Beleidsmedewerker opdrachtgeverschap

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 12 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer FZ 23-05
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het belasting- en toeslagenstelsel bereikt potentieel iedereen in Nederland. Je bent in deze functie dan ook onderdeel van een organisatie waarvan het beleid en de besluiten burgers en bedrijven echt kunnen helpen of raken. Maatschappelijk van belang én uitdagend dus.

Wil jij bijdragen aan de goede samenwerking tussen de collega’s die dit beleid maken bij het Directoraat Generaal Fiscale Zaken (DGFZ) en de collega’s die dit beleid uitvoeren bij de Belastingdienst, Douane en Toeslagen? Solliciteer dan op onze vacature. Als beleidsmedewerker opdrachtgeverschap ben je namelijk dé schakel tussen beleid en uitvoering. Het Directoraat Fiscale Zaken is als opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken van uitvoerbaar beleid. Ook is DGFZ als coördinerend opdrachtgever verantwoordelijk voor de samenwerking met andere departementen. Bij de afdeling Opdrachtgeverschap werk je op het snijvlak tussen politiek, beleid en uitvoering.

Bouw mee aan fijne samenwerking
Je slaat een brug tussen beleid en uitvoering. Goede afspraken maken, afstemmen en samenwerken als opdrachtgever (DGFZ) met de opdrachtnemers (o.a. Belastingdienst) vormen de basis. Je bent zowel de organisatorische spil als vakinhoudelijk expert. Je werkt vanuit 3 aandachtsgebieden: het coördineren van goede en tijdige besluiten, accounthouder van een beleidsafdeling en het meebouwen aan de eigen kennis van DGFZ op het gebied van bijvoorbeeld overheidsfinanciën, dienstverlening, ICT of toezicht. Je werkt in kleine projectteams aan concrete onderwerpen, schrijft natuurlijk ook adviesnota’s, bereidt debatten voor en springt in bij spoedvragen. Dat maakt je werk afwisselend en dynamisch.

Zo ga je je in jouw dagelijkse praktijk onder andere bezighouden met:
• Samenwerken met andere ministeries die opdrachtgever zijn van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Coördineren van vergaderingen voor de sturingsdriehoek opdrachtgever (DGFZ en/of andere ministeries), opdrachtnemer (DG’s Belastingdienst, Douane en Toeslagen) en eigenaar (SG Financiën).
• Ook adviseer je vanuit je aandachtsgebied en expertise de bestuurders die namens de opdrachtgever participeren in onze governancestructuur (driehoek).
• Kennis opbouwen op relevante onderwerpen zoals bijvoorbeeld ICT, toezicht, overheidsfinanciën of dienstverlening.
• Je houdt overzicht over een deel van de beleidsagenda van een beleidsafdeling en coördineert waar nodig besluitvorming.
• Vanuit je expertise bijdragen aan beleid en verandertrajecten.
• Je werkt nauw samen met medewerkers en afdelingshoofden van DGFZ. Jouw team bestaat uit hardwerkende collega’s met hart voor de publieke zaak, die regelmatig samen een kop koffie drinken of een frisse neus halen. Daarnaast bouw je een groot netwerk van collega’s binnen Financiën, Belastingdienst, Toeslagen en Douane en de andere departementen op, waarbinnen je jouw kennis en vaardigheden verder kunt ontwikkelen.

• Je hebt een wo-werk- en -denkniveau.
• Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, bestuursadviseur/-secretaris of projectmanager.
• Je hebt affiniteit met de fiscaliteit en de Belastingdienst, Toeslagen of Douane. Kwaliteiten op het gebied van (de uitvoering van) publieke dienstverlening, overheidsfinanciën en verandermanagement zijn een pre.
• Je kunt vraagstukken goed analyseren, je dringt snel door tot de essentie en bedenkt creatieve oplossingen.
• Je kunt mensen goed verbinden en werkt graag met anderen samen – zowel binnen als buiten de organisatie – om zo de gewenste doelen te behalen.
• Je durft een afwijkende mening te verdedigen en houdt daarbij rekening met de gevoelens en behoeften van anderen.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

• Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
• De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op 20 juni.
• De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring.
• De keuze voor een nieuwe baan kan in deze tijd best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Via een introductiebijeenkomst en een onboarding-app helpen we je om je weg te vinden en leer je hoe alles werkt binnen Financiën. Ook word je gekoppeld aan een buddy die je wegwijs maakt in de organisatie. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (“opdrachtgever”) intensief contact met de uitvoering (“opdrachtnemer”) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit na in brede zin. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen we elkaar waar nodig met oog voor welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders en met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Algemene Fiscale Politiek
De directie Algemene Fiscale Politiek geeft adviezen aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van Financiën over het financieel-economische beleid en in het bijzonder het fiscale beleid. Onze directie vervult in het fiscale wetgevingsproces binnen het ministerie een adviserende en coördinerende rol. De directie is verantwoordelijk voor het ramen van de budgettaire effecten van fiscale maatregelen en het evalueren van fiscale regelingen, zoals specifieke aftrekposten. We werken aan de Nederlandse inbreng op fiscaal gebied binnen de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. We verrichten langetermijnstudies naar de gevolgen van aanpassingen in het fiscale stelsel. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Belastingdienst.

Onze directie bestaat uit vijf afdelingen: Strategie en Parlementaire aangelegenheden, Europese en Internationale Zaken, Analyse, Opdrachtgeverschap en Bestuursondersteuning.

Afdeling Opdrachtgeverschap
De afdeling Opdrachtgeverschap is onderdeel van de directie Algemene Fiscale Politiek. Wij zijn verantwoordelijk voor de DGFZ brede coördinatie van het opdrachtgeverschap richting de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Binnen de afdeling zijn verschillende kennisgebieden georganiseerd die nodig zijn om invulling te geven aan het opdrachtgeverschap, onder andere op het gebied van ICT, Financiën, toezicht, dienstverlening en governance. Ook zijn wij voor andere departementen de coördinerend opdrachtgever voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane en proberen wij met alle partijen een zo goed mogelijke balans te vinden tussen wat de politiek wil en wat de uitvoering kan. Wij zijn verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van diverse overleggen en de daarbij behorende bestuurlijke advisering. De afdeling is de aanjager van de verdere inbedding van het opdrachtgeverschap binnen DGFZ.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arie-Jan van ’t Zelfde

06-11691355

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karen van der Kooij

06-50180260

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend afdelingshoofd Toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend afdelingshoofd Milieubelastingen en Accijnzen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Internationale Reizen en Bezoeken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon