Beleidsmedewerker ontwikkeling en realisatie woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 29 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer WB/2021/02
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kranten staan vol met berichten over woningnood en het onbetaalbaar worden van woningen. Grote woningbouwlocaties komen traag tot ontwikkeling, mede omdat grote investeringen nodig zijn zoals het aanleggen van nieuwe wegen, het verplaatsen van bedrijven of het saneren van vervuilde grond. En ook de eisen aan stikstof leiden tot extra uitdagingen voor de woningbouw.

In de afdeling Ontwikkeling en Realisatie werk je in concrete trajecten zoals de woningbouwimpuls mee om bovenstaande problemen aan te pakken. Ons doel is om meer betaalbare woningen te realiseren. Je draait als projectsecretaris en inhoudelijk adviseur mee in het team en overlegt regelmatig met medeoverheden, projectontwikkelaars, adviesbureaus en uitvoeringsorganisaties. Samen met collega's en externe deskundigen beoordeel je complexe business cases. Ook word je ingezet om instrumenten te bedenken, te verbeteren of te beheren met als doel om de woningbouw in ons land aan te zwengelen.

We verwachten van jou een kritische houding zodat de woningbouwimpuls daadwerkelijk leidt tot extra wonen en niet tot een extraatje voor grondeigenaren, projectontwikkelaars of gemeenten. Naast het begeleiden en beoordelen van projecten, werk je ook aan de politieke verantwoording. We beantwoorden vragen van Tweede Kamer, bereiden debatten voor en leggen verantwoording af over inzet van middelen, inclusief de evaluatie van gemaakte (financiële) afspraken.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie woningbouw
Voldoende goede woningen op de juiste plek, dat is waar de directie Woningbouw zich primair op richt. Door het aanbod in balans te brengen met de vraag; zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. De directie stuurt op de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare woningen op goede locaties. Woningen waar vraag naar is en die passen bij de verschillende huishoudens in Nederland. Demografische, economische en ruimtelijke ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol en de directie werkt nauw samen met alle spelers in het veld. Het terugdringen van het huidige historisch hoge woningtekort en het herstructureren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad in met name de kwetsbare gebieden, zijn de belangrijkste opgaven voor de aankomende periode.

De directie bestaat uit ca. 45 medewerkers en kent drie afdelingen; woningbouwbeleid, programmering & monitoring en ontwikkelingRisatie. De drie afdelingen werken onderling nauw samen met elkaar. Woningbouwbeleid richt zich op de beleidsontwikkeling (voldoende woningen, betaalbaar en kwalitatief goed en beschikbaar voor aandachtsgroepen) en streeft naar goede randvoorwaarden voor de woningbouw, en legt de verbinding met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en infrastructuur. Programmering&monitoring maakt afspraken met provincies en regio's over woningbouwaantallen, en de kwaliteit. De afdeling Ontwikkeling en Realisatie staat regio's en gemeenten bij in concrete woningbouwproducties zowel in financiële zin als door het inbrengen van expertise. Beleidsmatig is de afdeling Ontwikkeling en Realisatie verantwoordelijk voor thema's zoals gemeentelijk grondbeleid, (stedelijke) transformatie en de financiering en bekostiging van gebiedsontwikkeling.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rachel van Houwelingen, Afdelingshoofd Ontwikkeling en Realisatie

06-29000346

Suzanne in 't Veld, Coördinerend beleidsmedewerker Ontwikkeling en Realisatie

06-15885437

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker organisatiebeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch beleidsadviseur inkoop en aanbesteden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

CIO-adviseur voor de directie CIO & Informatiemanagement (CIO&I)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon