Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-145(PZo)
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS werken we aan de gezondheid van Nederland. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met proactieve, betrokken en bevlogen mensen met een groot hart voor hun werk. Met elkaar vormen we een team van oplossingsgerichte aanpakkers: we zetten onze schouders eronder en doen het gewoon. Dit vraagt om goede samenwerking in de zorg, ook in een systeem met een gereguleerde markwerking. Wij zoeken voor de directie Patiënt en Zorgordening binnen VWS iemand die ons hiermee kan helpen!

Zoals beschreven in de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’, staan we in Nederland voor een flinke uitdaging om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. De zorgvraag zal de komende jaren toenemen en bovendien complexer worden. Terwijl het beroep op zorgverleners stijgt, geldt juist een krapte op de arbeidsmarkt voor de zorg. Bovendien nemen de zorgkosten sterk toe en dreigen de zorguitgaven andere belangrijke collectieve uitgaven te verdringen.

Veel van de uitdagingen die op de zorg afkomen gaan dan ook over betere samenwerking in de zorg, met de vraag hoe samenwerking past in een systeem met gereguleerde marktwerking. Hoe zorgen we dat gewenste samenwerking in de zorg van de grond komt? En hoe voorkomen we dat zorginstellingen too big to fail worden? Hoe voorkomen we ongecontroleerde faillissementen van zorgaanbieders? We zoeken constant naar de juiste prikkels voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om zo goed mogelijke zorg te leveren voor een zo laag mogelijke prijs. Ook moeten we randvoorwaarden scheppen om te zorgen dat het belang van de patiënt altijd voorop staat. Hiervoor is een brede blik nodig. Zo kan voor het wegnemen van productieprikkels in de zorg niet alleen worden gekeken naar de bekostiging, maar ook naar de contractering door zorginkopers, de onderlinge concurrentie in de desbetreffende zorgsector, het bestuur en intern toezicht bij zorgaanbieders en extern toezicht.

Als beleidsmedewerker draag je bij aan de ontwikkeling van beleid en advisering over mededinging- en ordeningsvraagstukken in de zorg. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met collega’s binnen het departement en belangrijke stakeholders buiten het departement, zoals de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. Je bent een spin in het web bij eventuele aanpassingen in beleid en bijbehorende regelgeving door actief en met creativiteit mee te denken, de politieke leiding hierover te adviseren en stukken aan het parlement te schrijven.

Ben jij een politiek sensitieve beleidsmedewerker met een juridische en/ of economische achtergrond, heb je affiniteit met vraagstukken op het gebied van mededinging, goed bestuur en toezicht op het snijvlak van overheid en private sector, en wil je jouw kennis en vaardigheden inzetten om een optimale inrichting van ons zorgstelsel te creëren? Kom dan werken bij de directie Patiënt en Zorgordening!

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie afgerond, bij voorkeur met een juridische of economische achtergrond.
 • Je hebt kennis van of aantoonbare affiniteit met de werking van zorgstelsels en/of expertise op het terrein van marktordening, marktwerking en mededinging in het algemeen.
 • Je bent aantoonbaar strategisch en analytisch ingesteld, proactief, nauwkeurig, staat stevig in je schoenen en kunt goed in teamverband werken.
 • Je kunt zowel schriftelijk als mondeling helder en overtuigend communiceren.
 • Je hebt een scherp politiek en bestuurlijk gevoel.
 • Bij dat alles vergeet je ook niet om te relativeren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Fred Krapels, directeur PZo.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

“Onze focus is die van de patiënt en cliënt. Kennis over de ordening van de zorg, gecombineerd met een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten: dat is onze kracht!”

Taakomschrijving
Wat heb je nodig om gezond te blijven, of beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig en fijn mogelijk te kunnen blijven leven?
Mensen kunnen dat het beste samen met hun zorgverlener beantwoorden. Samen maken ze zorg op maat mogelijk. De directie Patiënt en Zorgordening draagt daar aan bij. We kijken naar alle aspecten van de zorg die patiënten of cliënten tegenkomen.

Aandachtsgebieden

Keuzevrijheid
Patiënten of cliënten moeten kunnen kiezen voor zorg die het beste bij ze past. Daarom is het belangrijk dat er uit genoeg zorgverleners en zorginstellingen te kiezen valt, het inzichtelijk is wat de kwaliteit van die zorg is en welke kosten met welke behandeling zijn gemoeid.

Kwaliteit
Artsen en andere zorgverleners zijn verplicht om zorg te bieden die goed, veilig en doelmatig is. Onderling spreken zij richtlijnen voor goede zorg af. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet er op toe dat die worden nageleefd. Toch komen patiënten en zorgverlener er niet altijd samen uit. Dan hebben ze de mogelijkheid dit te melden en een klacht in te dienen, die serieus moet worden behandeld.

Samen beslissen
Samen met de zorgverlener beslissen over de zorg en ondersteuning die het beste bij je past, is een recht. Informatie over de behandelmogelijkheden moet daarvoor goed en begrijpelijk zijn, en de zorgverlener heeft tijd en ruimte nodig om maatwerk te kunnen leveren. We zorgen er voor dat de patiënt een stem heeft op individueel en collectief niveau door patiënten- en cliëntenorganisaties op verschillende manieren te ondersteunen.

Ruimte voor zorgverleners en zorgaanbieders
Zorgverleners en zorgaanbieders moeten niet door wetten en regels gehinderd worden, als ze zorg zo goed mogelijk willen laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en cliënten. Ook hebben ze ruimte nodig om te kunnen vernieuwen zodat patiënten nu en in de toekomst de beste zorg kunnen krijgen. Onnodige regels en administratieve lasten nemen we samen met alle betrokkenen weg.

Goede zorg door goed bestuur
Goed en integer bestuur is voor zorgverleners essentieel om hun werk goed te doen. Intern en extern toezicht moet op orde zijn. Voldoende geld om te investeren in zorgvernieuwing is essentieel. Goed bestuur betekent ook dat medezeggenschap van patiënten zo is georganiseerd dat er naar de patiënt en cliënt geluisterd wordt.

Regels stellen en toezicht houden waar dat noodzakelijk is
Omdat kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid van de zorg essentieel zijn voor goede zorg en ondersteuning, stelt de overheid regels op. Foutief in rekening gebrachte zorg is de bijl aan de wortels van de betaalbaarheid van de zorg. Mocht een instelling in de problemen komen, dan zorgen wij er voor dat continuïteit van zorg voor patiënten en cliënten is geregeld.

De directie Patiënt en Zorgordening heeft ongeveer 70 medewerkers en werkt met een collegiaal managementteam van 5 personen. De directie kent geen afdelingsstructuur. Er wordt gewerkt in clusters en projecten. Van alle medewerkers wordt een flexibele houding verwacht. Dit betekent dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en hun takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten. De cultuur van de directie PZo laat zich het best omschrijven als: proactief, duidelijk, open, kwaliteitgericht, flexibel, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers en gericht op samenwerking.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fred Krapels, directeur PZo

070-3407062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeut / sociotherapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Meewerkend Coördinator Klantcontactcentrum

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

GZ-Psycholoog Ambulant Forensisch FACT-team Almere

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon