Beleidsmedewerker OV en stations

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 14 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-087
 • Plaatsingsdatum 22 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Tot maart 2020 gebruikten miljoenen Nederlanders dagelijks het openbaar vervoer om naar hun werk of opleiding te gaan of om aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Dat aantal is in deze periode van de Covid-19-pandemie sterk teruggelopen, maar het maatschappelijk belang van het openbaar vervoer is zo groot dat de sector zich maximaal inspant om het aanbod overeind te houden en het OV-systeem als geheel voor de langere termijn te verbeteren. Wil jij jouw steentje bijdragen aan die inspanning?

Ter versterking van de afdeling Openbaar Vervoer en Stations, cluster OV-keten, zoeken we een enthousiaste beleidsmedewerker. Ben jij een collega die inhoudelijk breed inzetbaar is en een sterk analytisch inzicht combineert met organisatorisch talent? En vul je dat aan met een diplomatieke en doortastende houding? Dan verwelkomen we jou graag als nieuwe collega!

Als beleidsmedewerker ga je in elk geval aan de slag met twee thema’s, sociale veiligheid en toegankelijkheid in het OV:

 • Veiligheid en veiligheidsbeleving voor reizigers en personeel in het openbaar vervoer is van groot belang. In het kader van het Landelijk Convenant Sociale Veiligheid werken vervoerders, ProRail, vakbonden, Politie, ministeries Justitie & Veiligheid en Infrastructuur & Waterstaat samen, delen kennis en ervaringen en nemen maatregelen om een veilig openbaar vervoer te kunnen aanbieden.
 • Bij toegankelijkheid wordt gewerkt aan het zelfstandig toegankelijk maken van het OV voor mensen met een beperking. Dat gebeurt rechtstreeks via de concessie met NS en het langlopende programma Toegankelijkheid Stations van ProRail. Daarnaast werkt IenW intensief samen aan een toegankelijke OV-reis met decentrale overheden, vervoerders en belangenbehartigers van mensen met een beperking.

Je werkt actief samen met de partners om bijvoorbeeld het behaalde niveau van sociale veiligheid te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Datzelfde geldt voor toegankelijkheid. Je organiseert de overlegstructuur tussen partners op ambtelijk en bestuurlijk niveau, je initieert en begeleidt onderzoeken en brengt waar nodig partijen bij elkaar om tot afspraken te komen over in te zetten maatregelen en/of innovaties op het gebied van veiligheid in het openbaar vervoer. Denk voor sociale veiligheid bijvoorbeeld aan cameratoezicht, sluiten van poortjes, het opleggen van een reisverbod, bij handhaving inzet van bodycam’s of de mogelijkheid van het melden van onveilige situaties in treinen en stations via WhatsApp. Bij toegankelijkheid kan je denken aan het begeleiden van het Programma Toegankelijkheid Stations van ProRail, de toegankelijkheid van de buurtbus, reisassistentie en verbetering van reisinformatie over de toegankelijkheid van de reis.

Sociale veiligheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer zijn politiek gevoelige en maatschappelijk relevante beleidsterreinen. Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen rond deze onderwerpen op de voet om daarop in te kunnen spelen en de bewindslieden daar regelmatig over te adviseren.

Binnen de afdeling Openbaar Vervoer en Stations werken we met duo’s, waarin je elkaars sparringpartner en back-up bent. De ontwikkelingen gaan snel en er dienen zich steeds nieuwe maatschappelijke uitdagingen aan. Toch weet je in die dynamische omgeving op een zelfstandige manier overzicht te houden door effectief te plannen en organiseren. Altijd met een scherp oog voor concrete resultaten. Zo geef je als beleidsmedewerker mede vorm aan toekomstbestendige antwoorden.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond met uitstekende studieresultaten;
 • Je hebt aantoonbaar kennis van beleidsvraagstukken en –processen en affiniteit met maatschappelijke vraagstukken, zoals de kwaliteit van het openbaar vervoer;
 • Je weet je verhaal helder en bondig onder woorden te brengen en te ‘verkopen’, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent analytisch, scherp in je advisering en diplomatiek in je functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je kunt goed contact leggen en onderhouden met stakeholders, overheden en andere belangrijke partijen;
 • Je staat stevig in je schoenen, ook waar sprake is van werkdruk of weerstanden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats medio mei.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Openbaar Vervoer en Spoor zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat goederen optimaal per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. Dit doet OVS met diverse projecten en programma’s op het gebied van veiligheid, de OV-chipkaart, ERTMS en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Verder is OVS ook verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers. Ook werkt OVS het Toekomstbeeld OV uit, waarbinnen met betrokken partijen uit de sector de langetermijnvisie op het openbaar vervoer wordt vertaald naar acties op korte en middellange termijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zeer dynamische omgeving met veel uitdagingen.

De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld over vijf afdelingen:

 • de afdeling OV en Stations,
 • de afdeling Rijksinfrastructuur,
 • de afdeling Beleid en Omgeving,
 • de afdeling Veiligheid en Goederen, en
 • de afdeling Aansturing NS en ProRail.

De afdeling OV en Stations is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de deur tot deurreis in de OV-keten. De afdeling is verdeeld in drie clusters, die nauw samenhangen en samenwerken.

Cluster OV-Keten
Het cluster OV-Keten heeft als centrale opgave het bevorderen van samenwerking in de OV-keten en het verbeteren van de deur tot deur reis waarbij toegankelijkheid en sociale veiligheid belangrijke voorwaarden zijn. Onderdeel hiervan is de knooppuntontwikkeling met het uitbreiden van fietsenstallingen, verbeteren van de aansluiting van dienstregelingen, het opstellen van een dashboard om de deur tot deur reis te monitoren. Ook taxibeleid, beleid gericht op toegankelijkheid, sociale veiligheid en onderdelen van het busvervoer vallen binnen dit cluster.

Cluster Marktordening
In dit cluster wordt gewerkt aan een toekomstbestendige ordening op het spoor door middel van onder andere het opstellen van beleidskaders voor open toegang op het spoor, aanbestedingen en concessies, decentralisatie en stations.

Cluster OV-Chip en Data
Dit cluster heeft twee opgaven om de deur-tot-deur reis te vergemakkelijken: het doorontwikkelen van de OV-Chipkaart naar nieuwe en gebruiksvriendelijke vormen van betalen voor het OV en het vergroten van de transparantie door beschikbaarheid van data en reisinformatie, met als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt vanuit dit cluster tijdens de Corona pandemie gewerkt aan de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV (financiele steunmaatregelen NS en regionaal OV).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. C.A.A. Broeijer

06-53402440

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker OV en stations

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker marktordening spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch procesbegeleider gunning treinvervoer NS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon