Beleidsmedewerker programma-directie Oekraïense Ontheemden (pDOEK)

  • Den Haag  -  route
  • Universitair Master, Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 5 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/PDOEK/240391, Plaatsingsdatum: 8 juli 2024

In Nederland worden momenteel meer dan 100.000 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen door gemeenten en particulieren. We zoeken een enthousiaste beleidsmedewerker die het uitdagend vindt om hieraan een bijdrage aan te leveren. Je vindt het leuk om aan complexe bestuurlijke opgaven mee te werken in een dynamisch speelveld. Hierbij ben je in staat de actuele maatschappelijke en politiek-bestuurlijke omstandigheden rondom de oorlog in Oekraïne te betrekken Als beleidsmedewerker binnen de programma-directie Oekraïense Ontheemden (pDOEK) draag je bij aan het maken van beleid voorde opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Je hebt hierbij zowel veelvuldig contact met collega's van andere directies binnen JenV, andere departementen, maar ook met partnerorganisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), NGO's en de Oekraïense gemeenschap zelf.

Je komt te werken in een informeel team binnen de afdeling beleid van PDOEK waar in totaal 16 collega's werkzaam zijn. De omgeving en het werk is dynamisch en indien nodig wordt opgeschaald naar een crisisstructuur. Het team werkt opgavegericht, hecht aan collegialiteit en het boeken van resultaten. Samen vervullen we een belangrijke functie in de ontwikkeling en realisatie van het opvangbeleid voor ontheemden uit Oekraïne.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programma-directie Oekraïense Ontheemden (pDOEK) is onderdeel van het directoraat-generaal migratie (DGM) en staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar opvangbeleid voor vluchtelinen uit Oekraïne dat tegelijkertijd bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.

De afdeling beleid van pDOEK bestaat uit 3 clusters: beleidsafstemming en samenhang, interdepartementale coördinatie en besluitvorming. De taken van de afdeling bestaan uit:
• De interdepartementale afstemming van beleid op het gebied van ontheemden op het gebied van onderwijs, zorg, werk en overig.
• De departementale afstemming met andere onderdelen van JenV en het bredere migratiebeleid.
• Het ontwikkelen van specifiek beleid voor ontheemden uit Oekraïne.
• Het signaleren en benoemen van beleidsopgaven die nadere uitwerking vragen.
• Het organiseren van de besluitvormingsstructuur en indien noodzakelijk de crisisstructuur.

De programma-directie is een tijdelijke organisatievorm opgericht zolang dat nodig is voor het organiseren en ondersteunen van de opgave om ontheemden uit Oekraïne in Nederland op te vangen. Zodra deze opgave het toestaat, zal het programma de afbouw van werkzaamheden coördineren en zorgdragen voor de overgang naar de reguliere structuren binnen DGM. Deze transitie is een zorgvuldig proces waarbij de rechtspositie van medewerkers in acht wordt genomen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

M. van der Werff 06 21 86 36 07
D. Kegelaar 06 50 03 71 10

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

M. Verjans 0650079606

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon