Beleidsmedewerker opdrachtgeverschap instandhouding hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 november Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-283
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Nederlandse wegennet behoort tot de meest intensief gebruikte netwerken ter wereld. Om ons wegennet toekomstbestendig te houden, staat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag voor een forse opgave. Aan het totaal van onderhoud, renovatie en vervanging, in zijn geheel instandhouding genoemd, geven we jaarlijks rond de € 2 miljard uit. Als beleidsmedewerker zorg jij mede dat de opdracht voor deze instandhouding op de juiste manier bij Rijkswaterstaat wordt neergelegd.

Vanuit je afdeling Programmering Rijkswegen treed je op als adviseur én als opdrachtgever en begeef je je op het snijvlak van beleid en uitvoering. Enerzijds adviseer je de minister over de aanpak van het beheer, het onderhoud en de vervanging van het hoofdwegennet. Anderzijds treed je op als opdrachtgever voor een deel van projectenportefeuille op het hoofdwegennet. Samen met je collega’s in het relatief nieuwe cluster Instandhouding stel je de scope van deze projecten vast en maak je afspraken over de te leveren prestaties van het netwerk. Bijvoorbeeld op het gebied van doorstroming, veiligheid en duurzaamheid.

In deze afwisselende baan ga je zelfstandig aan de slag en zoek je daarnaast de verbinding met de opdrachtnemer Rijkswaterstaat en andere belanghebbenden. In in- en externe overleggen breng jij steeds weer de standpunten van ons ministerie op de juiste manier in. En uiteraard ga je ook regelmatig langs bij de projecten waarvoor jij de opdrachtgever bent. Waar nodig staat een senior collega je bij met raad en daad.

Naast het begeleiden en beoordelen van projecten, draag je bij aan de doorontwikkeling van het cluster. Ook lever je input voor onze politieke verantwoording. Zo beantwoord je vragen van de Tweede Kamer, bereid je debatten voor en leg je verantwoording af over de inzet van financiële middelen en de gemaakte financiële afspraken. Afhankelijk van je profiel voer je eventueel ook werkzaamheden uit voor het cluster Financiën.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofdtaak van het directoraat-generaal Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is de ontwikkeling van mobiliteitsbeleid. Onder meer de verdere groei van de mobiliteit, veranderende eisen op het vlak duurzaamheid, technologische ontwikkelingen als de zelfrijdende auto en de ouderdom van objecten als wegen en bruggen bepalen de komende decennia onze agenda. Veel objecten stammen uit de jaren zestig of zijn ouder. De wegen worden anders en steeds intensiever gebruikt waardoor er meer slijtage optreedt en de ontwerpeisen veranderen. Als gevolg daarvan is meer onderhoud, renovatie en eerdere vervanging nodig.

Binnen onze afdeling Programmering Rijkswegen staat het cluster Instandhouding voor deze grote opgave voor het hoofdwegennet. Voor de komende jaren gaan we weer, passend binnen de beschikbare financiële middelen, een opdracht verstrekken aan Rijkswaterstaat voor het dagelijkse onderhoud. Denk hierbij aan het asfalteren van wegen, tunnelonderhoud en het op orde houden van de verkeersmanagementsystemen. Daarnaast staan er circa 45 vervangings- en renovatieprojecten op de lijst om uitgevoerd te worden. Bijvoorbeeld bij de Haringvlietbrug, de Van Brienenoordburg en de Veerverbinding Den Helder-Texel. Ons cluster Instandhouding ziet erop toe dat er binnen al deze projecten rekening wordt gehouden met de veranderde technische en beleidsmatige eisen en wensen, én met de wensen vanuit bestuurlijke partners en omgevingspartijen. Omdat er bij vervangings- en renovatieprojecten ook complexe vraagstukken zijn rondom de juiste inzet van financiële middelen werken onze clusters Instandhouding en Financiën nauw samen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. D. de Jong

06-52595146

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P.H.A. Eliens

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker windparken Noordzee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie vitale sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon