Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Beleidsmedewerker/projectleider ondermijnende criminaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD19/DV&B/190331
 • Plaatsingsdatum 27 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt om gerichte samenwerking en afstemming op alle bestuursfronten. Jij speelt hierin als beleidsmedewerker/projectleider een initiërende en verbindende rol. Door samenspel te stimuleren en de koers te bewaken, draag je bij aan de veiligheid en rechtsorde in Nederland.

De eerste contouren van een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn geschetst. Onderdeel van het offensief is een gezamenlijke, gebiedsgerichte inzet op preventie, bedoeld om de voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit te verkleinen. Als beleidsmedewerker/projectleider breng je partijen bij elkaar en coördineer je activiteiten in het veiligheidsdomein. Kernpunten zijn:

 • Aanjagen van samenwerking met meerdere ministeries.
 • Verstevigen van sociale structuren en vergroten van de kansen op een zinvol bestaan.
 • Professionals in het sociale domein en onderwijs- en veiligheidsdomein weerbaarder maken.
 • Optrekken als één overheid, nationaal, regionaal én lokaal.
 • Integraal werken op alle niveaus en in samenspraak met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijfsleven.

Als beleidsmedewerker/projectleider draag je namens de directie Veiligheid en Bestuur bij aan de coördinatie van de gezamenlijke inzet op preventie voor het veiligheidsdomein. Je initieert projecten en programma’s op verschillende beleidsterreinen en pakt daarbij je coördinerende rol.

Je leidt een projectgroep met leden uit verschillende departementen, gemeenten en het aanjaagteam Ondermijning. Deze projectgroep is sterk naar buiten en lokaal gericht. Als projectleider zorg je voor relevante beleidsinput vanuit een goede verbinding met de doelen en pijlers van de diverse afdelingen van de directie Veiligheid en Bestuur.

Je werkt aan een optimaal samenspel van preventie en repressie en samenhang tussen het bestuur, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Dit doe je in een complex speelveld met verschillende belangen. Je organiseert de ondersteuning van lokale, regionale en landelijk georganiseerde betrokken partijen en ontwikkelt beleid. Je creëert draagvlak, weegt belangen af en bewaakt de koers.

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt ervaring met het aansturen van een projectorganisatie en/of de processen en van een projectteam.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het aansturen en/of coördineren van complexe beleidsvraagstukken, -processen, -projecten en -programma’s met politiek/bestuurlijke gevoeligheid.
 • Je hebt affiniteit met de aanpak van criminaliteitsbestrijding en het opzetten van samenwerkingsverbanden in het sociaalveiligheidsdomein.
 • Je weet je goed in verschillende belangen te verplaatsen. Je bent omgevingsbewust en weet wat werken in een politiek-bestuurlijke omgeving van je vergt.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden en coachen van collega’s.
 • Je hebt voldoende inhoud en overtuigingskracht om structurele invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van strategisch beleid.
 • Je neemt graag de regie om samen met in- en externe partners effectief maatschappelijke resultaten te boeken.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen.
 • Je bent een uitstekende en creatieve netwerker en verbinder.
 • Je legt en onderhoud gemakkelijk contacten, communiceert open en overtuigend en deelt informatie.
 • Je gaat adequaat om met weerstanden en straalt onder alle omstandigheden rust uit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Veiligheid en Bestuur (DVB) richt zich op trends en ontwikkelingen in het lokaal veiligheidsdomein. Via de (informele) infrastructuur worden knelpunten die lokale besturen ervaren, gehoord en beleidsvoornemens getoetst en waar nodig aangescherpt. DVB spant zich in om het lokale bestuur en het bedrijfsleven in staat te stellen de veiligheid te vergroten en weerbaar te maken tegen onveiligheid en criminaliteit. DVB zorgt voor de (wettelijke) toerusting van de burgemeester ten aanzien van zijn taakgebied openbare orde en voor het aanpakken van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven.

Vanuit deze kerntaak heeft DVB grote betrokkenheid bij een aantal ambities uit het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’, zoals de anti-ondermijningswetgeving, de experimenten ten aanzien van de productie van wiet en het prostitutiebeleid. Daarnaast zijn diverse thema’s waarop de afdelingen Bestuurlijke Aanpak en Integrale Veiligheid zich richten volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van openbare orde, de bestuurlijke aanpak (met name de bevoegdheden en informatiepositie van lokaal bestuur), het toezicht en de handhaving van de leefomgeving (zoals overlast) en de ontwikkelingen op het gebied van publiek-private samenwerking.

De directie Veiligheid en Bestuur heeft deze werkzaamheden ingericht in pijlers.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kent vijf directoraten-generaal die verantwoordelijk zijn voor beleidsontwikkeling en implementatie. Jij gaat aan de slag bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barbara Perels - Verbeek

06-51358108

Stefan Scheeringa

06-13033207

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Perels - Verbeek

06-51358108

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker criminaliteitsbestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

(Senior) beleidsmedewerker beveiliging burgerluchtvaart

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon