 24-002
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan de bescherming van mens en milieu tegen de risico’s van radioactieve straling: jij krijgt de verantwoordelijke taak om beleid te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het thema nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Vanuit Den Haag zet jij je met ons team in om nieuwe ontwikkelingen in veilige banen te leiden. In samenwerking met meer ervaren collega's word je met jouw dossiers op weg geholpen. Wil jij bijdragen aan een nucleair veilig Nederland? Lees dan snel verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Jouw werkpakket is veelzijdig en dynamisch. De initiatieven en ontwikkelingen op het nucleaire terrein zijn divers en gaan snel, zoals de komst van zeeschepen die nucleair aangedreven worden en de moderne kleine reactoren (“small modular reactors”). Jij gaat bekijken op welke manier we dit in Nederland veilig kunnen faciliteren. Een ander onderwerp is het in kaart brengen van wat er nodig kan zijn om de stralingsbescherming goed te regelen voor het Caribisch deel van Nederland. Je gaat ook een bijdrage leveren aan onze onderzoeksagenda, waarmee we de hiaten in onze beleidskennis over bijvoorbeeld innovatieve technieken en afvalberging kunnen opvullen.

Een ander vraagstuk waar je je op zult richten is de toepassing van de uitgangspunten van de circulaire economie op nucleair terrein, met name het grondstofgebruik en hergebruik van (radioactief) afval.

Je zult gesprekken aangaan met bedrijven, met andere ministeries en met de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Je verzorgt de inbreng voor beleidsbrieven en juridische producten (regelgeving).

In je overleg met stakeholders en andere ministeries weet je het veiligheidsaspect daarbij goed verankerd te krijgen. Op jouw dossiers zorg je ervoor dat de ambtelijke en politieke leiding goed is aangehaakt, daarvoor formuleer je tijdig voorstellen. Je schrijft beleidsstukken en werkt, samen met onze directie Juridische en Bestuurlijke Zaken, aan de uitwerking daarvan in regelgeving.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Kernenergie staat nadrukkelijk in de belangstelling, er zijn allerlei nieuwe initiatieven. Dat betekent dat ook de veiligheidskant nu in de schijnwerper staat. Jij vindt het leuk om in een politiek-bestuurlijke omgeving te werken aan dit onderwerp waar veel verschillende belangen bijeenkomen. Je weet tussen die verschillende belangen te schakelen met het gewenste beleidsresultaat voor ogen.

Het beantwoorden van Kamervragen en voorbereiden van Kamerdebatten lijkt jou een mooie uitdaging. Je hebt oog voor de Europese en internationale dimensie van het Nederlandse beleid. Ook zie je het belang van het meedenken over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid.

Is jouw interesse gewekt, maar heb je toch nog wat vragen?
Neem dan contact met ons op! Jean-Paul de Maat, taakveldcoördinator nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, vertelt je met plezier meer over de functie. Je kunt hem telefonisch bereiken via 06-15359301. Ook kan je alvast kijken op Kernenergie | Tweede Kamer der Staten-Generaal naar de beleidsbrief van de Staatssecretaris van IenW.

 • je signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die invloed hebben op het eigen werkterrein
 • je draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie
 • je hebt een sterke overtuigingskracht
 • je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk

Je herkent je in de volgende eigenschappen

Om meteen ter zake te komen: voor deze functie is geen specifieke technische opleiding vereist. We zoeken iemand die zijn of haar beleidsvaardigheden wil toepassen op het gebied van veilig omgaan met kernenergie en radioactief afval. Affiniteit met milieu, milieuveiligheid, of specifiek met het veilig omgaan met nucleaire activiteiten of radioactief afval is wel gewenst. Samenwerken vind je leuk. Je bent nieuwsgierig en geïnteresseerd in beleidsvragen, ook buiten je eigen werkterrein, en je kijkt ernaar uit je verder te ontwikkelen. Je begrijpt je eigen verantwoordelijkheid, hebt duidelijke beleidsdoelen voor ogen, en je begrijpt ook waarom anderen verschillende standpunten kunnen innemen. Het geeft jou voldoening om vanuit diversiteit tot een gezamenlijke aanpak te komen, en je neemt graag het initiatief om dat te bereiken. Je herkent politieke en bestuurlijke gevoeligheden en je doet voorstellen om die in je acties mee te nemen. Je gaat proactief en resultaatgericht aan het werk, met aandacht voor financiële, juridische en ICT-aspecten, en je kunt hoofd- en bijzaken goed onderscheiden. Je benadert vraagstukken analytisch en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Schakelen met de taakveldcoördinator en collega’s gaat je natuurlijk af. Je presteert ook goed onder druk en behoudt daarbij oog voor werkplezier, zowel bij jezelf als je collega’s.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.662 Max. €5.586 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • omdat wij objectief willen werven en selecteren is een motivatiebrief niet nodig: wij zijn geïnteresseerd in jou als persoon en ontdekken jouw kwaliteiten en competenties graag in een gesprek
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • om bij de overheid te werken, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden door ons vergoed
 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces. Een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI)

Zet je je graag in voor een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving? Dan ben je bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) aan het goede adres. Onderwerpen waar we aan werken zijn: circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, statiegeld, afval, stoffenbeleid, nucleaire veiligheid, basisnet, veiligheid biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma. DGMI werkt samen met onder andere gemeenten, provincies, departementen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om deze thema’s succesvol te realiseren.

Ook coördineren we de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en diplomatie. Zo werkt DGMI aan de transities op het vlak van circulaire economie, slimme en duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Deze transities zijn sterk verweven met elkaar en ook internationaal zeer actueel. Het onderwerp ‘milieu’ is een belangrijke schakel bij het realiseren daarvan.

Bij DGMI werken we met meer dan 300 mensen die collegialiteit en de inzet voor een beter milieu belangrijk vinden. Verder zijn werkplezier, integriteit en diversiteit & inclusie passende omschrijvingen van de werksfeer.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (O&M)

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s (O&M) zet zich met ruim 100 collega’s in om een gezonde en veilige leefomgeving te realiseren. We richten ons hierbij op de bescherming van mens en milieu tegen risico’s op ongevallen en incidenten als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten. Onze hoofdthema’s zijn de zorg voor de veiligheid van chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen, van gevaarlijke stoffen in risicovolle bedrijven (en hun omgeving), van het vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en buisleidingen, van biotechnologie en de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Daarbij is de directie O&M verantwoordelijk voor het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We ontwikkelen het beleid bij diverse stakeholders, zoals andere overheden, maatschappelijke organisaties, NGO’s en bedrijfssectoren. Daarbij spelen we in op actuele ontwikkelingen, zoals de energietransitie, en zoeken we de samenhang tussen lokaal, nationaal en internationaal optreden. Samen werken we aan een mooier Nederland en zetten we ons in voor een veilige, schone en gezonde samenleving.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Joris van der Voet, Managementteam-lid Environmental Safety and Risks

06-52595024

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Leslie Fraser, Adviseur Werving en Selectie

06-35632702

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker omgevingsveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker omgevingsveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker omgevingsveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon