Beleidsmedewerker/projectleider energieprojecten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 16 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20210308_11/12
 • Plaatsingsdatum 1 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe maak je grootschalige energieprojecten passend in de openbare ruimte? Hoe zorg je voor aansluiting bij nationale belangen en voldoende draagvlak? Als je daar ideeën over hebt, is dit je kans. Draag als senior beleidsmedewerker / projectleider energieprojecten actief bij aan de energietransitie van Nederland.

Bij de directie Warmte en Ondergrond van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag draag je bij aan de uitvoering van de Rijkscoördinatieregeling energieprojecten. Je zet je onder meer in voor het transport van windenergie van zee, grote wind- en zonneparken op land, 380 kV hoogspanningsverbindingen, ondergrondse opslag van CO2 en waterstof of veilige gaswinning.

Als beleidsmedewerker/projectleider help je het stakeholdermanagement van grotere energieprojecten zo in te richten dat we draagvlak organiseren voor de ruimtelijke inpassing. Je doet dit samen met externe initiatiefnemers. Belangrijke aandachtspunten zijn de economische ontwikkelingsmogelijkheden van regio’s en de ruimtelijke kwaliteit van gebieden. Je speelt een belangrijke, veelzijdige rol:

 • Je bent als projectleider verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de Rijkscoördinatieregeling bij een specifiek energieproject.
 • Je organiseert het projectoverleg met zowel de externe initiatiefnemer als met externe samenwerkende partners, zoals de decentrale overheden.
 • Je investeert in de contacten met initiatiefnemers van projecten (landelijke netbeheerders, (wind)energiebedrijf of een mijnbouwbedrijf).
 • Je geeft samen met de initiatiefnemer invulling aan het strategisch stakeholdermanagement.
 • Je bereidt de bestuurlijke gesprekken in de regio van je verantwoordelijke MT-lid voor en schakelt daarbij met ambtenaren van gemeentes en provincies.
 • Je stuurt het adviesbureau aan dat het ruimtelijke besluit opstelt, waarbij je zowel inhoudelijk als procesmatig gesprekspartner bent.

Je werkt in een professioneel team van projectleiders. Het gaat om projecten met een hoge dynamiek rond complexe omgevingsvraagstukken. Je werkt op het snijvlak van beleid en uitvoering en bent een spin in het web tussen beleidsdirecties binnen en buiten het ministerie, diverse externe initiatiefnemers, andere overheden, maatschappelijke organisaties en individuele belanghebbenden.

Verder draag je bij aan een verdere versnelling van de energietransitie. Je krijgt inzicht in een zeer complexe materie en vervult een sturende rol in een van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment: de omschakeling van een centraal en fossiel energiesysteem naar een hernieuwbaar, dynamisch en decentraal energiesysteem.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar ervaring als projectleider en weet hoe je een complex project tot goede resultaten brengt.
 • Je kent de hoofdlijnen van het ruimtelijke ordeningsbeleid en regelgeving, of bent bereid je daar inhoudelijk in te verdiepen.
 • Je bent goed in het organiseren en sturen van projectoverleggen.
 • Je hebt een scherp oog voor de signalen uit de omgeving van een project en vanuit andere belanghebbende departementen.
 • Je weet maatschappelijke en politiek-bestuurlijke risico’s in beeld te brengen. Bovendien heb je de kennis en vaardigheden om van daaruit adviezen uit te brengen aan het management en, waar nodig, aan de minister.
 • Je weet hoe je een project en de verschillende rollen die het ministerie daarin speelt op verschillende niveaus presenteert. Denk aan raadscommissies, maar ook aan inloopavonden.
 • Je hebt de vereiste kennis en interesse om bij de dragen aan beleidstrajecten die verbinding hebben met je project, zoals de Regionale Energiestrategieën, het programma Energiehoofdstructuur, beleid voor gaswinning en opslag, netcapaciteit en/of de ontwikkeling van infrastructuur voor industrie.
 • Je hebt een goede antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en voor wat er in je omgeving gebeurt.
 • Je legt makkelijk contacten, kent het belang van een netwerk, en drukt je helder en overtuigend uit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Warmte en Ondergrond realiseert samen met partijen in de samenleving energieprojecten. Dat gaat vaak om projecten die in de publieke en politieke belangstelling staan, zoals grootschalige windparken en nieuwe hoogspanningsverbindingen, en plannen rond warmte-infrastructuur, CO2-afvang en -opslag, winning van delfstoffen, geothermie, restwarmte, aquathermie en groen gas. We zijn het eerste loket voor ruimtelijke vraagstukken.

Met de Rijkscoördinatieregeling coördineren we de ruimtelijke inpassing voor grote energieprojecten. Daarbij werken we nauw samen met de omgeving. We verlenen vergunningen en helpen waar nodig bij de ruimtelijke inpassing, met oog voor veiligheid en strategisch omgevingsmanagement.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van EZK staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Paula Westhoven

06-46152240

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior medewerker

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Dienst Chief Economist (DCE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Consumenten en Interne Markt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon