• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 26 juli 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DGO/240421, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een beleidsmedewerker, die van aanpakken weet en breed inzetbaar is binnen DGO om te helpen in de ontwikkeling van de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Je zet jouw kennis, vaardigheden, ideeën en verbindende energie in voor een opgave met een groot maatschappelijk belang. Samen met je collega’s werk je aan de opgave, door met de partners belangrijke thema’s te signaleren, te agenderen en uit te werken, en zo de samenwerking actief te verbeteren.
De strategische vraag voor jou is hoe we de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gezamenlijk en in samenhang kunnen organiseren én ervoor zorgen dat misdaad niet loont? Vanuit het overkoepelende thema Criminele Geldstromen vragen we jou een bijdrage te leveren aan de vertaling van Europese regelgeving naar nationale wetgeving en beleid.
Je komt tijdelijk ons team Criminele Geldstromen binnen DGO versterken; vanwege het projectmatige karakter van de implementatie van Europese regelgeving is je inzet voor de duur van een jaar, met optie op verlenging met nog een jaar.
Je bent breed inzetbaar. Je werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld en zijn aan verandering onderhevig, afhankelijk van politieke en maatschappelijke actualiteiten. In ieder geval zal jij je de komende periode richten op de implementatie van Europese regelgeving.
Deze nieuwe regelgeving ziet op twee opgaven in de aanpak van criminele geldstromen, namelijk de aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel verkregen vermogen (confiscatie). De nationale regelgeving zal ook geborgd moeten worden in de werkwijzen van de betreffende partners. Voor de aanpak van witwassen zijn dat de publieke en private partners in de anti-witwasketen, zoals de FIU-Nederland, toezichthouders en poortwachters in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). Voor confiscatie zijn het de partners in de strafrechtelijke afpakketen, te weten OM, Politie, FIOD/ BOD, CJIB, RvdR. De implementatietrajecten zullen binnen het cluster projectmatig worden opgepakt, waarin je als beleidsmedewerker met je collega's een inhoudelijke en verbindende rol zult gaan vervullen binnen en buiten JenV en in samenwerking met de betreffende partners.
Daarnaast:

 • Werk je samen met collega’s en partners inhoudelijke beleids- en wetsvoorstellen uit;
 • Lever je bijdragen aan parlementaire werkzaamheden zoals de beantwoording van Kamervragen en debatten in de Tweede Kamer
 • Pak je afhankelijk van actuele ontwikkelingen en voorkomende werkzaamheden andere onderwerpen en projecten op gericht op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wie zijn wij?

De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland is in toenemende mate complex doordat zij sterk is geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging van Nederland en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Het kabinet zet een krachtig offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de ontwrichtende effecten hiervan op de samenleving. Voor deze versterkte aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) opgericht, om dit offensief te coördineren.

DGO fungeert als katalysator van de aanpak van ondermijning, organiseert verbinding tussen alle partijen en overzicht in het veld van ondermijning. DGO opereert in een breed netwerk van organisaties betrokken bij de integrale strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Onderdeel van de opgave van DGO is het formeren en verder bestendigen van een brede maatschappelijke coalitie en een krachtige interbestuurlijke infrastructuur: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Om zo samen met alle partners op alle niveaus meer slagkracht tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit te organiseren.

DGO werkt opgavegericht. Met collega’s van binnen en buiten het bestuursdepartement van JenV werk je aan een gezamenlijke opgave: de georganiseerde criminaliteit bestrijden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Ondermijning

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Tom van den Berk 06-83215301
Willemien Hogewind 06-50157270

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Gracia Babb 06-53676208
Merel van 't Riet 06-11243769

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, DG Ondermijning nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon